vrijdag, februari 21, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Bedrijfsleven & Ondernemers / MOB-vergadering: Banken lossen liquiditeitsproblemen op maandagochtend op
MOB-vergadering: Banken lossen liquiditeitsproblemen op maandagochtend op

MOB-vergadering: Banken lossen liquiditeitsproblemen op maandagochtend op

  • Nederland
  • Banken hebben in het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) toegezegd om eventuele liquiditeitsproblemen van pinacceptanten op de maandagochtend op te lossen. Knelpunten kunnen ontstaan als bijschrijving van de betaalde omzet van winkeliers later plaatsvindt dan urgente uitgaande betalingen. Waar mogelijk lossen banken dit op door de betaalde omzet eerder bij te boeken of incasso-opdrachten later op de dag (nogmaals) uit te voeren. Voor zover pinacceptanten hierdoor toch nog een liquiditeitstekort ondervinden, zullen banken in goed overleg met hun klant een voor beide partijen bevredigende oplossing bieden. Banken zullen dit actief en helder communiceren binnen hun kantorennetwerk en aan hun klanten. Over maximaal een jaar zal het MOB evalueren of het probleem adequaat is opgelost.
  • DNB
  • http://www.dnb.nl
  • info@dnb.nl
  • http://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/persberichten-2014/dnb315673.jsp

In het MOB is tevens gesproken over een meer algemene versnelling van de verwerking van het betalingsverkeer. Daarbij kan worden gedacht aan de real-time verwerking van transacties die in het weekend of op feestdagen worden gedaan. Dit moet mede worden gezien in de context van Europese ontwikkelingen. Het MOB heeft de banken opgeroepen in de volgende vergadering een uitgewerkte visie op sneller betalen te presenteren, en daarbij ook de contouren van een road map te schetsen.

Voorts kwamen in de vergadering van het MOB van 26 november aan de orde:

Werk aan verbetering robuustheid werpt vruchten af maar gaat continu door

Al geruime tijd is de bancaire sector bezig om de robuustheid van het betalingsverkeer verder te versterken. In 2013 heeft het MOB zijn vertrouwen uitgesproken in de robuustheid van het betalingsverkeer, maar tegelijkertijd een aantal verbetermogelijkheden aangegeven. Ten aanzien van de storingsgevoeligheid van iDeal en het pinnen is substantiële voortgang geboekt. Het MOB volgt nauwgezet de verdere verbeteracties, en vraagt de banken de doelstellingen op dit terrein verder aan te scherpen.

Eerste evaluatie uniforme veiligheidsregels elektronisch bankieren en- betalen

De MOB-partijen stemmen in met de uitkomsten van de evaluatie van de invoering van uniforme veiligheidsregels voor elektronisch bankieren en- betalen door particulieren, zoals begin 2014 geformuleerd. De evaluatie door de Betaalvereniging Nederland wijst uit dat de regels werken, en bovendien tot een vergroting van het bewustzijn bij consumenten heeft geleid over veilig gebruik van elektronisch bankieren- en betalen. Consumentenvertegenwoordigers zijn het ermee eens. Afgesproken is om eind 2015 deze regels nogmaals te evalueren.

Bereikbaarheid contant geld

De bereikbaarheid van contant geld is een belangrijk thema voor het MOB. Het MOB ziet uit naar de uitkomst van een binnenkort te starten pilot van de banken, mits de Autoriteit Consument & Markt hiertegen geen bezwaar heeft, om lokaal gezamenlijk de plaatsing van geldautomaten te optimaliseren. Voorts stelt het MOB een taskforce in om een toekomstvisie ten aanzien van cashgebruik en bereikbaarheid van contant geld te ontwikkelen, waarbij zowel de behoefte van de consument als die van het MKB in beeld wordt gebracht.

Aanpak IBAN-discriminatie

Het MOB constateert dat naar aanleiding van alle door het Meldpunt IBAN-discriminatie behandelde klachten dat specifieke communicatie nodig is om IBAN-discriminatie te ontmoedigen. Koepels van bedrijven en banken zullen hun achterban en klanten wijzen op de wettelijke verplichting van de SEPA-verordening om ook buitenlandse IBAN’s te accepteren (artikel 9). Consumentenkoepels en ouderen zullen het bestaan van het Meldpunt IBAN-discriminatie (mail klachten naar meldpuntIBANdiscriminatie@dnb.nl) onder de aandacht te brengen van hun achterban.

Gebruik van klantgegevens door banken en privacy

Het MOB zal een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren naar de opvattingen van klanten over het gebruik van hun gegevens bij banken voor commerciële doeleinden. De resultaten van het onderzoek kunnen een basis vormen voor een vervolg van de maatschappelijke discussie over -eventueel gebruik van klantgegevens door banken en de bescherming van de privacy van klanten.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top