woensdag, oktober 24, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Bedrijfsleven & Ondernemers / Modernisering ziektewet op komst, gevolgen voor werkgevers
Modernisering ziektewet op komst, gevolgen voor werkgevers

Modernisering ziektewet op komst, gevolgen voor werkgevers

  • Nederland
  • Vanaf 2014 gaat de nieuwe wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) van start.
  • De Raadgevers B.V.
  • http://www.deraadgevers.nl
  • ibos@deraadgevers.nl

Met name voor werkgevers zijn de gevolgen hiervan merkbaar omdat zij verantwoordelijk worden gemaakt voor de instroom van hun (ex)werknemers in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Die verantwoordelijkheid houdt in dat zij een premie gaan betalen die gerelateerd is aan de instroom van medewerkers met een tijdelijk contract die ziek uit dienst gaan. De Raadgevers begeleidt ondernemers in het maken van bezwaar tegen de WIA-beschikkingen. Daarnaast kan de Raadgevers een passend re-integratiebeding opstellen of adviseren over de aanpassing van uw verzuimbeleid.

Het gaat in het bijzonder om werknemers van wie de arbeidsovereenkomst eindigt tijdens ziekte, zoals met mensen met een contract voor bepaalde tijd, zieke oproepkrachten, en werklozen zonder WW-uitkering als zij (opnieuw) ziek zijn geworden binnen vier weken na beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De BeZaVa wijzigt in 2014 de werkgeverspremies en stelt drie afzonderlijk gedifferentieerde premies vast voor de werkgever, waarvan er twee nieuw zijn. Namelijk een premie Ziektewet welke afhankelijk is van de aan de werkgever toegerekende instroom vangnetters in de Ziektewet, een premie Regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) ‘flex’ welke afhankelijk is van de aan de werkgever toegerekende instroom vangnetters vanuit de Ziektewet in de WGA, en een premie WGA ‘vast’: dit is de premie zoals de werkgever die nu betaalt. De WGA-uitkeringen van (ex)werknemers worden maximaal voor 10 jaar aan de werkgever toegerekend. Vanaf 2016 worden beide WGA premies samengevoegd.

Het UWV stuurt medio 2013 een brief aan de werkgevers waarin wordt vermeld welke vangnetters in 2012 voor het eerst een WGA-uitkering of Ziektewetuitkering hebben ontvangen. Deze brief is de basis voor de Belastingdienst voor de vaststelling van de premie. De Raadgevers raadt u aan om de gegevens goed te controleren en ten allen tijde de beschikking van de concrete werknemer aan te vragen. Het opvragen van de beschikkingen kan binnen vier weken na ontvangst van de brief van het UWV. De Raadgevers begeleidt ondernemers in het maken van bezwaar tegen de beschikkingen, die afgegeven zijn voor de betrokken werknemers in 2012. Daarnaast kan de Raadgevers voor uw bedrijf een passend re-integratiebeding opstellen of adviseren over de aanpassing van uw verzuimbeleid dan wel de aanpassing van uw vaststellingsovereenkomst bij einde van het dienstverband. Op www.deraadgevers.nl staan tips voor werkgevers.

De Raadgevers

De Raadgevers is er voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. De ervaren juristen, P&O managers en mediator van De Raadgevers zijn onder meer gespecialiseerd in vragen rond personeel, incasso, bedrijfshuisvesting, ziekteverzuim, overeenkomsten en het voeren van rechtszaken. Kijk voor meer informatie op www.deraadgevers.nl

Over Chief Editor

Chief content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top