woensdag, december 12, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Culturele Instellingen / Mondriaan Fonds zoekt adviseurs beeldende kunst en cultureel erfgoed
Mondriaan Fonds zoekt adviseurs beeldende kunst en cultureel erfgoed

Mondriaan Fonds zoekt adviseurs beeldende kunst en cultureel erfgoed

  • Nederland
  • Het Mondriaan Fonds is het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. Aanvragen die bij het fonds binnenkomen worden voorgelegd aan deskundige adviseurs, die deze beoordelen en het bestuur adviseren.
  • Mondriaan Stichting
  • http://www.mondriaanfonds.nl
  • info@mondriaanfonds.nl
  • http://www.mondriaanfonds.nl/Nieuws/item/2014_08_05_Werving_adviseurs/

Kwaliteit is het leidend criterium bij de beoordeling. Voor het beoordelen van deze aanvragen zoekt het fonds per 1 januari 2015 nieuwe leden voor zijn poule: beeldend kunstenaars, beschouwers, curatoren (al dan niet freelance) en andere bemiddelaars, wetenschappers of verzamelaars op het gebied van de beeldende kunst en/of erfgoed en vertegenwoordigers van musea en andere instellingen op het gebied van beeldende kunst en cultureel erfgoed.

Daarnaast wordt expertise verlangd op het gebied van publieksbegeleiding, collectiebeleid musea voor moderne kunst en communicatie.

Dit betekent echter niet dat adviseurs werkzaam moeten zijn op voornoemde vakgebieden. Ook mensen die juist vanuit andere invalshoeken kunnen adviseren op de hieronder omschreven vakgebieden, worden uitgenodigd te solliciteren.

Heeft u interesse om ons te adviseren? Solliciteren kan tot en met 30 september 2014.

Adviseurspoule

Alle adviseurs van het Mondriaan Fonds hebben zitting in een poule van waaruit verschillende vaste en flexibele adviescommissies worden samengesteld. De commissies zijn samengesteld uit leden die deskundig zijn en specialistische kennis hebben op het gebied van cultureel erfgoed en/of beeldende kunst.

Bij de beoordeling van aanvragen spelen de begrippen zichtbaarheid, samenwerking en opdrachtgeverschap een belangrijke rol. Klik hier voor meer informatie over het beleid van het Mondriaan Fonds: de algemene voorwaarden en de verschillende regelingen.

Functieprofiel

In de verschillende commissies is een diversiteit van expertises vertegenwoordigd. Adviseurs oordelen over bijvoorbeeld aanvragen van beeldend kunstenaars en bemiddelaars, van musea, archieven en archeologische instellingen, maar ook over projecten op het gebied van bijvoorbeeld migrantenerfgoed of multidisciplinaire festivals. De kandidaten moeten daarom in staat zijn, naast hun eigen vakgebied, verwante disciplines te beoordelen en over hun eigen voorkeuren heen te kijken. Verder worden de kandidaten geacht op de hoogte te zijn van de doelstelling van het Mondriaan Fonds en bekend te zijn met, of bereid zijn zich op de hoogte te stellen van, de werkwijze van de adviescommissies en deze te onderschrijven. Zie hier het protocol.

Vacatures

Per 1 januari 2015 zoekt het fonds deskundigen op de volgende terreinen: 3-dimensionaal/mixed media, digitale en (nieuwe) mediakunst, nieuwe vormen van beeldende kunst, fotografie, audiovisuele kunst, mobiel erfgoed, archieven, volkenkunde, immaterieel erfgoed, collectiebeleid van musea voor moderne en hedendaagse kunst inclusief vormgeving, archiefexpertise of volkenkunde, erfgoedveiligheid, internationale samenwerkingen van musea. Ook mensen die vanuit een andere deskundigheid kunnen adviseren, worden uitgenodigd te solliciteren.

Vergaderfrequentie: varieert van 1 x per maand tot enkele keren per jaar.

Honorering: door middel van vacatiegeld.

Kandidaten met veel internationale werkervaring en/of een sterk internationaal netwerk en kandidaten met een niet-westerse achtergrond worden nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren. Bij de samenstelling van alle adviescommissies wordt gestreefd naar een goede spreiding van man/vrouw, leeftijd en woonplaats.

Sollicitaties indienen kan tot en met 30 september via het sollicitatieformulier, voorzien van cv, algemene en specifieke expertise(s), motivatie en visie met betrekking tot de uitgangspunten in het beleid van het Mondriaan Fonds.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wouter Koelman, Lotte Hemelrijk, of het algemene telefoonnummer bellen: 020-5231523.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top