woensdag, mei 18, 2022
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Bedrijfsleven & Ondernemers / Na verrassend goed 2016 zet marktherstel varkenshouderij door
Na verrassend goed 2016 zet marktherstel varkenshouderij door

Na verrassend goed 2016 zet marktherstel varkenshouderij door

  • Nederland
  • De verwachtingen voor de Nederlandse varkenssector voor het eerste deel van 2017 zijn positief. Het kleinere aanbod van biggen en vleesvarkens in de EU zal de prijzen positief ondersteunen, stellen sectorspeciailisten van de Rabobank in het kwartaalbericht Varkenshouderij.
  • Rabobank
  • pressoffice@rabobank.nl

De impact van de verwachte lichte afname van de Europese export en de verdere daling van het Britse pond wordt door de prijsstijging teniet gedaan. De druk op het aanbod zal tot zeker de zomer aanhouden, wat goede vooruitzichten biedt voor de biggen- en vleesvarkensprijzen.
Export
De import van China ligt dit jaar naar verwachting op hetzelfde niveau als in 2016. De concurrentie op deze belangrijke markt neemt echter toe, met name uit de Verenigde Staten. Hier is de productie in 2016 fors gestegen en bovendien krijgen steeds meer Amerikaanse bedrijven toegang tot de Chinese markt. Dit zorgt voor lichte druk op de Europese exportpositie. Voor het uiteindelijke exportvolume is de wisselkoers bepalend. Vooruitkijkend naar de tweede helft van 2017 lijken de productiestijging en de groei van de Europese zeugenstapel van belang.
Herstel Nederlandse varkenshouderij in 2016
De positieve Europese positie zorgde in 2016 voor een duidelijk herstel voor de Nederlandse varkenshouderij. De voorlopige voerwinstverwachting voor 2016 ligt op circa € 720 per gemiddeld aanwezige zeug en € 77 (beiden excl. btw) per gemiddeld aanwezig vleesvarken. De zeugenhouderij ligt daarmee 40% boven het langjarig gemiddelde. In de vleesvarkenshouderij ligt de voerwinst op het langjarig niveau. De marge is echter voor de meeste bedrijven gemiddeld genomen nihil als gevolg van de hoge mestafzetkosten.
Welvaart en slechte publiciteit drukt consumptie
Een punt van zorg blijft de consumptie van varkensvlees in de EU, die met name in Noordwest-Europa onder druk staat. Zo is de Duitse consumptie van varkensvlees in de periode van 2011 tot 2016 met 11% afgenomen tot 35,8 kilogram. Deze daling is een gevolg van de toenemende welvaart in deze regio. Consumenten eten minder vlees, maar wel luxer vlees. De varkensvleesketen heeft nog geen duidelijke, gerichte marketingstrategie om varkensvlees positief onder de aandacht te brengen.
Goede prijzen als lening van de markt
Ondernemers moeten de hogere prijzen beschouwen als een lening van de markt. Dit stelt varkenshouders in staat buffers aan te leggen om toekomstige periodes met lagere varkensprijzen het hoofd te bieden. Ook bij bovengemiddelde prijsniveaus is het advies om via een liquiditeitsprognose de toekomstige geldstromen in beeld te brengen. Beter zicht op de geldstormen maakt het mogelijk om gericht bij te sturen.
Vitale Varkenshouderij
Het marktherstel lost de structurele problemen van de sector niet op. Het plan ‘Vitale Varkenshouderij’ van de sector blijft erg belangrijk. Voor perspectief zal het mestprobleem opgelost moeten worden. Varkenshouders zullen meer en actiever de samenwerking met andere ketenpartijen moeten opzoeken. Gezamenlijk kunnen zij huidige businessmodellen optimaliseren.

Over Content Editor N

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top