woensdag, december 11, 2019
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Rubrieken / Economie & Financiën / Najaarsnota 2014: Kabinet op koers met begroting
Najaarsnota 2014: Kabinet op koers met begroting

Najaarsnota 2014: Kabinet op koers met begroting

  • Nederland
  • De Najaarsnota 2014 laat zien dat het kabinet zijn budgettaire doelen dit jaar haalt. Met het terugdringen van het begrotingstekort ligt het kabinet – ondanks een tegenvaller bij de EU-afdrachten – op koers. De staatsschuld is aan het einde van dit jaar lager dan geraamd. Uitgaven en inkomsten ontwikkelen zich zoals in de Miljoenennota 2015 verwacht. Het herstel van de economie is hiermee ook zichtbaar in de begroting.
  • Ministerie van Financiën
  • http://www.rijksoverheid.nl
  • info@minfin.nl
  • http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/fin/nieuws/2014/11/21/najaarsnota-2014-kabinet-op-koers-met-begroting.html

Dat blijkt uit de Najaarsnota 2014 waarmee de ministerraad op voorstel van minister Dijsselboem van Financiën heeft ingestemd. ‘We halen onze doelen. Het is belangrijk koers te houden.’

De budgettaire situatie biedt tevens ruimte om voor het einde van het jaar de eenmalige bruto naheffing van 1,1 miljard euro aan de Europese Commissie te betalen. Netto gaat het om een bedrag van 642,7 miljoen euro omdat Nederland ook recht heeft op terugbetaling van 460 miljoen euro. De naheffing is het gevolg van de herziening van de bruto nationale inkomens (bni’s) van de lidstaten van de Europese Unie.

Nederland heeft zich sterk gemaakt voor de mogelijkheid dat lidstaten die onverwacht met een naheffing geconfronteerd werden later dan 1 december kunnen betalen. Lidstaten hebben nu tot uiterlijk 1 september 2015 de tijd. Bij de afweging of en hoe Nederland gebruik zou willen maken van deze mogelijkheid speelden het effect op het begrotingssaldo, de ruimte onder het uitgavenkader en het kasbeheer een rol.

Het kabinet kiest er voor de betaling van de naheffing te verwerken in de lopende begroting voor 2014. Ook na betaling van het bedrag van 1,1 miljard euro zal het begrotingssaldo dit jaar door meevallers elders op de eerder geraamde -2,9 procent van het bruto binnenlands product (bbp) uitkomen. ‘Gegeven de ruimte op de begroting is het in het belang van Nederland om nog dit jaar te betalen’, aldus Dijsselbloem. Ook met het oog op uitgavenkader en kasbeheer komt het Nederland beter uit voor het einde van het jaar te betalen.

De Najaarsnota geeft de stand van zaken weer van het lopende begrotingsjaar. De budgettaire effecten van de terugbetaling van 460 miljoen euro zijn nog niet in de Najaarsnota verwerkt. De Europese Commissie komt op basis van het betaalritme van de lidstaten met een nieuw voorstel voor wat betreft het moment van teruggave aan de lidstaten.

De Najaarsnota laat zien dat de staatsschuld dit jaar naar verwachting uitkomt op 69,4 procent bbp. Dit is een verbetering van 0,4 procentpunt in vergelijking met de stand in de Miljoenennota 2015. Belangrijk hierbij is de vervroegde, laatste aflossing van 1,025 miljard euro door ING. Hiermee is de volledige kapitaalinjectie van 10 miljard euro uit 2008 aan de Nederlandse staat terugbetaald.

Verder zijn de uitgaven verwerkt die departementen tot op heden hebben gemaakt als gevolg van de ramp met vlucht MH17. Het gaat in totaal om 36,3 miljoen euro. Een deel hiervan kan binnen bestaande budgetten worden opgevangen.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top