donderdag, januari 17, 2019
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Landen / Nederland / Nederland en België tekenen intentieverklaring tot migratiesamenwerking
Nederland en België tekenen intentieverklaring tot migratiesamenwerking

Nederland en België tekenen intentieverklaring tot migratiesamenwerking

  • Nederland
  • Nederland en België gaan nauwer samenwerken en meer samen optrekken op het gebied van immigratie en asiel. Dat staat in de intentieverklaring die staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) en zijn Belgische collega Theo Francken (Asiel en Migratie) dinsdagmiddag hebben ondertekend op de Belgische ambassade in Den Haag.
  • Ministerie van Algemene Zaken
  • http://www.rijksoverheid.nl
  • info@minaz.nl
  • http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2015/02/24/nederland-en-belgie-tekenen-intentieverklaring-tot-migratiesamenwerking.html

Teeven en Francken gaan samen het misbruik van de zogeheten Europa-route aankaarten bij de Europese Commissie. Met behulp van deze sluiproute omzeilen Nederlanders die hun buitenlandse partner naar Nederland willen halen, de strenge gezinsherenigingsregels door gedurende korte tijd in bijvoorbeeld België te gaan wonen met hun partner. Als ze zes maanden in een andere Europese lidstaat hebben gewoond, kunnen ze met gebruikmaking van hun recht op vrij verkeer, hun partner weer meenemen naar Nederland. “De Europa-route vind ik een ongewenste en onbedoelde uitkomst van de richtlijn”, stelt Teeven, die evenals Francken van mening is dat pas na een verblijf van twee jaar in een andere lidstaat de partner mee terug mag komen.

De beide bewindslieden deden dinsdag tevens een oproep aan hun Europese collega’s om hun aandeel te nemen in het hervestigingsprogramma van de UNHCR. Via dit programma worden de meest kwetsbare vluchtelingen in de vluchtelingenkampen geselecteerd en uitgenodigd om in bijvoorbeeld Nederland te komen wonen. België nodigt jaarlijks 300 vluchtelingen uit, voor Nederland zijn dat er 500. Zowel Teeven als Francken hoopt dat ook de lidstaten die nu nog geen vluchtelingen uitnodigen, straks hun verantwoordelijkheid gaan nemen.

Wat betreft de samenwerking willen België en Nederland meer ervaring en best practices op de werkvloer uit gaan wisselen. Bijvoorbeeld door de Belgische verbindingsambtenaar van de Dienst Vreemdelingen Zaken (die beslist over verblijf en terugkeer) die bij de Nederlandse Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) zit, ook te accrediteren voor de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). Daarnaast zijn de beide Staatssecretarissen enthousiast over het gisteren gestarte EASO-project waarbij geleerd kan worden van elkaars asielprocedure.

Verder gaan beide landen meer samenwerken ten aanzien van de Frontex terugkeervluchten, bijvoorbeeld door elkaar op de hoogte te houden van, en deel te nemen aan elkaars vluchten. Daarnaast zullen België en Nederland meer gegevens uit gaan wisselen om fraude aan te pakken. Zowel Teeven als Francken wil een koppeling van de visumliberalisering aan de afspraken over zelfstandige en gedwongen terugkeer. Dit houdt in dat wanneer een land niet langer onderworpen wil worden aan de visumplicht, ze garanties moeten geven dat ze illegale en uitgeprocedeerde onderdanen ook weer terugnemen.

Staatssecretaris Francken is sinds maandag in Nederland voor een tweedaags werkbezoek aan de verschillende facetten van de vreemdelingenketen. Maandag brachten beide bewindslieden een bezoek aan de Gesloten Gezinsvoorziening in Zeist. Dinsdag stond een bezoek aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) in Rijswijk op het programma. Het werkbezoek wordt afgesloten met een bezoek aan het azc in Eindhoven.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top