vrijdag, december 3, 2021
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Rubrieken / Media & Sociale Netwerken / Op Twitter en Facebook discussieren over Amsterdam
Op Twitter en Facebook discussieren over Amsterdam

Op Twitter en Facebook discussieren over Amsterdam

  • Netherlands
  • In november 2012 heeft de gemeenteraad de hoofdlijnen vastgesteld voor een nieuw bestuurlijk stelsel vanaf 2014.
  • Gemeente Amsterdam
  • www.amsterdam.nl
  • info@amsterdam.nl

Verlengd bestuur

Amsterdam krijgt zeven bestuurscommissies die hun bevoegdheden van college en gemeenteraad krijgen overgedragen. Dit is een vorm van verlengd bestuur. Amsterdammers kiezen de leden van de bestuurscommissies in rechtstreekse verkiezingen per stadsdeel. De leden van de bestuurscommissie kiezen uit hun midden een dagelijks bestuur van drie leden. Op 5 februari jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel ‘Afschaffen Deelgemeenten’. Het college heeft op basis daarvan de hoofdlijnen van november 2012 uitgewerkt. Binnen de wettelijke grenzen is sprake van verlengd bestuur. Daarbinnen kiest het college voor taakrijke bestuurscommissies. Een bestuurscommissie bestaat uit 13, 14 of 15 leden, afhankelijk van het aantal inwoners van het stadsdeel. Zo krijgen de stadsdelen Centrum, Noord en Zuidoost bestuurscommissies van 13 leden. Stadsdeel Oost krijgt een bestuurscommissie van 14 leden. De stadsdelen Nieuw-West, Zuid en West krijgen bestuurscommissies van 15 leden.

Verkiezingen

De voorstellen van het college bevatten enkele bijzondere vernieuwingen. Ook Amsterdammers afkomstig uit een land buiten de Europese Unie die drie jaar onafgebroken in Nederland hebben gewoond, mogen stemmen en zich verkiesbaar stellen. Op dit moment is dat nog vijf jaar. Ook andere groeperingen dan politieke partijen kunnen meedoen aan verkiezingen.

Bevoegdheden, taken en middelen

Binnen stedelijke kaders krijgen bestuurscommissies een bevoegdhedenpakket over de volle breedte van ruimtelijke, economische en sociale onderwerpen. Een volwaardig pakket dat verkiezingen rechtvaardigt. Het voorstel van het college bevat een lijst met bevoegdheden en taken van de bestuurscommissies. Deze zullen beschikken over financiële middelen die nodig zijn voor hun taken. Daarmee kunnen zij eigen afwegingen maken en prioriteiten stellen.

De bevoegdheden van de bestuurscommissies staan meer uitgebreid in de toelichting bij de conceptverordening (document nr. 3 vanaf p. 17). De zogenoemde ‘kruisjeslijsten’ zijn niet vastgesteld door het college. Deze hebben input gevormd voor de collegebesluiten. Voor de transparantie zijn ze bijgevoegd.

Burgerparticipatie

Amsterdammers moeten meer te zeggen krijgen. Het college zal met de stadsdelen en de gemeenteraad burgerparticipatie doorontwikkelen. Het college en de stadsdelen delen hun kennis en ervaring met elkaar en ook nieuwe vormen van burgerparticipatie en gebruik van sociale media zullen worden bevorderd.

Inspraak, advies, consultatie

Het college geeft de conceptverordening op de bestuurscommissies, een toelichting daarop en een conceptvisie burgerparticipatie op 7 maart vrij voor inspraak en advies. Burgers, ondernemers en maatschappelijke partners kunnen tot 8 april a.s. op deze conceptstukken van het college reageren. De stukken liggen ter inzage bij het Voorlichtingsloket in de binnenstraat van het stadhuis en bij de publieksbalies van de stadsdelen. Verder worden vier inspraakavonden op verschillende locaties belegd voor Amsterdammers, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Om de mening van op het internet actieve Amsterdammers te peilen zullen discussies worden gestart op Twitter en Facebook. Ook kunnen Amsterdammers vanaf 7 maart terecht op de website www.amsterdam.nl/bestuurlijkstelsel2014.

Over Head Editor

Head Editor of PressCenter.com

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top