vrijdag, december 3, 2021
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Landen / Internationale / Speerpunten en prioriteiten AIVD in 2013
Speerpunten en prioriteiten AIVD in 2013

Speerpunten en prioriteiten AIVD in 2013

  • International
  • De nationale veiligheid van Nederland wordt ook in 2013 bepaald door technologisering, internationalisering en een diffuser dreigingsbeeld.
  • AIVD
  • https://www.aivd.nl
  • info@aivd.nl

In 2013 richt de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) zich met name op die dreigingen en aandachtsgebieden die een potentieel grote impact kunnen hebben op de (inter)nationale veiligheidsbelangen van Nederland en een erkende politiek-maatschappelijke relevantie hebben. De AIVD gebruikt zijn inlichtingenpositie om te signaleren, onderzoeken en duiden en stelt, waar nodig, het OM en de politie in staat om te handelen. Zodat burgers in Nederland veilig kunnen wonen en werken.

Dit staat in de brief over het Jaarplan van de AIVD 2013, die minister Plasterk aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het Jaarplan is vanwege zijn inhoud staatsgeheim gerubriceerd en is integraal gedeeld met de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.

Speerpunten 2013

In 2013 behoren jihadistische activiteiten en Cyber security, al dan niet in combinatie, tot de operationele speerpunten van de AIVD. Een goede inlichtingenpositie ten behoeve van de besluitvorming door de Nederlandse regering en contacten met bedrijven (in vitale sectoren) dragen bij aan de bescherming van de nationale veiligheid en economische belangen door aantastingen door zowel staten als extremistische groepen.

Doorlopende operationele onderzoeken en activiteiten

Het onderzoek naar dierenrechtenextremisme, antifascisten en anarcho-extremisten wordt voortgezet, evenals het onderzoek naar extremisten binnen het verzet tegen het asiel- en vreemdelingenbeleid. Het onderzoek naar spionageactiviteiten van vreemde mogendheden in Nederland richt zich op drie vormen van inmenging, in het bijzonder door Iran, China en Rusland: politiek-bestuurlijke beïnvloeding, verwerving van (kwetsbare) wetenschappelijke/technische kennis en technologie en aantasting van vitale overheidsstructuren en ICT-infrastructuur (digitale spionage).

Keuzes

Met het benoemen van nieuwe prioriteiten bij een gelijkblijvende onderzoekscapaciteit zijn er tegelijkertijd keuzes gemaakt op welke onderwerpen minder ingezet gaat worden. In 2013 is voor wat betreft niet-jihadistisch terrorisme alleen beperkte capaciteit voor onderzoek naar de activiteiten van de PKK in Nederland. Andere vormen van (separatistisch) terrorisme worden niet onderzocht. De onderzoeken naar beïnvloeding van minderheden in Nederland vanuit landen van herkomst zijn afgebouwd. Er blijft voldoende capaciteit beschikbaar om de dreiging te signaleren die uitgaat van geradicaliseerde eenlingen (die handelen vanuit een ideologisch motief).

Over Chief Editor

Chief content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top