zondag, november 18, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Bedrijfsleven & Ondernemers / Nederlandse zorgsector gematigd positief over het huidige ICT innovatieniveau in de zorg
Nederlandse zorgsector gematigd positief over het huidige ICT innovatieniveau in de zorg

Nederlandse zorgsector gematigd positief over het huidige ICT innovatieniveau in de zorg

  • Nederland
  • De Nederlandse zorgsector is over het algemeen gematigd positief over het huidige ICT innovatieniveau in de zorg. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Thermometer Zorg & ICT’ van de VCD IT Groep, dat is uitgevoerd onder de segmenten care, cure, GGZ en overige zorginstellingen. In het onderzoek is gekeken naar de mate waarin en de wijze waarop zorginstellingen bezig zijn met ICT gerelateerde innovatie. Uit het onderzoek blijkt onder andere dat het ambitieniveau qua ICT innovatie hoog ligt, Cloud Computing services steeds meer in de belangstelling staan en de vraag naar actuele management- en stuurinformatie toeneemt in de zorg. Het volledige onderzoeksrapport is te downloaden via www.vcd.nl/thermometer-zorg-ict.
  • Cover-VCD-Thermometer-Zorg&ICT
  • VCD IT Groep
  • www.vcd.nl
  • info@vcd.nl
  • Noot voor de redactie: wilt u aanvullende informatie naar aanleiding van dit bericht of een pdf-bestand van het onderzoeksrapport ontvangen? Neem dan contact op met Christa Rust via info@vcd.nl of telefoonnummer 088 – 597 55 00. = EINDE BERICHT =
  • Persbericht-VCD-Thermometer-Zorg&ICT-01jul2015

Cover-VCD-Thermometer-Zorg&ICTGroningen, 01 juli 2015 – De Nederlandse zorgsector is over het algemeen gematigd positief over het huidige ICT innovatieniveau in de zorg. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Thermometer Zorg & ICT’ van de VCD IT Groep. In dit onderzoek is gekeken naar de mate waarin en de wijze waarop zorginstellingen bezig zijn met ICT gerelateerde innovatie. Op de stelling ‘Onze organisatie is innovatief betreffende de inzet van ICT’ geeft 73% van de totale groep respondenten aan het hier gedeeltelijk mee eens te zijn. Slechts 10% van de respondenten is het volledig eens met deze stelling. Kleine zorginstellingen beschouwen zichzelf vaker als innovatief dan de grote(re) instellingen.

Ambitieniveau ligt hoog

Jack Bakker, commercieel directeur VCD Healthcare: “Het ambitieniveau inzake innovaties ligt hoog in de gehele zorgsector. Om ook in de toekomst verzekerd te zijn van kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke zorg zijn innovatie en technologische vernieuwing van groot belang. Innovatieve ICT toepassingen die momenteel in opkomst zijn, betreffen onder andere zorg op afstand (via beeldbellen), de inzet van mobiele apps voor het aanbieden en/of registreren van informatie en diensten, Cloud Computing services en de inzet van domotica in het zorgproces. Dit alles biedt meerwaarde als er qua basisoplossingen een goed fundament ligt. Dit geldt zowel ter ondersteuning van het primaire zorgproces als de ondersteunende processen, waarbij geïntegreerde oplossingen grote toegevoegde waarde zullen bieden.”

Meer belangstelling voor Cloud Computing services

“We zien dat vooral de kleinere zorginstellingen al gebruik maken van Cloud Computing services (software en/of data opslag in de cloud) en verwachten dat de grote(re) instellingen snel zullen volgen. Het verlagen van kosten, verhogen van efficiency en het verbeteren van de toegankelijkheid van informatie liggen vaak ten grondslag aan de keuze voor de cloud”, aldus Bart Oude Wesselink, directeur VCD Infra Solutions.

Toenemende vraag naar actuele management- en stuurinformatie

Melanie Schopp, senior manager VCD Business Intelligence: “We signaleren daarnaast een toename in de vraag naar actuele management- en stuurinformatie, weergegeven in bijvoorbeeld dashboards met grafieken en meters. Bij 38% van de respondenten zijn dergelijke rapportages ter inzage beschikbaar in het informatiesysteem en bij 21% van de respondenten kan men al zelf de benodigde rapportages samenstellen in een softwaretool.”

Over de VCD Thermometer Zorg & ICT

Het onderzoek VCD Thermometer Zorg & ICT heeft als doel een actueel beeld te krijgen van de mate waarin en de wijze waarop Nederlandse zorginstellingen bezig zijn met ICT gerelateerde innovatie. Het onderzoek is in het voorjaar van 2015 uitgevoerd middels een online survey en desk research. Aan het onderzoek hebben zowel klanten als niet-klanten van de VCD IT Groep meegewerkt in de segmenten Cure (41%), Care (30%), Geestelijke gezondheidszorg (18%) en Ambulancediensten, paramedische zorg en overige (11%). Het merendeel van de respondenten heeft een ICT gerelateerde managementfunctie. Het onderzoeksrapport is in zijn geheel te downloaden via www.vcd.nl/thermometer-zorg-ict.

Over de VCD IT Groep en VCD in Healthcare

De VCD IT Groep is een multidisciplinair ICT-bedrijf dat al bestaat sinds 1977. Het is één van de grotere zelfstandige ICT-bedrijven in Nederland, dat zowel consultancy en software als infrastructuur en beheer levert. In meerder sectoren heeft de VCD IT Groep een sterke positie verworven, waaronder de gezondheidszorg, retail & logistiek, industrie, overheid en zakelijke dienstverlening. De VCD IT Groep heeft vestigingen in Groningen, Eindhoven en Delft.

Healthcare is voor VCD een zeer strategisch marktsegment. VCD biedt hiervoor een breed scala aan oplossingen voor de cure, care en paramedische sector. Van ERP tot ECD en van BI tot Infra, VCD biedt een totaalconcept met vele mogelijkheden en informeert u hier graag verder over.

Over christa.rust

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top