vrijdag, november 16, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Landen / Europa / Nieuw rapport over het goed omgaan met stress op een gezonde werkplaats
Nieuw rapport over het goed omgaan met stress op een gezonde werkplaats

Nieuw rapport over het goed omgaan met stress op een gezonde werkplaats

  • Europa
  • Een kwart van de werknemers in Europa geeft aan zich voortdurend of meestal gestrest te voelen op het werk en een vrijwel even hoog percentage zegt dat zijn of haar gezondheid te lijden heeft onder het werk. Psychosociale risico's - zoals monotone taken, een hoge werkdruk, strakke deadlines, een verstoorde balans tussen werk en privéleven, geweld en pesterij, al dan niet door collega's - dragen bij tot werkgerelateerde stress.
  • Parlementair Documentatie Centrum
  • http://www.europa-nu.nl
  • nv201@pdc.nl
  • http://www.europa-nu.nl/id/vjo05571b2z5/nieuws/nieuw_rapport_over_het_goed_omgaan_met?ctx=vhsjeu461wp8&tab=0&tab=0

In het kader van de campagne ‘Gezond werk is werk zonder stress’, die in heel Europa gevoerd wordt, is een rapport gepubliceerd waarin – aan de hand van voorbeelden uit de praktijk en casestudy’s – een breed overzicht wordt gegeven van psychosociale risico’s in Europese werkomgevingen, met voorbeelden van oplossingen op zowel politiek als ondernemingsniveau.

“Psychosocial risks in Europe: Prevalence and strategies for prevention” is een gezamenlijke uitgave van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) en de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound). In het rapport wordt onderkend dat de relatie tussen gezondheid en werk gecompliceerd is en dat concrete ondersteuning nodig is om verandering teweeg te brengen. Er wordt in vogelvlucht een overzicht gegeven van arbeidsomstandigheden en de frequentie waarmee psychosociale risico’s zich voordoen in Europa. Ook komt aan de orde hoe met deze risico’s op de werkplek kan worden omgegaan. Ten slotte worden beleidsmaatregelen toegelicht.

De directrice van EU-OSHA, dr. Christa Sedlatschek, noemt het rapport een uitstekend voorbeeld van samenwerking tussen EU-agentschappen. “Een van de kernboodschappen van onze campagne ‘Een gezonde werkplek’ voor 2014-2015 is dat psychosociale risico’s, ook al liggen ze gevoeliger, op dezelfde systematische manier kunnen worden aangepakt als ‘traditionele’ werkgerelateerde risico’s. Dat deze campagne die boodschap met succes over het voetlicht kan brengen, is in belangrijke mate te danken aan het actuele overzicht dat EU-OSHA en Eurofound samen tot stand hebben gebracht. Op dezelfde manier kunnen managers en werknemers stress op de werkplek effectief aanpakken door samen te werken.”

De directeur van Eurofound, Juan Menéndez-Valdés, merkt op: “Willen we het arbeidsleven verlengen en voorkomen dat werknemers de arbeidsmarkt vroegtijdig verlaten, dan is het van cruciaal belang dat we psychosociale risico’s verminderen en werknemers daartegen beschermen. Aangetoond is dat niet alle Europese landen in dezelfde mate beleid in dit verband ontwikkelen.

Dat valt te verklaren uit de verschillen in tradities op het gebied van de sociale dialoog en in de wijze waarop regeringen dit onderwerp benaderen. Vaak hangt dit samen met het belang dat het land in kwestie aan psychosociale risico’s hecht. We hopen dat ons gezamenlijke rapport mensen in het veld en beleidsmakers inzicht geeft in psychosociale risico’s op de werkplek en stimuleert om deze problemen het hoofd te bieden. Uit onderzoek blijkt dat sociale dialoog en sociale partners een essentiële rol spelen als het erom gaat bewustwording te creëren en maatregelen ten uitvoer te leggen.”

Het rapport wordt op 16 oktober tijdens een seminar in Brussel gepresenteerd. Bij die gelegenheid zullen beleidsmakers, deskundigen op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk, onderzoekers en vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties uit heel Europa van gedachten wisselen over manieren om in heel Europa bij te dragen aan een goede omgang met psychosociale risico’s op de werkplek. Als het er om gaat het arbeidsleven te verlengen, is het van fundamenteel belang ervoor te zorgen dat de psychosociale risico’s op het werk afnemen. Om de arbeidsomstandigheden voor iedereen te verbeteren, moeten beleidsmakers rekening houden met specifieke psychosociale risico’s voor verschillende groepen werknemers, ook onder vrouwen.

Terwijl minder mensen melding maken van lange werkdagen, is volgens het rapport de onzekerheid over het werk overal in Europa toegenomen en is in sommige landen de werkdruk gestegen binnen bedrijven die door de economische crisis het hoofd nauwelijks nog boven water kunnen houden. Werkgerelateerde stress wordt vaak beschouwd als een ‘gevoelig’ of ‘moeilijk’ onderwerp – dit kan echter van land tot land verschillen. Vooral managers van kleine ondernemingen vinden het lastig om psychosociale risico’s aan te pakken, omdat ze te weinig hulpmiddelen of expertise in huis hebben.

De campagne ‘Een gezonde werkplek’ 2014-2015 heeft als doel die problemen uit de weg te ruimen door praktische adviezen en ondersteuning te bieden, bewustwording te bevorderen en het debat te stimuleren. Dit rapport en het seminar helpen dat doel te verwezenlijken door belanghebbenden te voorzien van informatie en door de voordelen van samenwerking duidelijk te maken. Door hun deskundigheid te bundelen, kunnen Eurofound en EU-OSHA beleidsmakers en de werkomgevingen in Europa beter bereiken en de informatie en steun verschaffen die nodig is om stress te beheren en de werkomstandigheden in Europa te verbeteren.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top