vrijdag, november 16, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Bedrijfsleven & Ondernemers / Nieuwe criteria voor het verlenen Cypriotische Burgerschap aan beleggers
Nieuwe criteria voor het verlenen Cypriotische Burgerschap aan beleggers

Nieuwe criteria voor het verlenen Cypriotische Burgerschap aan beleggers

 • Europa
 • De regering van Cyprus heeft onlangs aangekondigd een herziene set van criteria voor de toekenning van Cypriotische burgerschap voor buitenlandse investeerders, in een poging om buitenlandse investeringen in Cyprus te bevorderen. Zoals bij vorige criteria, de twee eerste vereisten voor het indienen van een aanvraag, zijn a) de eigendom door de aanvrager van een permanente particuliere verblijfplaats in de Republiek Cyprus, moet de marktwaarde van die minimaal € 500.000 (voorheen € 1.000.000), te vermeerderen met BTW, en b) een schoon strafblad.
 • Amicorp Netherlands B.V.
 • http://www.amicorp.com
 • netherlands@amicorp.com
 • http://www.amicorp.com/AmiNews/CYPjune2013/English.html

De nieuwe criteria zijn geconcentreerd rond het maken van een belangrijke investering of bijdrage aan de Republiek Cyprus en worden gescheiden in 6 categorieën, zoals hieronder beschreven. Slechts een van de zes categorieën moet worden voldaan.

1. Combinatie van de investeringen in de Cyprus Investment Company en donaties aan staatsfonds

 • Een bedrag van ten minste € 2.000.000 worden belegd in aandelen en / of obligaties van de Cyprus beleggingsmaatschappij die zal worden gevormd (de aanvrager moet het bedrag op het Cyprus Treasury Department deponeren totdat de aandelen en / of obligaties van de vennootschap zijn uitgegeven) ;
 • Een bedrag van ten minste € 0.500.000 worden gedoneerd aan de Research and Technology Fund.

OF

2. Directe investeringen

De aanvrager moet directe investeringen hebben in Cyprus van minimaal € 5.000.000, opmerkend dat directe investeringen omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • Aankoop van onroerende goederen (woningen, kantoren, winkels etc.);
 • Acquisitie van bedrijven / ondernemingen die zijn gebaseerd en hebben activiteiten op Cyprus;
 • Aankoop van aandelen van in Cyprus geregistreerde bedrijven;
 • Aankoop van financiële instrumenten (bijvoorbeeld obligaties en schuldbrieven geregistreerd en uitgegeven in de Republiek Cyprus);
 • Deelname aan een bedrijf / consortium dat belast is met de uitvoering van een regering project.

Betrekking tot de voorwaarden (a) tot (d) hierboven, moet de aanvrager de investeringen voor een periode van ten minste drie jaar te bewaren. In geval van een portefeuille van aandelen of obligaties, moet ervoor worden gezorgd dat de waarde van de portefeuille gedurende de periode van drie jaar niet minder dan het opgegeven bedrag zal worden.

OF

3. Deposito’s in Cyprus banken De aanvrager dient persoonlijk termijndeposito’s hebben drie jaar in Cypriotische banken of deposito’s van particuliere bedrijven of trusts (waarin hij is de ultieme begunstigde) in de Republiek Cyprus van minimaal € 5 miljoen.

OF

4. Combinatie van de categorieën 1, 2 en 3 hierboven genoemde De aanvrager moet beschikken over een combinatie van de bovengenoemde categorieën van ten minste € 5 miljoen.

OF

5. Bedrijfsactiviteiten

De aanvrager moet een aandeelhouder of de uiteindelijk belanghebbende van een bedrijf Cyprus (of groep van bedrijven) waarvan het beheer wordt uitgeoefend op Cyprus, en dat over de laatste 3 jaar voorafgaand aan de indiening van de aanvraag, heeft betaald aan staatsfondsen (bijvoorbeeld vennootschapsbelasting, BTW) en de vergoeding voor de verwerving van professionele diensten in Cyprus (bv. juridisch, accounting, audit) een bedrag van ten minste € 500.000 euro per jaar. Als het bedrijf Cyprus telt minstens vijf Cypriotische burgers, dan is het minimale bedrag dat moet worden betaald in Cyprus (zoals hierboven beschreven) wordt gedurende de drie jaar voorafgaande aan de datum van indiening van de aanvraag verlaagd tot € 350,000 per jaar.

Als het bedrijf Cyprus telt minstens tien Cypriotische burgers, dan is het minimale bedrag dat moet worden betaald in Cyprus (zoals hierboven beschreven) wordt gedurende de drie jaar voorafgaande aan de datum van indiening van de aanvraag verlaagd tot € 200,000 per jaar.

In het scenario waarbij de aanvrager heeft betaald in de economie van Cyprus directe opbrengsten of kosten lager zijn dan de hierboven genoemde, kan een combinatie worden gemaakt met de criteria 1, 2 of 3. De som van de betalingen aan de staat fondsen en de honoraria van de laatste drie jaar wordt afgetrokken van de benodigde investering om de criteria 1, 2 of 3 te voldoen.

OF

6. Personen wier deposito’s in Bank of Cyprus of Laiki Bank leed een impairment

Elke buitenlandse persoon die was de houder van de deposito’s in Bank of Cyprus en / of Laiki Bank en leed een impairment in de waarde van zijn / haar deposito van minimaal € 3.000.000 als op 15 maart 2013, als gevolg van de aan de twee banken maatregelen.

In het geval dat de buitenlandse persoon een stoornis in de bovengenoemde banken die lager is dan € 3.000.000, kan hij / zij nog steeds van toepassing op voorwaarde dat hij / zij investeert het resterende bedrag (dwz de som van € 3 miljoen) in heeft geleden gemengde investeringen en donaties aan het staatsfonds (criterium 1) of in de directe investeringen (criterium 2).

Als u graag meer informatie over dit onderwerp of een ander Amicorp product, aarzel dan niet in om in contact met ons op.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top