dinsdag, januari 18, 2022
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Rubrieken / Economie & Financiën / Onderwerpen pensioentoezicht in 2016
Onderwerpen pensioentoezicht in 2016

Onderwerpen pensioentoezicht in 2016

  • Nederland
  • Een financiële opzet van pensioenfondsen die oog heeft voor alle belangen en waarover helder wordt gecommuniceerd met de deelnemers. Dat is het belangrijkste onderwerp van het pensioentoezicht van DNB in 2016, zegt divisiedirecteur Bert Boertje. Hij kijkt alvast vooruit naar volgend jaar.
  • http://www.dnb.nl/
  • info@dnb.nl

Hoe kijk je terug op het afgelopen jaar?
‘Er is veel gebeurd. De pensioensector heeft te maken met een aanhoudend lage rente. De gevolgen daarvan zijn volop merkbaar. Zo hebben veel pensioenfondsen weer een herstelplan moeten indienen, ditmaal volgens de regels van het nieuwe FTK. Indexeren zit er voor veel pensioenfondsen voorlopig niet in, zo blijkt. Ook hopen de fondsen te herstellen door overrendementen te maken. En als dat niet lukt, dan is de kans dat ze op den duur zullen moeten korten aanzienlijk. Kortom, de pensioensector is nog niet hersteld.’

Wat betekent dit voor het toezicht in 2016?
‘Het belangrijkste onderwerp van ons toezicht in 2016 is dan ook de financiële opzet van pensioenfondsen. Omdat de financiële positie van veel pensioenfondsen is verslechterd, gaan we die financiële opzet opnieuw tegen het licht houden. Daarbij maken we gebruik van de informatie uit de nieuwe herstelplannen en de haalbaarheidstoets. We bekijken bijvoorbeeld hoe pensioenfondsen omgaan met de huidige lage-rente-omgeving, hoe ze verwachten hun financiële positie te verbeteren, hoe reëel die verwachtingen zijn, gezien de hoogte van de premie, de ambitie en het risicoprofiel, en of ze uitgaan van realistische aannames, of dat de verwachtingen misschien te optimistisch zijn.

En in het onderzoek kijken we, samen met de AFM, ook nadrukkelijk naar de communicatie van pensioenfondsen over de financiële positie. We zullen besturen aanspreken die naar onze mening in hun communicatie te hoog gespannen verwachtingen voeden. Deelnemers moeten kunnen vertrouwen op de informatie die zij van hun pensioenfonds krijgen over wat hen staat te wachten.

We gaan dus samen met de AFM in 2016 kijken naar de samenhang tussen de financiële opzet en de wijze waarop hierover wordt gecommuniceerd. We zullen binnenkort meer vertellen over wat dit concreet voor besturen betekent.’

Wat zijn andere onderwerpen?
‘We zijn onlangs begonnen met het onderzoek naar duurzaamheid van het beleggingsbeleid van pensioenfondsen. We spreken momenteel met veel partijen binnen en buiten de sector over dit onderwerp. En we zien dat vooral een aantal Nederlandse pensioenfondsen en pensioenuitvoerders voorop loopt op dit gebied. DNB wil hierbij de rol spelen van katalysator, zodat ook andere fondsen hiermee aan de slag gaan. Om dat te bereiken, zullen we good practices op het gebied van duurzaamheid identificeren en delen met de sector.

Verder zullen we ook in 2016 een aantal pensioenfondsen die wij zien als kwetsbaar vragen naar de toekomstbestendigheid van hun bedrijfsmodel. Wij vragen deze pensioenfondsen aan te geven ofwel welke maatregelen zij treffen om de toekomstbestendigheid van hun bedrijfsmodel te vergroten of op welke wijze zij het fonds op beheerste en integere wijze afwikkelen. Bij de grote fondsen richten we ons op de gehanteerde visie en strategie. Hierbij is het belangrijk dat deze fondsen hun verandervermogen vergroten, duidelijk zijn over hun toekomstig pensioenproduct en stappen zetten in hun organisatie om daar te komen.

En dan is nog een ander onderwerp belangrijk: het APF. We gaan in 2016 van start met de vergunningaanvragen. Gelukkig is er al veel voorwerk verricht, waardoor de eerste vergunningen hopelijk spoedig kunnen worden afgegeven.’

Over Content Editor R

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top