vrijdag, november 16, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Rubrieken / Economie & Financiën / ‘Ook 2016 wordt een belangrijk jaar’
‘Ook 2016 wordt een belangrijk jaar’

‘Ook 2016 wordt een belangrijk jaar’

  • Nederland
  • ‘Transactiemonitoring, de SIRA en de audit: dat zijn de speerpunten voor het toezicht in 2016’. Een interview met Juliëtte van Doorn, afdelingshoofd toezicht.
  • http://www.dnb.nl/
  • info@dnb.nl

Hoe kijk jij terug op 2015?
De trustsector heeft allesbehalve een rustig jaar achter de rug. Meer dan ooit trokken trustkantoren de aandacht, en lang niet altijd positief.
‘Het is een lastig jaar geweest voor de sector. Aan de ene kant is er hard gewerkt aan de invoering van de nieuwe RIB-regelgeving en aan de verdere verbetering van de controle op de eigen werkzaamheden. Aan de andere kant hadden de media en de politiek meer dan ooit aandacht voor trustkantoren. Er waren toch weer incidenten, en DNB heeft een aantal keren maatregelen moeten treffen tegen ernstige tekortkomingen in de beheersing. Het is niet voor niets dat ”Den Haag” nu kijkt naar aanpassingen in de Wtt.’

Wat doet DNB bij de aanpassing van de Wtt?
‘Deze zomer hebben wij in onze wetgevingsbrief een aantal concrete versterkingen van het wettelijk kader voorgesteld aan de minister van Financiën. Verder zullen we onze ervaringen uit het toezicht waar mogelijk delen met het ministerie, als wensen die we graag in de Wtt opgenomen zien worden. Het is het ministerie van Financiën dat een voorstel zal maken. Een consultatie ligt ook in de lijn der verwachting.’

Wat zijn de speerpunten van het toezicht in 2016?
‘We hebben enkele weken geleden onze plannen voor volgend jaar bekendgemaakt. In het toezicht op de trustsector zullen we ons onder meer richten op transactiemonitoring, de opvolging van ons SIRA-onderzoek en de auditfunctie.’

Wat is het belangrijkste bij transactiemonitoring?
‘Transactiemonitoring is een essentieel onderdeel voor trustkantoren om de integriteitsrisico’s te kunnen beheersen. Dit kan niet alleen stoelen op de oplettendheid van één accountmanager. Het is noodzakelijk dat het gehele trustkantoor voldoende kennis en inzicht heeft in de geldstromen, investeringen en de business van de klant. Dit moet een trustkantoor kunnen vertalen naar een gedetailleerd transactieprofiel, waaraan vervolgens de transacties van de klant worden getoetst. Zo kunnen hoogrisicotransacties en ongebruikelijke transacties tijdig worden herkend. Van trustkantoren wordt gevraagd zowel realtime te monitoren, dus ten tijde van een concrete transactie, als post-event. Bij post-eventmonitoring kijkt het trustkantoor niet alleen naar de individuele transactie, maar juist ook naar het patroon en de logica van meerdere (samenhangende) transacties.’

De SIRA was al een groot onderwerp dit jaar, toch?
‘Dat klopt. In 2015 heeft DNB hier al breed, in verschillende sectoren, naar gekeken. Daarbij bleek dat trustkantoren achterblijven bij het gemiddelde in de financiële sector. Dit wijst er in onze ogen op dat binnen de trustsector een verbetering nodig is. De SIRA is weliswaar pas één jaar een Wtt-verplichting, maar het is wel de radar waarop je moet kunnen varen voor een veilige koers. DNB verwacht dat de trustkantoren inmiddels een SIRA van voldoende kwaliteit en diepgang hebben, en daarbij gebruikmaken van de door DNB geleverde guidance. Ook verwacht DNB dat de analyse zich niet beperkt tot de risico’s van vandaag, maar juist ook kijkt naar die van morgen.’

Tot slot, de audit. Daar is de sector zelf toch goed mee aan de slag gegaan?
‘Zeker, wij zijn tevreden over de bewegingen die we op dit vlak zien. De audit is, net als de SIRA, sinds een jaar verplicht. Het is een positief punt dat de sector actief nadenkt over de inrichting van deze auditfunctie. Zo heeft branchevereniging Holland Quaestor guidance opgesteld voor haar leden hoe een auditfunctie vormgegeven moet worden. Wij zullen in 2016 bekijken hoe trustkantoren de auditfunctie in de praktijk uitvoeren. Wij verwachten dat dit goed wordt opgepakt, net als de transactiemonitoring en de SIRA. Ik hoop dat iedereen ziet dat ook 2016 een belangrijk jaar voor de trustsector wordt. Het zou mooi zijn als wij zichtbare verbetering in de naleving kunnen constateren, daar is iedereen bij gebaat.’

Over Content Editor R

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top