zaterdag, oktober 23, 2021
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Bedrijfsleven & Ondernemers / ‘Open brief’ aan politici stelt hulporganisatie in vraag die vluchtelingen helpt immigreren in Europa
‘Open brief’ aan politici stelt hulporganisatie in vraag die vluchtelingen helpt immigreren in Europa

‘Open brief’ aan politici stelt hulporganisatie in vraag die vluchtelingen helpt immigreren in Europa

  • Europa
  • Olli Salvatore, auteur van 'De Redding van Europa' verstuurde vorige week een open brief naar alle politieke partijen van België en Nederland waarin hij de werking aanklaagt van de hulporganisatie 'Welcome to Europe', die vluchtelingen aanmoedigt naar Europa te emigreren. Hij eist een politiek onderzoek naar dit fenomeen.
  • Olli Salvatore
  • salvatore@skynet.be

Open Brief aan alle partijvoorzitters van België en Nederland.

Betreft: Eis tot politiek onderzoek naar medeaanstichter vluchtelingencrisis, de organisatie ‘Welcome to Europe’

Geachte heer of mevrouw partijvoorzitter,

In het kader van de actuele vluchtelingencrisis wens ik U dringend te verzoeken een onderzoek te openen naar een specifieke hulporganisatie genaamd ‘Welcome to Europe’, waarvan kan worden aangetoond dat zij de vluchtelingenstroom richting Europa moedwillig propageert en verder aanjaagt, misschien wel met verborgen doeleinden van buitenlandse mogendheden.

Volgens verslagen van journalisten die zich bevinden op de plekken waar kandidaat-asielzoekers zich in grote getale opmaken voor de oversteek naar Europa, zou deze schimmige organisatie daar massaal gratis handboekjes uitreiken boordevol nuttige adviezen die een asielaanvraag in Europa moeten vergemakkelijken en die bij hen –dat lijdt geen twijfel- een uitnodigend effect teweegbrengen die hen stimuleren hun tocht naar hier door te zetten.

De uitgedeelde pamfletten zouden een weergave zijn van de website ‘Welcome to Europe’ (http://www.w2eu.info), van dezelfde organisatie, waarvan de misleidende benaming alleen al bij de vluchtelingen het valse idee doet ontstaan dat Europa inderdaad staat te trappelen om hen massaal te ontvangen.

Nu heb ik niets tegen filantropie, wel tegen een vorm van ‘menslievendheid’ die er op gericht is een heel continent, ONS continent, te destabiliseren en te ontwrichten, en daarmee de chaos te veroorzaken die we heden ten dage onder ogen zien. Een blik op hun website laat ons met een schok ontdekken dat daar aan de linkerzijde alle Europese landen staan opgesomd die zogezegd klaar staan om de kandidaat-vluchtelingen te ‘verwelkomen’, tot en met een land als Ukraïne, dat niet eens tot de EU behoort, en dat zoals u weet zelf kreunt onder een aanhoudend conflict.

Vluchtelingen uit oorlogsgebieden uitnodigen om asiel aan te vragen in een ander land waar een gewapend conflict heerst noem ik niet menslievend maar ronduit ‘crimineel’. Helemaal over de schreef en wellicht strafbaar vind ik de aanbeveling van de organisatie om in Europese landen illegaal te gaan leven en te gaan werken, hetgeen, zoals u ten volle beseft, de concurrentievervalsing op onze arbeidsmarkt in de hand werkt.

Zo bijvoorbeeld lezen wij onder het hoofdstuk gewijd aan Nederland onder meer: ‘Als het niet mogelijk is om legaal te verblijven dan kan u proberen illegaal te overleven, bijvoorbeeld door Nederlands te leren en niet-officiële jobs te vinden en niet-officiële verblijfplaatsen. Werk: Als illegaal heb je niet het recht om betaalde arbeid te verrichten. Echter, in de praktijk is het mogelijk om zwartwerk te vinden. Bijvoorbeeld in de schoonmaak, als babysitter (sic!), in de bouw, land- en tuinbouw, of in restaurants (…)’

Ik kan zelf niet achterhalen wie er achter deze ‘hulporganisatie’ schuilgaat, maar volgens diverse internetbronnen zou het gaan om de Amerikaanse miljardair George Soros. Als dat zo is dan vraag ik mij af welk belang deze machtige Amerikaan er bij kan hebben dat miljoenen vluchtelingen Europa overspoelen en waarom hij bereid is om zoveel geld te pompen in deze campagne?

Immers, voor hetzelfde geld kan hij ook boekjes laten drukken met de titel ‘Welcome in the USA’, en deze vervolgens massaal gaan uitdelen in Mexico. Echter, zoals u weet heeft Amerika op gezag van haar overheid een 1200 kilometer lang hoog hek laten optrekken op haar grens met Mexico, dat de immigratiestroom van illegalen uit Zuid-Amerika moet indijken. Als achter ‘Welcome to Europe’ inderdaad een invloedrijke Amerikaan schuilgaat, dan hanteert hij alleszins een dubbele moraal: Europa mag overspoeld worden, Amerika moet gevrijwaard blijven…

De huidige vluchtelingencrisis waarmee Europa te maken heeft is zo kritiek en onhoudbaar, dat ik het raadzaam acht U te vragen al Uw politieke invloed aan te wenden ten einde een onderzoek in te stellen naar deze laakbare praktijken. Zolang deze wervende pamfletten om in Europa te worden ‘verwelkomd’ onder vluchtelingen blijven circuleren zal de instroom niet afnemen, wel integendeel, nog aanzwellen.

Zo het uitdelen van dergelijke ‘handleidingen om in Europa asiel te verkrijgen’ niet strafbaar is onder heersende wetgeving, dan vraag ik U te overwegen op uw voorspraak een Europese noodwet in het leven te roepen die zoiets wél strafbaar stelt. Het destabiliseren van een land en het veroorzaken van chaos, en, meer nog, hetzelfde doen met een heel continent, is een kwaadwillig iets, al gebeurt het onder het mom van ‘menslievendheid’.

Indien na onderzoek kan komen vast te staan dat wel degelijk een Amerikaans staatsburger verantwoordelijk is voor deze acties, zoals de beweringen op het internet ons willen laten geloven, dan zou ik het een logisch gevolg vinden dat de Amerikaanse ambassadeur van uw land op het matje wordt geroepen om deze te confronteren met deze feiten en te vragen deze onderdaan van zijn land te doen ophouden met deze activiteiten, daar deze niet bevorderlijk zijn voor de goede betrekkingen tussen Europa en de Verenigde Staten.

Vorig jaar, in februari 2014, publiceerde ik als onafhankelijk denker in eigen beheer mijn boek ‘De Redding van Europa’, waarin ik uitvoerig mijn bezorgdheid uit over de zwakke manier waarop volgens mij Europa wordt bestuurd. Een zwakte die mijzelf niet kan worden verweten daar ik altijd mijn nek uitsteek als dat nodig is, zoals deze brief bewijst. Als u meer informatie wenst over mijn boek dan kan u die verkrijgen op mijn auteurspagina http://www.bravenewbooks.nl/salvatore

Ik kan anderzijds wel aantonen een vooruitziende blik te hebben gehad ten aanzien van deze crisis toen ik schreef (zie blz. 115 e.v.):
‘In Amerika daarentegen wordt nu al sedert jaar en dag de toevloed van geluk- en fortuinzoekers ingeperkt met het systeem van de ‘Green Cards’. Europa zou er goed aan doen om niet alle migranten van de wereld op te vangen maar aan de buitengrenzen streng te selecteren wie er in mag en wie niet.’ (…)

Dat wil niet zeggen dat ik vind dat we echte oorlogsvluchtelingen (anders dan ‘economische vluchtelingen’) aan hun lot moeten overlaten, wel integendeel. In een eerder bericht aan Uw partij stelde ik een eigen plan voor om al deze mensen in de regio op te vangen in reusachtige kampen, door Europa gefinancierd, en behorende tot het domein van EU-ambassades, die de vluchtelingen officiëel immuniteit kunnen verstrekken voor vervolging en waar eventuele asielprocedures kunnen worden opgestart in een veilige omgeving, zonder de onnodige risiso’s van een ‘dodentocht’ naar Europa. Ik had het toen over bijvoorbeeld nieuwe Duitse, Franse, Engelse ambassades, speciaal opgericht dichtbij de plaatsen waar vluchtelingen samenstromen, maar bij nader inzien zouden we natuurlijk beter kunnen kiezen voor de neutraliteit van ‘EU-ambassades’, omdat we ons (in overeenstemming met de boodschap die ik uitdraag in mijn boek) naar de buitenwereld beter kunnen opstellen als ‘eenheid’, in plaats van als afzonderlijke lidstaten die het onderling oneens zijn.

Naar aanleiding van mijn vraag een onderzoek te openen naar de activiteiten van de organisatie ‘Welcome to Europe’, verblijf ik in afwachting van uw antwoord, geachte heer of mevrouw,

Met de meeste hoogachting,

Olli Salvatore (auteur)

Over Olli Bronselaer

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top