donderdag, oktober 18, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Rubrieken / Gezondheid & Schoonheid / Overlegresultaat VNG en VWS langdurige zorg en ondersteuning
Overlegresultaat VNG en VWS langdurige zorg en ondersteuning

Overlegresultaat VNG en VWS langdurige zorg en ondersteuning

  • Nederland
  • Jantine Kriens: 'Er ligt een goede basis voor zorg en ondersteuning dichtbij onze inwoners'. Het bestuur van de VNG en staatssecretaris Van Rijn (VWS) hebben vandaag een overlegresultaat bereikt over de voorwaarden waaronder de decentralisatie van langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning naar gemeenten plaatsvindt. Ondanks dat gemeenten zich nog steeds op het standpunt stellen dat persoonlijke verzorging in zijn geheel bij gemeenten zou moeten worden ondergebracht, zijn er met de overlegresultaten afspraken gemaakt waarmee de maatschappelijke ondersteuning in de wijk kan worden gerealiseerd.
  • VNG
  • http://www.vng.nl
  • informatiecentrum@vng.nl
  • http://www.vng.nl/persberichten/13-12-17/overlegresultaat-vng-en-vws-langdurige-zorg-en-ondersteuning

Samenwerking in de buurt

Belangrijk onderdeel van de afspraken betreft de rol van de wijkverpleegkundige. Afgesproken is dat wijkverpleegkundigen niet alleen zorg verlenen maar ook een schakelfunctie gaan vervullen tussen maatschappelijke ondersteuning en medische zorg en een rol krijgen in de sociale wijkteams. Ook krijgen de wijkteams extra geld om onze inwoners met zorg op maat te bedienen. Daarmee is tegemoet gekomen aan de wens om de ondersteuning en zorg voor kwetsbare groepen zoveel mogelijk vraag- en gebiedsgericht vorm te geven. De VNG vindt dat zij voor mensen met een beperking, chronisch, psychische of psycho-sociale problemen, een voldoende substantieel resultaat heeft bereikt. De VNG en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) maken nog nadere afspraken hoe de organisatie in de wijken het beste vorm kan krijgen. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de wens van inwoners om langer thuis te blijven wonen. Samenwerking met zorgverzekeraars, aanbieders en andere partijen in de wijk is essentieel voor onze inwoners. Dit geldt overigens evenzeer voor samenwerking met het Rijk.

Financiële afspraken

Gemeenten krijgen incidenteel 200 miljoen euro in 2015 voor een zorgvuldige overgang van cliënten naar de Wmo. Daarnaast ontvangen gemeenten vanaf 2016 200 miljoen structureel voor vernieuwing van maatschappelijke ondersteuning. Vanaf 2015 ontvangen gemeenten tevens structureel vijf procent van het totale budget voor persoonlijke verzorging om inwoners die begeleiding bij algemene dagelijkse levensverrichtingen nodig hebben, te kunnen ondersteunen. Hiermee is circa 125 miljoen euro gemoeid. Door deze afspraken krijgen gemeenten meer ruimte om de ondersteuning van inwoners die dat nodig hebben, vorm te geven. Dat neemt niet weg dat er nog een forse bezuinigingstaakstelling resteert.

Maximaal haalbaar

Het bestuur van de VNG is van mening dat er met deze uitkomsten een maximaal haalbaar pakket aan afspraken ligt waarmee gemeenten in 2014 verder kunnen werken aan de realisatie van zorg en ondersteuning dichtbij de mensen die dat nodig hebben. Jantine Kriens, voorzitter van de directieraad van de VNG: “Op inhoud zijn er nu betere voorwaarden voor de nieuwe Wmo. Wel blijft er nog veel werk te doen, en moet er in de uitvoering nog het nodige gedaan worden. Het blijven substantiële bezuinigen die het kabinet voornemens is door te voeren. Het bestuur van de VNG heeft er vertrouwen in dit vraagstuk samen met het kabinet op te pakken.’

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top