dinsdag, oktober 23, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Specials / Immigratie / Per 1 oktober 2013 forse verlaging leges voor aantal verblijfsvergunningen
Per 1 oktober 2013 forse verlaging leges voor aantal verblijfsvergunningen

Per 1 oktober 2013 forse verlaging leges voor aantal verblijfsvergunningen

 • Nederland
 • Voor de volgende verblijfsdoelen worden de leges verlaagd van € 950 naar € 225:
 • Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • http://www.ind.nl
 • info@ind.nl
 • http://www.ind.nl/Nieuws/Pages/Per1oktober2013forseverlaginglegesvooraantalverblijfsvergunningen.aspx
 • Aanvraag niet-tijdelijke humanitaire gronden ná gezinshereniging en –vorming
 • Aanvraag niet-tijdelijke humanitaire gronden ná verblijf als adoptie- of pleegkind
 • Aanvraag niet-tijdelijke humanitaire gronden na verblijf als familie- of gezinslid (sinds 1 juni 2013)
 • Aanvraag verlengingen van één van bovengenoemde verblijfsdoelen

Als u om verlenging vraagt, dan staat op uw pasje ‘voortgezet verblijf’. Het nieuwe tarief is dan alleen van toepassing als u deze vergunning heeft gekregen nadat u in Nederland verbleef voor gezinshereniging/-vorming.

Het nieuwe tarief treedt op 1 oktober 2013 in werking en werkt terug tot 9 oktober 2012. Dat is de datum waarop de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak heeft gedaan. Die uitspraak leidde er al toe dat in februari 2013 de leges voor aanvragen voor gezinshereniging/-vorming zijn verlaagd naar € 225. Totdat de wijziging in werking treedt, geldt het huidige bedrag van € 950 voor verlening en € 375 voor verlenging.

Terugbetaling leges

De IND betaalt automatisch de teveel betaalde leges terug voor:

 • Aanvragen die op of na 9 oktober 2012 zijn ingediend, of
 • Aanvragen die op 9 oktober 2012 nog openstonden of waartegen nog bezwaar of beroep kon worden aangetekend.

U hoeft niet zelf om teruggave te vragen.
Zodra bekend is wanneer wordt gestart met de terugbetaling, informeren wij u via deze website.
Als uw procedure op 9 oktober 2012 al was afgesloten, komt u niet in aanmerking voor terugbetaling.

Let op! Als de geldigheidsduur van uw huidige verblijfsvergunning vóór 1 oktober 2013 afloopt raden wij u aan om vóór die datum deze verblijfsvergunning te verlengen of te wijzigen (dit kan schriftelijk met het formulier dat u op deze website vindt). Alleen als u dat doet sluiten uw oude en uw nieuwe vergunning op elkaar aan en heeft dat geen nadelige gevolgen voor diverse rechten en voorzieningen van de Nederlandse overheid waar u aanspraak op zou kunnen maken.

Het is niet mogelijk om vóór 1 oktober 2013 al vooruit te lopen op het nieuwe tarief. Als u vóór deze datum uw aanvraag indient, betaalt u dus nog het oude tarief. Echter, u krijgt na 1 oktober 2013 de teveel betaalde leges automatisch terug.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top