woensdag, december 12, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Bedrijfsleven & Ondernemers / Philips behaalt in het derde kwartaal een omzet van EUR 5,5 miljard en een operationeel resultaat van EUR 536 miljoen
Philips behaalt in het derde kwartaal een omzet van EUR 5,5 miljard en een operationeel resultaat van EUR 536 miljoen

Philips behaalt in het derde kwartaal een omzet van EUR 5,5 miljard en een operationeel resultaat van EUR 536 miljoen

 • Nederland
 • Frans van Houten, CEO: “De succesvolle uitvoering van ons programma Accelerate! blijft de operationele resultaten in de meeste van onze activiteiten verbeteren. We zijn zeer enthousiast over de grote kansen in de markten voor HealthTech en Lighting solutions, die we optimaal zullen benutten met de vorming van twee speciaal op deze markten gerichte toonaangevende ondernemingen.
 • Koninklijke Philips Electronics N.V.
 • http://www.philips.nl
 • nanda.huizing@philips.com
 • http://www.newscenter.philips.com/nl_nl/standard/about/news/press/2014/20141020-Philips-Q3-resultaten-2014.wpd#.VETZxfmsXHk
 • Groei van de vergelijkbare omzet op hetzelfde niveau, met een stijging van de omzet in groeiregio’s van 2%
 • De EBITA, exclusief herstructurerings- en overnamegerelateerde lasten en overige posten, bedroeg EUR 536 miljoen, ofwel 9,7% van de omzet, tegenover 11,4% in het derde kwartaal van 2013
 • De EBITA kwam uit op een verlies van EUR 7 miljoen, voornamelijk als gevolg van lasten betreffende een rechtszaak over intellectuele eigendomsrechten, en de vrijwillige tijdelijke stopzetting van de productie in onze vestiging in Cleveland
 • Een nettoverlies van EUR 103 miljoen, tegenover een nettowinst van EUR 281 miljoen in het derde kwartaal van 2013
 • Als gevolg van wisselkoerseffecten daalde de omzet met 1,7% en de EBITA met 0,9 procentpunten van de omzet
 • Een vrije kasstroom van EUR 166 miljoen, tegenover EUR 122 miljoen in het derde kwartaal van 2013
 • Er is een begin gemaakt met het creëren van twee toonaangevende bedrijven die gericht zijn op het optimaal benutten van de kansen op het gebied van HealthTech en Lighting solutions

Ondanks het feit dat 2014 voor ons een lastig jaar is, waarin we ook te maken hebben met een aantal eenmalige posten, zijn we niet tevreden met ons totale resultaat in het derde kwartaal. We ondervinden aanhoudende zwakte in een aantal markten, zoals China en Rusland. We werden bovendien in het Masimo-proces geconfronteerd met een ongunstige juryuitspraak met een verrassend hoog voorstel voor schadeloosstelling, waartegen we beroep zullen aantekenen. Een positief punt is dat de productie in onze vestiging in Cleveland wordt opgevoerd.

Bij Healthcare waren we verheugd over het afsluiten van vier meerjarige strategische contracten, die aantonen dat onze geïntegreerde oplossingen succesvoller worden ondanks een zeer zwakke markt. Bij Consumer Lifestyle levert onze focus op producten voor gezondheid en welzijn goede resultaten op, zoals blijkt uit het degelijke resultaat van Oral Healthcare en Mother & Child Care, dit ondanks moeilijke omstandigheden in enkele van onze grotere markten. Bij Lighting verbeterden we het resultaat van Consumer Luminaires in Europa en behaalden we een dubbelcijferige groei en een toename van marktaandelen bij Lumileds, waardoor de teruggang op het gebied van conventionele verlichting deels kon worden gecompenseerd.

Aangezien enkele vormen van tegenwind die ons op korte termijn raken, beginnen af te nemen en ons programma Accelerate! onze operationele prestaties blijft verbeteren, verwachten we dat onze gecorrigeerde EBITA in de tweede helft van 2014 iets lager zal uitkomen dan de gecorrigeerde EBITA in dezelfde periode van vorig jaar. We blijven gecommitteerd aan onze financiële doelstellingen voor 2016.”

Overzicht van de financiële en operationele resultaten over het derde kwartaal:

Healthcare

“We maken goede vorderingen met het herstel van het systeem voor kwaliteitsbeheer in onze vestiging in Cleveland. We hebben nu tevens de productie hervat van de iCT en Ingenuity scanners, en in het eerste kwartaal van 2015 zal de productie verder worden opgevoerd, hetgeen zal bijdragen aan resultaatverbetering in het vierde kwartaal en verder in 2015.

In meer algemene zin zien we goede vooruitgang bij onze programma’s die zich richten op de doelstellingen van de overheid en de zorg voor verbetering van de gezondheid van de bevolking en het effectiever leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg. Dit wordt geïllustreerd door ons nieuwe 15-jarige contract met het Reinier de Graaf ziekenhuis in Nederland, het 14 jarige contract met het Karolinska University Hospital en het regiobestuur Stockholm, en het 10-jarige contract betreffende het met 700 bedden uitgeruste Philippine Orthopedic Centre in de Filippijnen, waar onze systemen en advies zullen bijdragen aan verbetering van de operationele gang van zaken.”

De vergelijkbare omzet van Healthcare steeg met 1% ten opzichte van dezelfde periode van het voorgaande jaar. De EBITA-marge, exclusief herstructureringskosten en diverse lasten, bedroeg 12%, een daling met 2,6 procentpunten ten opzichte van het derde kwartaal van 2013. De qua valuta vergelijkbare orderontvangst voor apparatuur daalde met 1%.

Consumer Lifestyle

“Bij Consumer Lifestyle blijven we ons aanbod uitbreiden om consumenten te helpen dagelijks gezondere keuzes te maken en waarde te genereren uit de ‘Internet of Things’. In het derde kwartaal introduceerden we een aantal digitale ‘cloud-connected’ oplossingen, waaronder een toepassing voor het beheer van chronische pijnbestrijding en een applicatie voor mondzorg die kinderen helpt hun tanden beter te poetsen.”

De vergelijkbare omzet van Consumer Lifestyle steeg met 5%, met midden-enkelcijferige groei bij Health & Wellness en Domestic Appliances, en lage enkelcijferige groei bij Personal Care. De EBITA-marge, exclusief herstructurerings- en overnamegerelateerde lasten en overige posten, bedroeg 10,6%, tegenover 11,1% in dezelfde periode van 2013. De margedaling was toe te schrijven aan de land- en productmix.

De onderneming bracht tevens een serie interessante nieuwe producten op de markt. Philips vergrootte de geografische reikwijdte van zijn huishoudelijke apparaten met de NoodleMaker, die nu verkrijgbaar is in Japan, Australië en Noord-Amerika, en ziet een constante sterke wereldwijde vraag naar de Philips Airfryer. Voortbouwend op zijn groeistrategie voor Male Grooming om loyaliteit te stimuleren en meer waarde te creëren bij bestaande gebruikers, wordt de topreeks Philips Shaver Series 9000 in 47 landen uitgebracht. Philips’ meest recente innovaties op het gebied van huidverzorging, de Philips VisaCare en VisaPure, en voor ontharing, de Philips Lumea, zorgen voor een sterke groei in markten over de hele wereld.

Lighting

“Bij Lighting voldoen we aan de behoeften van de klant met interessante energiezuinige LED-oplossingen, en onze baanbrekende reeks van Hue Beyond ‘connected’ armaturen illustreert hoe goed we in staat zijn winstgevende groei te creëren door middel van toonaangevende LED-innovaties, ‘connected’ ecosystemen, en professionele systemen en diensten. We zagen bemoedigende successen, waaronder een samenwerkingsovereenkomst in Indonesië voor het installeren van LED-verlichtingsoplossingen in bijna 1.000 gemakswinkels en een contract voor de levering van LED-terreinverlichting voor Chelsea’s Stamford Bridge-stadion in Londen.”

De vergelijkbare omzet van Lighting daalde met 1% ten opzichte van dezelfde periode van 2013. De omzet van LED-producten steeg met 28%, tenietgedaan door een daling van 14% in de omzet van alle soorten conventionele verlichting. De omzet van LED-producten maakt nu 40% van de totale omzet van Lighting uit, tegenover 30% in het derde kwartaal van 2013. Exclusief herstructureringslasten en kosten in verband met het onderbrengen van de activiteiten van Automotive en Lumileds in een zelfstandige onderneming, bedroeg de EBITA-marge 9,7%. De EBITA-marge werd negatief beïnvloed door een combinatie van factoren in China, waaronder een teruglopende markt en krapper wordende liquiditeit die geresulteerd heeft in voorzieningen voor klantenkrediet.

Het herstel van Consumer Luminaires in Europa zet door en de onderneming verwacht dat de gecorrigeerde EBITA van Consumer Luminaires over het hele jaar op break-even zal uitkomen. Ook de vooruitgang van Philips bij het weer winstgevend maken van Professional Lighting Solutions in Noord-Amerika zette door, waardoor in september de groei aantrok en winstgevende groei verwacht wordt voor het vierde kwartaal.

Innovation, Group & Services

“In het kader van onze inspanningen een toonaangevende positie te verwerven bij ‘emerging business areas’, voltooide Philips in het derde kwartaal de overname van Unisensor, een kleine onderneming die technologie biedt die we willen gaan benutten voor geminiaturiseerde, mobiele diagnostische oplossingen. We installeren tevens Philips GreenPower LED in diverse tuinbouwprojecten in België, Finland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Canada. Onze LED-lichtrecepten worden erkend door internationale telers, aangezien ze helpen de groei van het gewas te stimuleren en de productiviteit te verbeteren. We hebben tevens bemoedigende vooruitgang gezien op het gebied van Digital Pathology, waarvoor we in het derde kwartaal drie nieuwe contracten hebben getekend.”

Exclusief herstructureringslasten, voorzieningen betreffende diverse juridische kwesties in het kwartaal en het pensioenregelingsverlies in het derde kwartaal van 2013, kwam de EBITA uit op een bedrag aan nettokosten van EUR 48 miljoen, tegenover nettokosten van EUR 28 miljoen in het derde kwartaal van 2013. De daling was voornamelijk het gevolg van hogere investeringen in onze ‘emerging business areas’ en geringere inkomsten voor intellectueel eigendom.

Strategische bekendmaking op Capital Markets Day

Op 23 september 2014 maakte Philips bekend zijn strategische focus te zullen aanscherpen door het opzetten van twee toonaangevende ondernemingen op het gebied van HealthTech en Lighting solutions. Beide ondernemingen zullen het Philips-merk blijven hanteren en optimaal in staat zijn langdurige winstgevende groei te genereren. Philips heeft het proces gestart voor het onderbrengen van de activiteiten van Lighting in een afzonderlijke juridische structuur. Het proces van opsplitsing zal naar verwachting 12-18 maanden in beslag nemen.

Stand van zaken betreffende het transformatieprogramma Accelerate!

Accelerate! is blijven zorgen voor verbeteringen in de hele organisatie, en heeft geresulteerd in toegenomen klantgerichtheid, betere klantenserviceniveaus, een snellere marktintroductietijd voor onze innovaties en een hogere kostenproductiviteit.

Zo heeft Professional Lighting Solutions in Noord-Amerika bijvoorbeeld in het derde kwartaal de vernieuwde opzet van zijn ‘market-to-order’-processen voltooid. Dankzij toegang tot nieuwe hulpmiddelen en toepassingsspecifieke expertise gingen de klantenserviceniveaus omhoog naar 95%. Ook door het inzetten van Lean bereikte de onderneming aanzienlijke verbeteringen van de klantenserviceniveaus, doorlooptijden en kwaliteitsniveaus, en werden bij een groot aantal vestigingen tweecijferige productiviteitsverbeteringen behaald.

De besparingen op de overheadkosten bedroegen EUR 37 miljoen in het kwartaal, waarmee de cumulatieve op jaarbasis berekende besparingen op de overheadkosten in de eerste negen maanden van het jaar op EUR 264 miljoen uitkomen. Het Design for Excellence (DfX)-programma leverde in het kwartaal EUR 17 miljoen aan totale besparingen in de materiaallijst op, resulterend in EUR 187 miljoen aan cumulatieve DfX-besparingen tot nu toe. Het End2End- productiviteitsprogramma bracht in het kwartaal in totaal EUR 18 miljoen aan besparingen op, waarmee het cumulatieve bedrag aan End2End-productiviteitsbesparingen op EUR 50 miljoen komt.

De volgende fase van productiviteitsverbeteringen zal extra kostenbesparingen bij de ondersteunende functies mogelijk maken, resulterend in EUR 100 miljoen aan extra besparingen in 2015 en een extra bedrag van EUR 200 miljoen in 2016. Philips verwacht voor de periode van 2014 tot 2016 circa EUR 50 miljoen aan extra jaarlijkse herstructureringskosten.

Per 30 september 2014 had Philips 32% gerealiseerd van het programma voor terugkoop van eigen aandelen voor een bedrag van EUR 1,5 miljard.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top