maandag, oktober 22, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Bedrijfsleven & Ondernemers / Philips behaalt in het tweede kwartaal een omzet van EUR 5,3 miljard en een EBITA van EUR 415 miljoen
Philips behaalt in het tweede kwartaal een omzet van EUR 5,3 miljard en een EBITA van EUR 415 miljoen

Philips behaalt in het tweede kwartaal een omzet van EUR 5,3 miljard en een EBITA van EUR 415 miljoen

 • Nederland
 • Stabiele groei van de vergelijkbare omzet, met een omzetstijging van 4% in groeiregio’s
 • Koninklijke Philips Electronics N.V.
 • http://www.philips.nl
 • nanda.huizing@philips.com
 • http://www.newscenter.philips.com/nl_nl/standard/about/news/press/2014/20140721-Philips-Q2-resultaten-2014.wpd#.U8zStPl_tR8
 • Stabiele groei van de vergelijkbare omzet, met een omzetstijging van 4% in groeiregio’s
 • De EBITA bedroeg EUR 415 miljoen, tegenover EUR 601 miljoen in het tweede kwartaal van 2013
 • De EBITA, exclusief herstructurerings- en overnamegerelateerde lasten en overige posten, bedroeg EUR 449 miljoen, ofwel 8,5% van de omzet, tegenover 9,4% in het tweede kwartaal van 2013
 • Als gevolg van wisselkoerseffecten daalde de omzet met 6%, en de EBITA met 0,8 procentpunten van de omzet
 • Het nettoresultaat bedroeg EUR 243 miljoen, onder meer dankzij lagere fiscale lasten
 • De vrije kasstroom bedroeg EUR 261 miljoen, tegenover een vrije uitgaande kasstroom van EUR 105 miljoen in het tweede kwartaal van 2013

Frans van Houten, CEO:

“In het tweede kwartaal bleven we tegenwind ondervinden, waaronder aanhoudende zwakte in sommige markten, ongunstige wisselkoersen en de vrijwillige tijdelijke stopzetting van de productie in onze Healthcare-vestiging in Cleveland. Tegelijkertijd nemen we ingrijpende maatregelen om waardecreatie te versnellen, de resultaten te verbeteren en te profiteren van betere groeikansen voor onze activiteiten. Duidelijke voorbeelden hiervan zijn onze aankondiging van de vorming van een zelfstandige onderneming binnen Philips voor de gezamenlijke verlichtings¬activiteiten van Lumileds (LED-componenten) en Automotive, en de implementatie van de nieuwe managementstructuur bij Healthcare.

Ofschoon 2014 waarschijnlijk over het geheel genomen een lastig jaar zal zijn, verwachten we dat de EBITA voor de groep, exclusief herstructurerings- en overnamegerelateerde lasten en overige posten, in de tweede helft van het jaar hoger zal uitkomen dan in dezelfde periode van 2013. We blijven de efficiency verbeteren en winstgevende groei stimuleren door middel van ons meerjarige transformatieprogramma Accelerate! en zetten ons volledig in op het behalen van onze doelstellingen voor 2016.”

Overzicht van de financiële en operationele resultaten over het tweede kwartaal:

Healthcare

“In het tweede kwartaal bleven we resultaten zien van onze focus op het afsluiten van grootschalige meerjarige partnerships – zoals de onlangs bekendgemaakte overeenkomst met het nieuwe Karolinska universiteitsziekenhuis in Solna, Zweden – die gericht zijn op structurele verbetering van de zorg voor de patiënt tegen lagere en beter voorspelbare kosten. Daarnaast toont onze strategische alliantie met salesforce.com voor een nieuw op de cloud gebaseerd IT-platform onze totaalbenadering van innovatie voor de gezondheidszorg aan, waardoor wij in staat zijn snel nieuwe klinische toepassingen voor thuiszorg en zorgcoördinatie te introduceren. Onze onlangs aangekondigde nieuwe managementstructuur zal een extra stimulans zijn voor excellente bedrijfsvoering en slagvaardigheid om te komen tot herstel van de resultaten over de hierna volgende reeks kwartalen.

Ofschoon de vrijwillige tijdelijke stopzetting van de productie in onze vestiging in Cleveland ook dit kwartaal ons resultaat negatief heeft beïnvloed, verlopen onze corrigerende acties volgens plan en verwachten we dat de leveringen in de loop van het derde kwartaal van 2014 geleidelijk zullen worden hervat. Gezien het vorenstaande en de recente sterke orderontvangst voor apparatuur in China en Europa, verwachten we dat de resultaatverbetering met name in het laatste deel van het tweede halfjaar zal plaatsvinden.”

De vergelijkbare omzet van Healthcare vertoonde een daling van 4% ten opzichte van het tweede kwartaal van 2013. De EBITA-marge, exclusief herstructurerings- en overname¬gerelateerde lasten, ging omlaag naar 10,5%, een daling met 3,8 procentpunten ten opzichte van dezelfde periode van het voorgaande jaar. De orderontvangst voor apparatuur liet in Europa en in groeiregio’s een hoge enkelcijferige stijging zien, terwijl in Noord-Amerika een dubbelcijferige daling werd geboekt.

Consumer Lifestyle

“Bij Consumer Lifestyle hebben we een strategische verschuiving doorgevoerd om optimaal gebruik te maken van onze sterke punten op het groeiend terrein van persoonlijke gezondheid en welzijn, waardoor miljoenen consumenten elke dag gezondere keuzes kunnen maken. Dit heeft geresulteerd in meer dan tien achtereenvolgende kwartalen van sterke vergelijkbare omzetgroei. Met de verkoop van WOOX Innovations die eind juni werd afgerond, is Consumer Lifestyle nu volledig gericht op het realiseren van de geweldige kansen in zijn portfolio door lokaal relevante producten aan te bieden en tevens optimaal gebruik te maken van zijn wereldwijde aanwezigheid.”

De vergelijkbare omzet van Consumer Lifestyle steeg met 7%, waarbij Health & Wellness en Domestic Appliances zorgden voor een bovengemiddelde sectorgroei. De omzet van Personal Care bleef op hetzelfde niveau als gevolg van de marktsituatie in China en Noord-Amerika. In groeiregio’s liet de vergelijkbare omzet een dubbelcijferige groei zien, terwijl gevestigde regio’s een lage enkelcijferige groei boekten. De EBITA-marge, exclusief herstructurerings- en overnamegerelateerde lasten en overige posten, steeg naar 9,4%, een verbetering ten opzichte van het tweede kwartaal van 2013 met 1,6 procentpunten.

Philips Consumer Lifestyle heeft zijn portfolio zo aangepast dat de focus is komen te liggen op persoonlijke zorg en welzijn. In verband hiermee is Philips zijn marktbereik aan het verbreden, waarbij het Philips-merk verder wordt opgebouwd in aanverwante sectoren zoals de categorieën “beauty” en “air”, en breidt het zijn geografische verspreiding uit in China, Philips’ op één na grootste markt. Daarnaast benut Philips zijn kansen op digitaal terrein door uitbreiding van zijn on-line aanwezigheid en het ontwikkelen van zijn portfolio van ‘connected’ producten.

Lighting

“Bij Lighting versterken we onze focus op ‘connected’ LED-verlichtingssystemen en -diensten, LED-armaturen, en LED-lampen voor de professionele- en consumentenmarkten. Ons besluit om de gezamenlijke verlichtingsactiviteiten van Lumileds en Automotive samen te voegen tot een zelfstandige onderneming binnen Philips zal het mogelijk maken haar toonaangevende portfolio van digitale verlichtingsonderdelen uit te breiden en sterke groei te realiseren. Hierdoor zal zij niet alleen een nog groter aantal industriële klanten van dienst kunnen zijn, maar ook Philips Lighting.
Lighting benut de vele kansen in het groeiende LED-domein, met name dankzij een grotere vraag naar energiezuinige producten en digitale regelsystemen. We boeken tevens goede vooruitgang bij Professional Lighting Solutions North America, en voorzien verbetering in het derde kwartaal en terugkeer naar winstgevendheid in de tweede helft van het jaar.”

De vergelijkbare omzet van Lighting steeg met 1% ten opzichte van het tweede kwartaal van 2013. De omzet van LED-producten steeg met 43% en maakt nu 36% van de totale omzet van Lighting uit, tegenover 25% in het tweede kwartaal van 2013. De EBITA-marge, exclusief herstructurerings- en overnamegerelateerde lasten en overige posten, verbeterde naar 8,6%, een stijging van 0,5 procentpunten ten opzichte van de vergelijkbare periode in het voorgaande jaar.

Philips onderneemt acties om de winstgevendheid van zijn Lighting-activiteiten te verbeteren, en versnelt de overgang naar LED. De sterke en permanente focus van de onderneming op optimalisatie van zijn productievoetafdruk en de totale kosten heeft geresulteerd in het achtste kwartaal op rij van verbeterde operationele winstgevendheid ten opzichte van de vergelijkbare periode van het voorgaande jaar. Het herstel van Consumer Luminaires in Europa zet door, en de onderneming stelt zich ten doel voor deze activiteit over het gehele jaar op break-even uit te komen.

Ook het tweede kwartaal liet een sterke toename zien van de omzet van LED-producten, die 43% groeide en nu 36% uitmaakt van de totale omzet van Lighting. Tegelijkertijd gaf de omzet van conventionele verlichting in het kwartaal een daling te zien van 13%. In verband hiermee versnelt de onderneming haar acties om blijvende winstgevendheid van conventionele verlichting in de komende jaren te garanderen. Tevens is de onderneming van plan het doorlopende programma voor de rationalisatie van de productievestigingen in de Lighting-sector versneld uit te voeren en hiervoor de lasten in de tweede helft van 2014 te verhogen van EUR 100 miljoen naar circa EUR 170 miljoen.

Innovation, Group & Services

“De gunstige resultaten bij IG&S, mede dankzij hogere royalty’s uit intellectueel eigendom, is het resultaat van onze voortdurende investeringen in toonaangevende technologieplatforms en innovatieve research & development.”

Exclusief herstructureringslasten en baten uit pensioenkosten over voorgaande dienstjaren, kwam de EBITA uit op een bedrag aan nettokosten van EUR 44 miljoen, tegenover EUR 60 miljoen in het tweede kwartaal van 2013. De verbetering was voornamelijk het gevolg van lagere kosten in de IT Service Units en hogere royalty’s voor intellectueel eigendom, deels tenietgedaan door hogere investeringen door Group Innovation in opkomende activiteiten.

Stand van zaken betreffende het programma Accelerate!:

We gaan door met de uitvoering van ons meerjarige transformatieprogramma Accelerate!, waarbij we onze innovatiepijplijn versterken door onze focus op een kortere marktintroductietijd, hogere lokale relevantie, verbeterde kwaliteit, en betere prioriteitsstelling van investeringen. Daarnaast bleef de onderneming ook in het tweede kwartaal goede vooruitgang boeken met zijn drie kosten-besparingsprogramma’s. De kostenbesparingen op overhead bedroegen EUR 34 miljoen over het kwartaal, waarbij over de eerste helft van het jaar de cumulatieve besparingen op overhead op jaarbasis berekend EUR 190 miljoen bedroegen. Het Design for Excellence (DfX)-programma leverde in het kwartaal EUR 44 miljoen aan totale besparingen in de materiaallijst op, en het ‘end-to-end’ productiviteitsprogramma leverde EUR 5 miljoen aan besparingen op. Met deze acties blijven we onze belofte gestand doen de operationele en financiële resultaten in de hele onderneming te verbeteren, waarbij we Philips omvormen tot een toonaangevende technologische onderneming op het gebied van gezondheid en welzijn.

Per 30 juni 2014 had Philips 26% gerealiseerd van het programma voor terugkoop van eigen aandelen voor een bedrag van EUR 1,5 miljard.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top