dinsdag, september 25, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Bedrijfsleven & Ondernemers / Philips behaalt in het tweede kwartaal een vergelijkbare omzetgroei van 3% naar EUR 5,7 miljard; de operationele resultaten verbeterden met 30% naar EUR 530 miljoen
Philips behaalt in het tweede kwartaal een vergelijkbare omzetgroei van 3% naar EUR 5,7 miljard; de operationele resultaten verbeterden met 30% naar EUR 530 miljoen

Philips behaalt in het tweede kwartaal een vergelijkbare omzetgroei van 3% naar EUR 5,7 miljard; de operationele resultaten verbeterden met 30% naar EUR 530 miljoen

  • Nederland
  • Vergelijkbare omzet in groeiregio’s gestegen met 12%, vooral dankzij China De EBITA was EUR 603 miljoen, ofwel 10,7% van de omzet, inclusief een bate van EUR 78 miljoen uit pensioenkosten over voorgaande dienstjaren in de VS De EBITA exclusief herstructurerings- en overnamegerelateerde lasten en overige baten steeg naar EUR 530 miljoen, ofwel 9,4% van de omzet Nettoresultaat EUR 317 miljoen, tegenover EUR 102 miljoen in het tweede kwartaal van 2012 De voorraad als percentage van de omzet bedroeg 15,7%, een daling met 1,5 procentpunten in vergelijking met het tweede kwartaal van 2012 Het programma voor terugkoop van eigen aandelen voor een bedrag van EUR 2 miljard is voltooid
  • Philips
  • www.philips.nl
  • loost.akkermans@philips.com
  • http://www.newscenter.philips.com/nl_nl/standard/about/news/press/20130722-Q2-resultaten.wpd#.Ue0P8Y3JTfI
Frans van Houten, CEO:
“We zijn verheugd dat in het tweede kwartaal onze operationele resultaten voor het vijfde kwartaal op rij verbeterden in vergelijking met dezelfde periode van het voorgaande jaar en de omzet steeg met 3% onder moeilijke economische omstandigheden, dankzij de grote inzet en betrokkenheid van onze medewerkers. Het transformatieprogramma Accelerate! blijft verbetering van de resultaten opleveren, t.w. een betere productportfolio, hogere brutomarges, een snellere marktintroductietijd, lagere voorraadniveaus, en structureel lagere kosten. 

Bij Healthcare steeg de orderontvangst met 7%, mede door de introductie van nieuwe producten en belangrijke successen bij klanten. De omzet was ongeveer gelijk aan die in het tweede kwartaal van 2012 als gevolg van de zwakkere groei van de orderontvangst in de afgelopen kwartalen in de Verenigde Staten en Europa. De vergelijkbare omzet bij Consumer Lifestyle liet een indrukwekkende stijging van 13% zien, waarbij lokaal relevante nieuwe producten en een betere bedrijfsvoering bijdroegen aan stimulering van de groei. Bij Lighting verbeterden de operationele resultaten bij alle onderdelen. We zien nog steeds een sterke opmars van LED-technologie, met een groei in de verkoop van LED-producten van 28% ten opzichte van dezelfde periode van het voorgaande jaar.

 

Vooruitkijkend naar de tweede helft van 2013 zijn we bezorgd over de economische onzekerheid wereldwijd; we blijven ons echter sterk inzetten op het behalen van onze financiële doelstellingen voor dit jaar.”

 

Financiële resultaten over het tweede kwartaal: De resultaten verbeterden bij alle sectoren. Sterke groei bij Consumer Lifestyle, gematigde groei bij Lighting. Orderontvangst bij Healthcare gestegen met 7%.

 

Bij Healthcare steeg de qua valuta vergelijkbare orderontvangst voor apparatuur met 7% ten opzichte van het tweede kwartaal van 2012, waarbij zowel Imaging Systems als Patient Care & Clinical Informatics groei lieten zien. De vergelijkbare omzet lag op hetzelfde niveau als in dezelfde periode van het voorgaande jaar, waarbij de groei bij Customer Services, Patient Care & Clinical Informatics en Home Healthcare Solutions tenietgedaan werd door een daling bij Imaging Systems als gevolg van de matige orderontvangst in de voorgaande kwartalen. In groeiregio’s liet de vergelijkbare omzet een dubbelcijferige groei zien. De EBITA-marge exclusief herstructurerings- en overnamegerelateerde lasten en de bate uit pensioenkosten over voorgaande dienstjaren in de VS stegen ten opzichte van het tweede kwartaal van 2012 met 1,2 procentpunten tot 14,3%.

 

De vergelijkbare omzet van Consumer Lifestyle steeg met 13% dankzij goede groei bij alle onderdelen, t.w. Domestic Appliances, Personal Care, en Health & Wellness. In groeiregio’s liet de vergelijkbare omzet een sterke dubbelcijferige stijging zien. De EBITA-marge exclusief herstructurerings- en overnamegerelateerde lasten en de bate uit pensioenkosten over voorgaande dienstjaren in de VS stegen tot 7,8%, een verbetering ten opzichte van het tweede kwartaal van 2012 met 2,8 procentpunten.

 

De vergelijkbare omzet van Lighting steeg met 2%, voornamelijk dankzij Automotive, Lumileds en Consumer Luminaires. De omzet van LED-producten steeg met 28% en maakt nu 25% uit van de totale omzet van Lighting. In groeiregio’s liet de vergelijkbare omzet een dubbelcijferige stijging zien. De EBITA-marge exclusief herstructurerings- en overnamegerelateerde lasten en de bate uit pensioenkosten over voorgaande dienstjaren in de VS bedroegen 8,1%, een verbetering ten opzichte van het tweede kwartaal van 2012 met 2,4 procentpunten.

 

We hebben het in juli 2011 gestarte programma voor terugkoop van eigen aandelen voor een bedrag van EUR 2 miljard voltooid.

 

Accelerate! leidt tot resultaatverbetering

Ons veranderings- en resultaatverbeteringsprogramma Accelerate!, dat inmiddels zijn derde jaar is ingegaan, blijft tot betere resultaten leiden in de hele organisatie. Het programma, dat loopt tot en met 2017, telt vijf verschillende onderdelen om de relevantie voor de klant te verbeteren, de bedrijfscultuur te veranderen, de overheadkosten te verlagen, onze integrale klantenwaardeketens te stroomlijnen, en bedrijfsmiddelen te heralloceren aan activiteiten met goede kans op winstgevende groei.

In het tweede kwartaal leidden projecten van Accelerate! om de relevantie voor de klant te verbeteren tot bemoedigend succes in onze markten. Zo gingen we een innovatieve alliantie aan met Georgia Regents Medical Center, in het kader waarvan Philips een uitgebreide reeks adviesdiensten, geavanceerde medische technologieën, en diensten voor operationele prestaties, planning en onderhoud zal bieden, met vooraf bepaalde operationele kosten over een periode van 15 jaar.

Bij Domestic Appliances hebben we voortgebouwd op onze acquisitie van Povos om locaal relevante en succesvolle producten te maken, zoals de Noodle Maker in China en de Multicooker in Rusland. En we hebben onze toonaangevende positie op het terrein van innovatieve, energiezuinige verlichting onderstreept door nieuwe verlichtingssystemen te installeren in Brazilië, en de winkel van The Change Initiative in Dubai, waarmee we hun aanspraak op het predicaat “meest duurzame commerciële gebouw ter wereld” ondersteunen.

Ruim 1.200 hogere en 600 middelhoge leidinggevenden hebben deelgenomen aan veranderings-programma’s om een hoge-prestatiecultuur te creëren. Daarnaast hebben meer dan 1.300 medewerkers speciale Lean training gehad, met als doel totale transformatie van klantenwaardeketens. Ons programma voor vermindering van overheadkosten heeft tot nu toe geleid tot brutobesparingen van in totaal EUR 673 miljoen, inclusief een bedrag van EUR 202 miljoen dat werd gerealiseerd in de eerste helft van 2013. We hebben dit kwartaal onze voorraad in vergelijking met het tweede kwartaal van 2012 verlaagd met 1,5 procentpunten van de omzet.

Over Content Editor R

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top