donderdag, april 9, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Rubrieken / Business & Ondernemerschap / Philips, Macquarie University en Emory Healthcare gaan in Australië samenwerken bij lancering eerste programma voor monitoring op afstand bij intensive care
Philips, Macquarie University en Emory Healthcare gaan in Australië samenwerken bij lancering eerste programma voor monitoring op afstand bij intensive care

Philips, Macquarie University en Emory Healthcare gaan in Australië samenwerken bij lancering eerste programma voor monitoring op afstand bij intensive care

  • Internationale
  • Een programma voor intercontinentale monitoring van een IC-afdeling op afstand gaat ervoor zorgen dat Amerikaanse intensivisten in Sydney overdag patiënten kunnen monitoren in Atlanta (VS), waar het dan nacht is. Ongewenste voorvallen doen zich namelijk meestal ‘s nachts voor [1] Het programma gebruikt geavanceerde technologieën om meerdere patiënten in kritieke toestand te monitoren, IC-personeel te waarschuwen bij eventuele problemen en te waarborgen dat zo snel mogelijk wordt ingegrepen om zorgresultaten te verbeteren Deze driehoekssamenwerking vertegenwoordigt de toekomst van geglobaliseerde kritieke zorg en effent de weg voor de toepassing van soortgelijke modellen in de rest van Australië en in andere landen
  • Philips
  • info@philips.nl
Koninklijke Philips N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHI), MQ Health, de medische faculteit van Macquarie University in Sydney, en Emory Healthcare in Atlanta (VS), hebben vandaag de introductie bekendgemaakt van een Australische primeur, namelijk een programma voor monitoring van een IC-afdeling op afstand (eICU). Het doel is om de zorgresultaten bij risicopatiënten, die continue observatie het hardst nodig hebben, te verbeteren.

De samenwerking berust op de eICU-technologie van Philips en komt erop neer dat intensivisten en IC-verpleegkundigen van Emory Healthcare bij MQ Health in Sydney hun werk gaan doen. MQ Health is de eerste geïntegreerde zorgcampus in Australië die wordt geleid door een universiteit, waardoor onderzoek en klinische zorg hier samenkomen. Via dit zorgmodel kunnen Amerikaanse zorgmedewerkers overdag vanuit Sydney continu toezien op de kritische zorg aan patiënten in Amerika, waar het dan nacht is. Het voordeel daarvan is dat het klinische team altijd klaarwakker is, wat tijdens een normale nachtdienst soms lastig kan zijn.

Door het toezicht overdag in Atlanta te combineren met nachtelijk toezicht vanuit Sydney ontstaat een situatie waarin IC-patiënten 24 uur per etmaal onder toezicht staan van intensivisten, ook tijdens de uren waarin de meeste ongewenste voorvallen zich voordoen [1]. Daardoor neemt het risico op complicaties af, wordt de opnameduur verkort en worden levens gered [2].

Afdelingen voor kritieke zorg, zoals IC-afdelingen, werken met hightech-systemen om zorg te bieden aan patiënten met ernstige en mogelijk levensbedreigende aandoeningen die doorlopend en nauwgezet moeten worden geobserveerd. Het eICU-programma van Philips is een integraal programma dat het voor zorgprofessionals mogelijk maakt vanuit een gecentraliseerd eICU-centrum 24 uur per etmaal zorg te bieden aan patiënten die in kritieke toestand verkeren. Een vergelijkend onderzoek tussen patiënten die reguliere IC-zorg kregen met patiënten die via het eICU-programma zorg kregen vanuit een ander ziekenhuis heeft uitgewezen dat de laatste groep een 26% hogere kans had op overleving en 20% sneller van de IC-afdeling werd ontslagen [3].

 

Philips eICU Australia

“Het is tegenwoordig mogelijk om met ‘connected’ zorgoplossingen een wezenlijk verschil te maken voor patiënten”, aldus Kevin Barrow, Managing Director van Philips Australië en Nieuw Zeeland. “We weten dat de financiering voor en toegang tot kritieke zorg niet toenemen, ondanks dat de behoefte eraan door de bevolkingsgroei wel toeneemt. Dit programma gebruikt een model voor proactieve en continue zorg waarmee het mogelijk wordt om op afstand op het juiste moment de juiste zorg te leveren.

“Ons doel is om de zorgverlening zodanig te transformeren dat we iets kunnen doen aan het groeiende tekort aan zorgpersoneel, en tegelijkertijd ook voor patiënten de zorgresultaten te verbeteren”, voegt Keven Barrow toe. “Ik heb er alle vertrouwen in dat de toepassing van dergelijke oplossingen mede vorm zal geven aan de toekomst van de zorg. Als dit tussen continenten al mogelijk is, is het dat zeker ook op lokaal niveau, waarbij Australisch ziekenhuispersoneel in grotere regio’s en afgelegen gebieden zorg kan bieden aan patiënten.”

De oplossing maakt het mogelijk om vrijwel onvertraagd op afstand te monitoren en vroegtijdige interventies te starten via geavanceerde audiovisuele technologie en algoritmen waarmee verslechtering van de gezondheid kunnen worden voorspeld. Ziekenhuispersoneel krijgt zo de mogelijkheid om vanaf een andere plek via de live videoverbinding met lokaal personeel te communiceren, de toestand van patiënten continu te monitoren en advies te geven over de te volgen behandeling.

Deze innovatie houdt in dat ziekenhuizen met een tekort aan IC-artsen en -verpleegkundigen hun patiënten toch 24 uur per dag, 7 dagen per week klinische expertise kunnen bieden en hun eigen zorgteam aanvullende, proactieve ondersteuning kunnen geven. Door kritieke zorg dichter bij de patiënt te brengen, zorgt dit zorgmodel ervoor dat geografische afstand niet meer relevant is en hoeven patiënten niet meer onnodig te worden verplaatst. Het helpt zorgverleners de daarmee samenhangende kosten te besparen; daarnaast blijft patiënten of hun families de stress bespaard van overplaatsing naar geavanceerdere centra voor kritieke zorg.

“Dankzij ons eICU-programma kunnen we vanuit MQ Health in Sydney patiënten in Atlanta continu monitoren en ondersteuning bieden aan onze collega’s doordat we ongewenste fysiologische veranderingen waarnemen, kritieke diagnoses stellen en interventies starten voordat zulke problemen ernstig worden”, aldus dr. Timothy Buchman, hoofd van de afdeling Critical Care Service bij Emory Healthcare. “In Australië bestaan voor dergelijke technologieën ook allerlei veelbelovende mogelijkheden voor zorgverlening aan patiënten op het platteland en in afgelegen gebieden. Op dit moment kan de optimale medische behandeling – in een stressvolle omgeving als een IC-afdeling – duizenden kilometers verderop worden gegeven. De introductie van elektronisch geleverde specialistische zorg kan in potentie de zorgkwaliteit in stadscentra en op het platteland op hetzelfde niveau brengen.”

“Artsen die met de medische industrie samenwerken aan innovatieve technologische ontwikkelingen om de zorgverlening te verbeteren: dat is de visie van Macquarie University en MQ Health”, aldus Professor Michael Parr, Clinical Program Head, Critical Care and Anaesthetics bij MQ Health.

“Door deze samenwerking ontstaat de mogelijkheid om voort te bouwen op ervaringen uit Noord-Amerika en betere zorgresultaten te realiseren voor Australiërs die op het platteland of in afgelegen gebieden leven. En bovendien laten we zien waar internationale samenwerking allemaal toe kan leiden.”

 

Referenties

[1] Gershengorn H.B. 2016. Nighttime Extubations Are Associated With Worse Outcomes For U.S. Intensive Care Unit Patients. Outstanding Epidemiology and Health Services Research in Critical Care. Available online: http://www.atsjournals.org/doi/pdf/10.1164/ajrccm-conference.2016.193.1_MeetingAbstracts.A6150. Date accessed: September 2016.

[2] Tang, Z. et al. 2007. Workflow in intensive care unit remote monitoring: A time-and-motion study. Critical Care Medicine: 35(9): 2057-2063. Available online:http://interruptions.net/literature/Tang-CritCareMed07.pdf. Date accessed: September 2016.

[3] A Multicenter Study of ICU Telemedicine Reengineering of Adult Critical Care, Chest Journal, March 2014. Available online: http://journal.publications.chestnet.org/article.aspx?articleid=1788059&resultClick=1. Date accessed: September 2016.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top