maandag, november 19, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Bedrijfsleven & Ondernemers / PwC: Eerste persreactie op faillissementsverslag curatoren Econcern N.V.
PwC: Eerste persreactie op faillissementsverslag curatoren Econcern N.V.

PwC: Eerste persreactie op faillissementsverslag curatoren Econcern N.V.

  • Nederland
  • PwC neemt afstand van de conclusies in het elfde faillissementsverslag betreffende Econcern N.V. waar het betreft de aangekaarte verslaggevingsonderwerpen en de gemaakte opmerkingen aan het adres van PwC. Dit verslag is vandaag door de curatoren uitgebracht.
  • PricewaterhouseCoopers
  • http://www.pwc.nl
  • info@nl.pwc.com
  • http://www.pwc.nl/nl/persbericht/eerste-persreactie-op-faillissementsverslag-curatoren-econcern-nv.jhtml

PwC is van mening dat het bestuur een aantal kapitaalbelangen op aanvaardbare gronden heeft aangemerkt als participaties. Op grond van de Nederlandse wet mochten deze worden gewaardeerd op actuele waarde, mochten de hieruit resulterende waarderingsverschillen in de winst- en verliesrekening worden verantwoord en mocht gebruik worden gemaakt van een wettelijke vrijstelling voor consolidatieplicht.

PwC is van oordeel, evenals curatoren, dat de door Econcern gekozen waarderingsgrondslagen, de grondslagen ter bepaling van het resultaat en overige verslaggevingssystematieken transparant in de jaarrekeningen zijn uiteengezet.

Ter voorkoming van misverstanden: onze controle over het boekjaar 2008 is nooit afgerond. In een eerder stadium hebben wij alle medewerking aan het onderzoek verleend door op verschillende momenten vragen te beantwoorden, informatie te verschaffen en door een reactie op het concept-onderzoeksrapport te geven. Wij moeten desondanks helaas constateren dat wij met de curatoren van mening blijven verschillen over vooral de wijze van verwerking (kwalificatie, waardering en consolidatie) van een aantal kapitaalbelangen in de jaarrekening.

PwC zal bovenstaande opvattingen uitvoerig en adequaat onderbouwd inbrengen in de door de curatoren aanhangig gemaakte tuchtprocedure.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top