donderdag, oktober 18, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Bedrijfsleven & Ondernemers / PwC: Waar de maatschappij recht op heeft
PwC: Waar de maatschappij recht op heeft

PwC: Waar de maatschappij recht op heeft

  • Nederland
  • Vandaag heeft de AFM de uitkomsten van het onderzoek kwaliteit wettelijke controles van de vier grootste accountantsorganisaties bekendgemaakt. Ook heeft de werkgroep Toekomst Accountantsberoep een pakket maatregelen gepresenteerd gericht op herstel van vertrouwen in het accountantsberoep. De les uit beide rapporten is dat robuuste en sectorbrede hervormingsmaatregelen onontkoombaar zijn. Deze zijn gewenst om de kwaliteit en daarmee het vertrouwen in de accountant te herstellen. PwC is doordrongen van die urgentie en omarmt de voorstellen.
  • PricewaterhouseCoopers
  • http://www.pwc.nl
  • info@nl.pwc.com
  • http://www.pwc.nl/nl/persbericht/waar-de-maatschappij-recht-op-heeft.jhtml

Peter van Mierlo, bestuursvoorzitter van PwC: ‘Onze sector is te lang en te veel naar binnen gekeerd geweest. Onze antennes stonden te veel op zenden en te weinig op ontvangen. De sector heeft het dan ook aan zichzelf te wijten dat ook het goede werk dat we bij vele ondernemingen en organisaties doen, niet zichtbaar was voor de maatschappij.’

‘In haar rapport geeft de werkgroep het kompas dat de sector moet volgen om het vertrouwen van de samenleving en haar respect voor ons beroep te herstellen. Wij realiseren ons terdege dat dit vraagt om een robuust pakket aan ingrijpende maatregelen. De kracht van het rapport is de samenhang, reikwijdte en robuustheid van de maatregelen. Deze maatregelen zullen onze cultuur en mindset positief beïnvloeden’, zo verwacht Van Mierlo.

‘Wij zullen voortvarend en integraal de voorgestelde maatregelen concretiseren voor onze eigen organisatie,’ aldus de bestuursvoorzitter. ‘PwC staat voor het creëren van vertrouwen in de maatschappij. Alle maatregelen zijn erop gericht om het maatschappelijk vertrouwen te herwinnen. Het is een logisch antwoord op de incidenten en schandalen die de sector hebben getroffen. Terwijl we ons tegelijkertijd realiseren dat ook in de toekomst incidenten niet uitgesloten kunnen worden. Het is dan ook aan ons om enerzijds de kwaliteit te leveren conform de regels die daarvoor gelden. Anderzijds moeten we nog beter luisteren, het gesprek opzoeken met onze stakeholders, onze rol verduidelijken en vaker de discussie over regels versus percepties aanzwengelen. Daar heeft de maatschappij recht op.’

AFM-onderzoek

De uitkomsten van het AFM-onderzoek naar de kwaliteit van de wettelijke controles onderstrepen nogmaals de noodzaak van sectorbrede hervormingsmaatregelen. PwC is onaangenaam verrast door de uitkomsten van het onderzoek naar tien controledossiers over het boekjaar 2012. De AFM classificeert op basis van haar bevindingen vier van de tien onderzochte controledossiers bij PwC als ‘onvoldoende’.

Op basis van eigen onderzoek heeft PwC vastgesteld dat drie van deze controledossiers ook volgens de interne evaluatiemethodiek van PwC een onvoldoende krijgen. Over het vierde dossier bestaat behoefte aan een nadere gedachtewisseling met de AFM. PwC heeft vastgesteld dat alle afgegeven controleverklaringen kunnen worden gehandhaafd.

Michael de Ridder, voorzitter van de accountantspraktijk van PwC: ‘De uitkomsten staan haaks op onze ambitie op het gebied van kwaliteit. Meer specifiek betreft het de naleving van de controle-standaarden. Uit andere recente externe en interne onderzoeken zijn niet eerder in deze mate onvoldoendes bij ons gerapporteerd. Deze uitkomsten komen hard aan en zijn voor ons reden voortvarend een breed pakket aan ingrijpende structurele maatregelen door te voeren in combinatie met extra investeringen in kwaliteit. Het verbeterprogramma richt zich op meer betrokkenheid van partners, directors en senior managers bij controleteams, meer controle-uren, meer vaktechnische en persoonlijke coaching, uitbreiding van het opleidingsprogramma, intensivering van verplichte kennistoetsen en het frequenter tussentijds onderzoeken van controledossiers. Bovendien verzwaren wij ons opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelingsprogramma. We moeten onze kwaliteitslat nog hoger leggen. Al onze inspanningen zijn erop gericht om herhaling van dit soort uitkomsten te voorkomen.’

Transparantieverslag 2013-2014

De maatregelen die PwC neemt, gericht op het verbeteren van de controlekwaliteit, worden uitvoerig toegelicht in het Transparantieverslag 2013-2014 dat PwC vandaag heeft gepubliceerd. Het transparantieverslag heeft als titel gekregen: ‘Waar de maatschappij recht op heeft’. Hierin zet PwC ook uiteen hoe zij de voorstellen van de werkgroep Toekomst Accountantsberoep wil concretiseren en doorvoeren in de eigen organisatie.

Michael de Ridder: ‘In ons transparantieverslag zetten wij uiteen hoe wij kwaliteit, onafhankelijkheid en integriteit borgen. We tonen waar het goed gaat, maar ook waar we ons moeten verbeteren en hoe we dat aanpakken. Dit verslag gaat over hoe wij ons versneld aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid en de keuzes die dit vraagt. De verwachtingen van onze stakeholders vormen daarbij de rode draad.’

Peter van Mierlo: ‘Alle PwC’ers hebben een diepgewortelde motivatie om het vertrouwen van de maatschappij te verhogen. Dat is waar PwC en al haar medewerkers voor staan en waar de maatschappij recht op heeft. Wij realiseren ons dat er nog een weg te gaan is, maar we weten wat ons te doen staat.’

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top