woensdag, juli 8, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Bedrijfsleven & Ondernemers / Rabobank: Inspelen op veranderend koopgedrag bepalend voor succes detailhandel
Rabobank: Inspelen op veranderend koopgedrag bepalend voor succes detailhandel

Rabobank: Inspelen op veranderend koopgedrag bepalend voor succes detailhandel

  • Nederland
  • Het succes van een winkel of winkelgebied hangt van meer af dan de conjuncturele ontwikkeling of de stijging van internetaankopen. Belangrijker is dat het koopgedrag van consumenten verandert. Dat blijkt uit de studie Fun of functie - Verschuivingen in ruimtelijk koopgedrag van economen van Rabobank.
  • Rabobank
  • http://www.rabobank.nl
  • info@rabobank.nl

Vooral door de groei van internet als aankoopkanaal en de tegenzittende conjunctuur heeft de detailhandel te maken met een dalende omzet en een hoge en stijgende leegstand. Op lokaal niveau zien de Rabo-economen echter ook veel winkelgebieden met een stijgende omzet tussen 2009 en 2011 en een lage leegstand. Uit het Rabobank-onderzoek blijkt dat dit komt door de verschuiving van het koopgedrag van consumenten. De ‘nieuwe’ consument heeft weinig tijd en kiest bewuster voor bepaalde winkelgebieden, afhankelijk van het specifieke winkeldoel: recreatief en op zoek naar beleving of functioneel en op zoek naar snelheid en gemak, ofwel fun of functie. Juist middelgrote winkelgebieden die minder aansluiten bij deze behoefte hebben het daardoor moeilijk.

De te verdelen koek wordt kleiner
De winnaars zijn de kleine winkelgebieden die voorzien in de behoefte van consumenten die op zoek zijn naar snelheid en gemak en de grote winkelgebieden die voorzien in de behoefte aan beleving. De middengroep, die tussen wal en schip valt, kenmerkt zich vaak door een beperkte bereikbaarheid, betaald parkeren en mist in veel gevallen de gezelligheid en het horeca- en culturele aanbod van bijvoorbeeld een historisch centrum.

De vele factoren die een rol spelen bij het ruimtelijke koopgedrag van consumenten maken het moeilijk om sluitende verklaringen te geven voor het succes of falen van individuele winkelgebieden. Vrijwel alle winkelgebieden combineren succes- met faalfactoren en sluiten daarmee goed aan op de wensen van de ene consument en slecht op die van de andere. Wel moeten zowel individuele winkeliers als winkelgebieden of gemeenten zich afvragen voor wie ze er zijn, wie hun doelgroep is, en op basis daarvan hun product bepalen. Dat gold voorheen ook al, maar is des te belangrijker nu de te verdelen koek kleiner wordt.

De KoopstromenMonitor
Achterliggend onderzoeksinstrument bij deze studie is de door Rabobank-economen ontwikkelde KoopstromenMonitor. Koopstromen brengen in beeld waar consumenten hun aankopen doen. Vooral in de detailhandel wordt hier veel gebruik van gemaakt om het draagvlak van winkelvoorzieningen te onderzoeken. Koopstromen worden vaak geschat aan de hand van enquêtes onder een steekproef van consumenten. Voor de KoopstromenMonitor vormen echter de gemeten geanonimiseerde pintransacties van Rabobank-klanten de basis. Miljoenen pintransacties liggen aan het model ten grondslag. Daarbij is de privacy gegarandeerd omdat individuele klantgegevens onder geen enkele voorwaarde herkenbaar of herleidbaar zijn. De pintransacties worden aangevuld met de incassotransacties, waarmee consumenten een omvangrijk deel van de aankopen van vooral duurzame goederen betalen. Ook maken de Rabo-onderzoekers op basis van metingen van geldopnames bij geldautomaten en afstortingen van contant geld door bedrijven een schatting van de chartale koopstromen.

Omdat de klantenkring van de Rabobank breed is vertegenwoordigd onder alle lagen van de bevolking en in alle delen van Nederland, is sturen op representativiteit en dekking niet nodig. Om toch een eventueel optredende vertekening ten opzichte van de Nederlandse populatie huishoudens en bedrijven tegen te gaan, zijn de uitkomsten gecorrigeerd aan de hand van aanvullende databronnen, zoals het Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen en Vestigingen (LISA), de statistiek besteedbaar inkomen van Nederlandse huishoudens en de productiestatistieken van het CBS. Het gaat overigens alleen om bestedingen van Nederlandse consumenten. Bestedingen van buitenlandse bezoekers blijven buiten beschouwing. Online bestedingen komen evenmin aan de orde omdat de KoopstromenMonitor zich richt op de fysieke detailhandel en niet op webwinkels.

De studie Fun of functie – Verschuivingen in ruimtelijk koopgedrag kunt u downloaden op www.rabobank.com/economie.

Over Chief Editor

Chief content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top