dinsdag, november 20, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Landen / Nederland / Reactie n.a.v. uitzending RTL Nieuws over de strafrechtketen
Reactie n.a.v. uitzending RTL Nieuws over de strafrechtketen

Reactie n.a.v. uitzending RTL Nieuws over de strafrechtketen

  • Nederland
  • Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft het programma Versterking Prestaties Strafrechtketen (VPS) ingezet om op alle fronten de strafrechtketen te versterken. Hij doet dat samen met de politie, het Openbaar Ministerie (OM) en de rechtspraak. Hierover heeft hij voor de zomer nog met de Tweede Kamer gesproken. Binnenkort zal hij weer verslag doen van de vorderingen in het programma. Dat heeft de minister gezegd in reactie op berichtgeving van RTL Nieuws.
  • Ministerie van Algemene Zaken
  • http://www.rijksoverheid.nl
  • info@minaz.nl
  • http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/10/25/reactie-n-a-v-uitzending-rtl-nieuws-over-de-strafrechtketen.html

In VPS worden door alle ketenpartners maatregelen genomen om strafzaken sneller, slimmer, beter en transparanter af te handelen. Zo is het traject ZSM (zo snel, slim, selectief, samen en samenlevingsgericht mogelijk) gestart om een snelle selectie en afdoening van relatief eenvoudige strafzaken mogelijk te maken. Dit verkort de doorlooptijden van een deel van de strafzaken aanzienlijk. Een gevolg kan zijn dat er in verhouding meer zwaardere strafzaken bij de rechter terechtkomen. Deze kennen vaak een langere behandelingstijd. Ook kunnen andere ontwikkelingen – zoals de mogelijkheid voor politie om meer data te verzamelen door technologische ontwikkelingen – ervoor zorgen dat de complexiteit van zaken toeneemt. De rechtspraak voert op dit moment een tijdschrijfonderzoek uit om de zwaarte van zaken in kaart te brengen.

De strafrechtketen is nu in verbouwing. Aanloopproblemen zijn daarbij onvermijdelijk, maar worden waar ze zich voordoen meteen aangepakt. Het OM en de rechtspraak hebben een stuurgroep ingesteld om deze aanloopproblemen in kaart te brengen en op te lossen. De minister houdt hierbij vinger aan de pols. Prestaties van het OM liggen op koers; de ZSM-aanpak versnelt behoorlijk en voor het overige blijkt op dit moment uit informatie van het OM dat werkvoorraden niet oplopen.

Verder levert ook het ministerie van Veiligheid en Justitie een bijdrage aan het op orde brengen van de overheidsfinanciën. Over de taakstelling bij het OM heeft de minister in september nog een debat gevoerd met de Tweede Kamer. Daarin heeft hij geschetst dat de taakstelling bij het OM op verantwoorde en gefaseerde wijze worden ingevoerd.

Vanzelfsprekend volgt de minister de voortgang van de taakstelling nauwgezet. Het doel is in zijn ogen niet alleen de taakstelling, maar ook slimmer werken. Onder meer door digitalisering van processtukken in de hele strafrechtketen en maatregelen, waardoor het OM meer interventies op maat kan plegen.

De minister heeft in het voorjaar met de Raad voor de Rechtspraak afspraken gemaakt over de prijzen van onder meer strafzaken voor de periode 2014-2016. De afspraken doen recht aan de noodzaak de kwaliteit van de rechtspraak te garanderen. In het Prijsakkoord hebben ook verschuivingen plaatsgevonden, waardoor er 16 miljoen euro meer beschikbaar is gekomen voor de strafsector. Daarnaast kan de Raad en kunnen de gerechtsbesturen bij de verdeling van het beschikbare budget eigen keuzes maken voor de inzet van de middelen.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top