dinsdag, november 13, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Bedrijfsleven & Ondernemers / Reisplannen maken plaats voor naasten na pensionering
Reisplannen maken plaats voor naasten na pensionering

Reisplannen maken plaats voor naasten na pensionering

  • Nederland
  • Gepensioneerden vullen hun pensioen anders in dan van tevoren gedacht.
  • Reizen2klein
  • Leef Je Pensioen
  • www.leefjepensioen.nl
  • redactie@leef-je-pensioen.nl
  • Gepensioneerden vullen hun pensioen anders in dan van tevoren gedacht. Veel vijftigplussers verwachten na hun pensionering volop te gaan reizen. Veel vijftigplussers verwachten na hun pensionering volop te gaan reizen. Eenmaal met pensioen worden deze plannen ingehaald door een andere tijdsinvulling. Toch lijkt deze andere invulling het pensioengeluk niet in de weg te staan. Dit blijkt uit onderzoek van www.leefjepensioen.nl.

Eenmaal met pensioen worden deze plannen ingehaald door een andere tijdsinvulling. Dit blijkt uit onderzoek van www.leefjepensioen.nl . 700 Respondenten is gevraagd naar de (verwachte) invulling van hun pensioen. Voor het onderzoek zijn zowel mensen ondervraagd die nog voor hun pensioen staan, als mensen die reeds met pensioen zijn. De verschillen tussen verwachtingen en uitkomsten zijn groot.

Wat ga je doen met je pensioen?
Meer dan de helft van de respondenten die nog voor pensionering staat geeft aan te willen reizen (54%). Bijna de helft (47%) van de respondenten wil na pensionering vrijwilligerswerk doen en 46% wil meer tijd gaan besteden aan naasten. Na pensionering blijkt de verdeling vaak anders te liggen. Onder de reeds gepensioneerden blijkt slechts  35% hun tijd aan reizen te besteden. De extra vrije tijd na pensionering wordt voornamelijk besteed aan naasten, zo geeft maar liefst 62% van de gepensioneerden aan. De verwachting over vrijwilligerswerk blijkt te kloppen.  47% Van de respondenten geeft  aan dit van plan te zijn en 41% van doet dit daadwerkelijk na pensionering. Inspiratie voor een tijdsinvulling vindt bijna 80% van de gepensioneerden op het internet en 60% via familie en vrienden.

Andere invulling staat genieten niet in de weg
Dat de verwachte invulling van het pensioen niet overeenkomt met de daadwerkelijke invulling van de vrije tijd, heeft geen invloed op het pensioengeluk. 75% Van de respondenten geeft aan te genieten van zijn of haar pensioen. Gemiddeld geven de gepensioneerden hun pensioen een 7,9. Opvallend is dat het cijfer dat gepensioneerden hun pensioen geven hoger wordt naarmate de leeftijd toeneemt. Waar 50-plussers nog een afgeronde zeven geven, is dit onder 65-plussers al bijna een acht.

Grote genieten begin niet pas tijdens pensioen
Uit het onderzoek van Leefjepensioen.nl komt ook naar voren dat het beeld dat men plannen uitstelt tot de pensionering niet klopt. Maar liefst de helft van de respondenten geeft aan dat zij een verre reis of vrijwilligerswerk niet uitstellen tot de pensioenperiode. Dit heeft wellicht te maken met het feit dat slechts 28% van de ondervraagden aangeeft dat pas tijdens het pensioen ‘het grote genieten’ begint.

Over Leef Je Pensioen
Dit onderzoek is uitgevoerd door Leef Je Pensioen. Leefjepensioen.nl is een maatschappelijk initiatief van Syntrus Achmea. Het is een inspiratieplatform voor mensen die bijna met pensioen gaan of reeds met pensioen zijn. Ook biedt het platform plaats voor het vinden en aanbieden van vrijwilligerswerk of een andere vrijetijdsbesteding.  De onderzoeksresultaten vindt u op www.leefjepensioen.nl/onderzoek

Over Leef Je Pensioen

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top