vrijdag, februari 28, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Specials / Immigratie / Restitutie leges naar aanleiding van uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 9 oktober 2012
Restitutie leges naar aanleiding van uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 9 oktober 2012

Restitutie leges naar aanleiding van uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 9 oktober 2012

  • Nederland
  • In dit bericht is aangegeven van welke aanvragen de leges worden verlaagd en in welke zaken de teveel betaalde leges terugbetaald worden. In dat bericht staat ook dat de IND teveel betaalde leges ambtshalve terugbetaalt. Een ambtshalve terugbetaling betekent dat u daar niet telefonisch of schriftelijk om hoeft te vragen, dat wordt automatisch gedaan.
  • Immigratie- en Naturalisatiedienst
  • http://www.ind.nl
  • info@ind.nl
  • http://www.ind.nl/Nieuws/Pages/RestitutielegesnaaraanleidingvanuitspraakvandeAfdelingbestuursrechtspraakvandeRaadvanStatevan9-10-2012.aspx

De IND start half november 2013 met de terugbetaling aan de legesbetaler. De IND vraagt u daarom nogmaals om geen verzoeken om restitutie of bezwaarschriften tegen de hoogte van de leges in te dienen. Dit verstoort namelijk het terugbetalingsproces en brengt ook voor u onnodige lasten met zich mee.

Wanneer geen rekeningnummer bij de IND bekend is, bijvoorbeeld omdat de leges voor uw aanvraag bij een van de IND-loketten zijn betaald, dan ontvangt u of uw legesbetaler eerst een brief van de IND waarin om het rekeningnummer wordt gevraagd.

De IND verwacht de teveel betaalde leges uiterlijk 31 januari 2014 terugbetaald te hebben. Als u 31 januari 2014 nog niets van de IND hebt gehoord en ook geen betaling hebt ontvangen (of uw legesbetaler), terwijl u van mening bent dat u in aanmerking komt voor terugbetaling van de leges, dan kunt u contact opnemen met de IND.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top