donderdag, november 15, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Specials / Cijfers / Salariscriteria en looncomponenten kennismigrantenregeling en Blauwe Kaart
Salariscriteria en looncomponenten kennismigrantenregeling en Blauwe Kaart

Salariscriteria en looncomponenten kennismigrantenregeling en Blauwe Kaart

  • Nederland
  • In plaats van een bruto jaarsalariseis wordt per 1 januari 2014 overgegaan op een bruto maandsalariseis bij de kennismigrantenregeling en de Europese Blauwe Kaart. Zowel voor de Kennismigrant als de houder voor de Europese Blauwe Kaart geldt dat de uitbetaling van het salaris voortaan giraal overgemaakt dient te worden via een bankrekening die op naam van de vreemdeling staat.
  • Immigratie- en Naturalisatiedienst
  • http://www.ind.nl
  • info@ind.nl
  • https://ind.nl//organisatie/nieuws/Paginas/salariscriteria-en-looncomponenten-kennismigrantenregeling-en-blauwe-kaart.aspx

In verband met de handhaving is het belangrijk dat aangetoond kan worden door de werkgever dat een werknemer elke maand hetzelfde bedrag aan salaris krijgt. Daarnaast moet het salaris verband houden met de gebruikelijke arbeidsduur per week voor de functie. De maandbedragen voor kennismigranten en voor de Europese Blauwe Kaart voor 2014 zijn door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 6 december jl. gepubliceerd in de Staatscourantnr. 34008.

Welke looncomponenten tellen mee?

Naast loon kunnen onkostenvergoedingen meetellen, maar alleen als zij gegarandeerd zijn, en structureel elke maand uitbetaald worden. Loon in natura kan niet meegeteld worden voor de norm. Het vakantiegeld telt wel mee voor de norm, maar hoeft niet maandelijks uitbetaald te worden. De eindejaarsuitkering telt ook mee voor de norm (alhoewel niet elk bedrijf dit uitkeert). De IND vraagt de werkgever daarom om het maandsalaris tweemaal op het aanvraagformulier aan te geven, eenmaal exclusief het vakantiegeld en eventuele eindejaarsuitkering, en eenmaal inclusief het vakantiegeld en eindejaarsuitkering (deze laatste alleen indien van toepassing). Het aanvraagformulier zal daarop worden aangepast.

Exclusief 8% vakantiegeld Inclusief 8% vakantiegeld
Kennismigranten vanaf 30 jaar € 4.048,- € 4.371,84
Kennismigranten jonger dan 30 jaar: € 2.968,- € 3.205,44
Instroom na zoekjaar afgestudeerden/regeling Hoogopgeleiden € 2.127,- € 2.297,16
Blauwe Kaart € 4.743,- € 5.122,44

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top