maandag, november 19, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Bedrijfsleven & Ondernemers / Samenwerking UMC’s en topklinische opleidingsziekenhuizen loont
Samenwerking UMC’s en topklinische opleidingsziekenhuizen loont

Samenwerking UMC’s en topklinische opleidingsziekenhuizen loont

  • Nederland
  • Samenwerking universitair medische centra en topklinische opleidingsziekenhuizen loont.
  • STZ-Ziekenhuizen
  • http://www.stz.nl
  • info@stz.nl

Wanneer de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ ziekenhuizen) op het gebied van wetenschappelijk onderzoek samenwerken met de universitaire medische centra (umc’s) levert dit meer resultaat op.

Vandaag verschijnt in het Nederlandse Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) een artikel waarin de meerwaarde van samenwerking tussen umc’s en STZ-ziekenhuizen staat beschreven. Allereerst blijkt uit de recente CTWS-analyse, waarin de omvang en kwaliteit van Nederlands wetenschappelijk medisch onderzoek wordt gemeten, dat alle Nederlandse umc’s ver boven het wereldgemiddelde scoren. Vijf umc’s behoren al jaren tot de top 20 van Europa op de ranglijst van biomedisch en klinisch onderzoek. Ook in STZ ziekenhuizen vindt in samenwerking met de umc’s wetenschappelijk onderzoek op hoog niveau plaats. In de umc’s vindt fundamenteel, translationeel- en klinisch wetenschappelijk onderzoek plaats, in STZ ziekenhuizen met name patiëntgebonden onderzoek. Uit diezelfde analyse blijkt dat de kwaliteit van het onderzoek in de STZ ziekenhuizen sterk toeneemt wanneer een umc en STZ ziekenhuis samen optrekken.

Kennis en kunde delen
Deze conclusie geeft een impuls tot het vaker delen van kennis en kunde. Door de verschillende profielen van umc’s en STZ ziekenhuizen met een nadruk op respectievelijk infrastructuur en grotere groepen patiënten, is samenwerking tussen umc’s en STZ ziekenhuizen van belang om sneller voortgang te maken in klinisch onderzoek.

De uitkomsten van het onderzoek leiden tot de conclusie dat het goed is als umc’s en STZ ziekenhuizen op de gezamenlijke weg doorgaan bij het doen van onderzoek. Zo stellen de acht umc’s in toenemende mate hun infrastructuur, waaronder kennis, scholing, research units en medisch ethische toetsingscommissies, voor wetenschappelijk onderzoek ter beschikking aan de 28 topklinische ziekenhuizen in de regio. Daarnaast bestaat de intentie om in zaken als subsidiewerving, deskundigheidsbevordering van onderzoekers en de infrastructuur vaker samen op te trekken. Gedacht wordt aan het vormen van Regionale Onderwijs- Opleidings- en Research Regio’s (OORR’s). Nu al zijn er goed functionerende regionale verbanden op het gebied van onderwijs en opleiding.

Het artikel Medisch-wetenschappelijk onderzoek in Nederland: Hoge kwaliteit door samenwerking umc’s en opleidingsziekenhuizen is geschreven door Marcel Levi, Henk E. Sluiter, Thed van Leeuwen, Maarten Rook en Guy Peeters.

Over Chief Editor

Chief content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top