woensdag, februari 20, 2019
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Specials / Immigratie / Sancties Iran nog steeds van kracht
Sancties Iran nog steeds van kracht

Sancties Iran nog steeds van kracht

  • Nederland
  • De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN) en de Europese Unie (EU) hebben in het verleden sancties opgelegd aan Iran vanwege het nucleaire programma van de Iraanse overheid. De EU heeft op 23 januari 2012 besloten de sancties op Iran verder uit te breiden.
  • Immigratie- en Naturalisatiedienst
  • http://www.ind.nl
  • info@ind.nl

Details staan in het Raadsbesluit 2012/35/GBVB. De sancties naar aanleiding van de nucleaire situatie zijn uitgewerkt in een nieuwe EU-verordening 267/2012. Deze verordening richt zich nu ook op sleutelsectoren van de aardolie- en aardgasindustrie of de petrochemische industrie.

Deze sancties zijn nog steeds van kracht.

Dit houdt in dat de IND moet beoordelen of aanvragen van Iraanse arbeids- en kennismigranten, Iraanse wetenschappelijk onderzoekers en Iraanse zelfstandigen die in deze sectoren willen gaan werken (inclusief de aanvragen van hun gezinsleden) onder het sanctiebeleid vallen. Zo ja dan moet de aanvraag worden afgewezen. Ook kan het voorkomen dat andere nationaliteiten onder het sanctiebeleid vallen.

De sancties hebben tot doel te voorkomen dat Iran over voldoende kennis kan beschikken om massavernietigingswapens te produceren. Daarnaast zijn de sancties gericht op verkoop en verscheping (in- en uitvoer) van (ruwe) olie, gas en petrochemische producten, alsmede op de in- en uitvoer van diamanten en edele metalen. Ook investeringen in de Iraanse aardolie, gas en petrochemische industrie zijn verboden. Het verbod strekt zich uit tot sleuteluitrusting en sleuteltechnologie in deze sectoren, en ook is het verboden om bepaalde diensten te verlenen bij deze goederen en technologie. Denk daarbij aan technische bijstand, training, investeringen, financiële assistentie, financiering en tussenhandeldiensten.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top