zaterdag, maart 28, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Landen / Europa / SER stelt unaniem advies over arbeidsmigratie vast
SER stelt unaniem advies over arbeidsmigratie vast

SER stelt unaniem advies over arbeidsmigratie vast

  • Europa
  • De SER heeft vanochtend in de openbare raadsvergadering een unaniem advies over arbeidsmigratie vastgesteld. Het advies is gericht aan minister Asscher van SZW en gaat over zowel arbeidsmigratie binnen de EU als kennismigratie van buiten de EU.
  • Parlementair Documentatie Centrum
  • http://www.europa-nu.nl
  • nv201@pdc.nl
  • http://www.europa-nu.nl/id/vjpv78mm24zn/nieuws/ser_stelt_unaniem_advies_over?ctx=vha4ozv8cev0&tab=0

Kroonlid Paul Schnabel, tevens voorzitter van de commissie die het advies heeft voorbereid, gaf aan dat arbeidsmigratie een onderwerp is dat maatschappelijk gevoelig ligt. Dat maakte het tot een lastig advies, te meer omdat de omgeving lopende het traject veranderde, zo kwamen er nieuwe regels, nationaal en op EU-niveau, en werden nieuwe landen toegelaten tot het vrij verkeer van werknemers. In het SER-advies is op een overzichtelijke manier in kaart gebracht wat er speelt rond arbeidsmigratie, in beleid en in de praktijk. Het grootste probleem bij de arbeidsmigratie binnen de EU ligt bij het vrij verkeer van diensten. Er is daar geen sprake van een gelijk speelveld, omdat het werkland veel duurder is dan het woonland. Daarom pleit het advies voor een Actieplan Eerlijke Arbeidsmobiliteit in de EU.

FNV-bestuurder Catelene Passchier sprak namens de vakcentrales FNV en VCP. Zij was blij met het advies dat volgens haar munitie moet bieden voor een nuchter, rationeel debat. De arbeidsmigratie moet met het advies in de hand in goede banen worden geleid. Een goed arbeidsmigratiebeleid begint met een breed arbeidsmarktbeleid.

Sectoren moeten meer investeren in opleidingen, zodat de kennis van de werknemers up-to-date blijft. Daarnaast moet het onderwerp bekeken worden in relatie tot het arbeidsvoorwaardenbeleid in Nederland. Passchier is van mening dat het werklandbeginsel voorop dient te staan als het gaat om het betalen van arbeidsmigranten. “In Polen is het minimumloon slechts 400 euro bruto per maand. Een beetje rekenen kan crimineel veel geld schelen.”

CNV-voorzitter Maurice Limmen vond het advies een stap in de volwassenwording van het debat in Nederland over Europese samenwerking. Europa is enorm belangrijk voor Nederland, in ultieme zin omdat het altijd beter is om samen te werken dan om in staat van oorlog met elkaar te verkeren. Kritisch was hij wel op de Europese arbeidsmarkt die zich in Nederland te veel zou manifesteren door uitbuiting, oneerlijke concurrentie en verdringing van werknemers. En juist als je hecht aan Europa, moet je daar wat aan doen. Door de problematiek rond het vrij verkeer van diensten en personen te ontleden, brengt dit advies oplossingen dichterbij voor juist die problemen die het draagvlak voor Europese samenwerking ondergraven, aldus Limmen.

LTO Nederland-voorzitter Albert-Jan Maat voerde het woord namens de drie centrale ondernemersorganisaties. Arbeidsmigranten hebben volgens hem een wezenlijke bijdrage geleverd om ons land uit de crisis te trekken. Maar er zijn ook problemen met ontduiken van regels, erkende hij, zoals dat het geval was in de champignonteelt. Samen met de vakbeweging heeft LTO Nederland deze misstanden aangepakt: er is een label ingevoerd, huisvesting geregeld en supermarkten zijn over de streep getrokken. Dat is de manier waarop hij de problemen wil aanpakken: in samenwerking en oplossingsgericht. Dat werkt beter dan in algemene bewoordingen zeggen dat er iets niet deugt.

Het kroonlid Evert Verhulp sprak namens de kroonleden. Arbeidsmobiliteit en kennismigratie kunnen voorzien in het oplossen van kwantitatieve en kwalitatieve tekorten op de binnenlandse arbeidsmarkt en kunnen bijdragen aan het beperken van werkloosheid elders. Het advies bepleit aanpassing van regelgeving. Deels zijn dat nationale regels en deels regelgeving in EU-verband. Verhulp zag dit laatste als een mooie opdracht voor het komende Nederlandse voorzitterschap van de EU.

SER-voorzitter Mariëtte Hamer vond het advies een voorbeeld van een worsteling waar uiteindelijk iets heel moois uit gekomen is. Het advies gaat over wezenlijke zaken, met veel emoties omgeven, waar de SER in gezamenlijkheid een weg vooruit aangeeft. Zij wees erop dat de basis van het advies gevormd wordt door: kennis verwerven, kansen zien en knelpunten oplossen. Zij sprak de hoop uit dat deze drie k’s ook weer leidend zullen voor de komende adviezen.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top