maandag, oktober 22, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Bedrijfsleven & Ondernemers / Stabiliteitsbeleid van belang voor schokbestendigheid financiële sector en Nederlandse economie
Stabiliteitsbeleid van belang voor schokbestendigheid financiële sector en Nederlandse economie

Stabiliteitsbeleid van belang voor schokbestendigheid financiële sector en Nederlandse economie

  • Nederland
  • Vanaf 1 januari 2014 heeft DNB officieel als taak het bevorderen van de financiële stabiliteit. DNB staat daarin niet alleen. In alle EU lidstaten kan vanaf dit jaar actief stabiliteitsbeleid worden gevoerd. Zo kunnen hogere buffers worden opgelegd bij toenemende financiële onevenwichtigheden. Het ultieme doel is een stabielere ontwikkeling van de economische groei en werkgelegenheid.
  • grafiek_tcm46-304596
  • DNB
  • http://www.dnb.nl
  • info@dnb.nl
  • http://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/dnbulletin-2014/dnb304600.jsp

Invoering stabiliteitsbeleid in alle EU lidstaten

Aan de kredietcrisis ging een periode van sterke kredietgroei en stijgende activaprijzen vooraf. De kredietcrisis is hierin niet uniek, want internationaal onderzoek laat zien dat perioden van sterke kredietgroei vaak uitmonden in financiële crises en een sterke economische neergang. Er is daarom een brede consensus ontstaan over het belang van stabiliteitsbeleid dat zich richt op de stabiliteit van het financiële stelsel als geheel. Het ultieme doel is een stabiele ontwikkeling van de economische groei en werkgelegenheid.

Voor wat de Europese landen betreft, is er met ingang van dit jaar nieuwe Europese regelgeving voorhanden waarmee dit stabiliteitsbeleid kan worden vormgegeven. Voordat het zover was, is er in internationale fora intensief samengewerkt bij het uitwerken van doelstellingen, instrumenten en mogelijke mandaten waarmee de landen aan het werk kunnen. Een belangrijke doorbraak was daarbij de overeenstemming die de Europese Systeemraad (ESRB) onlangs heeft bereikt over de manier waarop de instrumenten kunnen worden ingezet.

Uitwerking voor Nederland

Kern van het nieuwe stabiliteitsbeleid is dat het zich richt op het verband tussen de financiële cyclus, de weerbaarheid van de financiële sector, en de kosten van financiële instabiliteit voor de reële economie.

Onderzoek laat zien dat cycli in kredietgroei en huizenprijzen op nationaal niveau sterk samenhangen. Cycli in aandelenmarkten duren over het algemeen korter, hangen sterker samen tussen landen, en worden sterker gedreven door externe variabelen zoals het monetaire beleid in de Verenigde Staten (Drehmann et al., 2012, Cleassens et al., 2011). Als indicatie voor de financiële cyclus binnen een land wordt daarom gekeken naar het gemiddelde van kredietgroei en veranderingen in huizenprijzen (Borio, 2012).

Figuur 1 laat in de licht gekleurde lijn de genoemde benadering van de Nederlandse financiële cyclus zien. De donkere lijn laat daarnaast de Nederlandse conjunctuurcyclus zien. De patronen die we zien voor Nederland sporen met de onderzoeksresultaten die internationaal worden opgetekend.

Zo is te zien dat de financiële cyclus sterke uitslagen kan vertonen. In de tweede helft van de jaren ’70 en in de tweede helft van de jaren ’90 kende Nederland een combinatie van sterke kredietgroei en stijgende huizenprijzen. In beide gevallen ging dit uiteindelijk samen met een verhoogd risico op financiële instabiliteit. Eind jaren zeventig mondde dit uit in een crisis op de huizenmarkt. Begin deze eeuw volgde in eerste instantie een zachte landing. De vreugde hierover was echter van relatief korte duur. Gedurende een aantal jaren raakte de internationale schok van de kredietcrisis Nederland relatief hard, juist vanwege de erfenis van forse schuldopbouw uit de voorgaande decennia.

De cijfers illustreren ook dat een sterke neergang in de financiële cyclus hoge kosten met zich mee kan brengen voor de reële economie, vanwege de noodzaak tot balansherstel. In Figuur 1 is zowel begin jaren ’80 als de afgelopen jaren een dieptepunt te zien in de financiële cyclus (licht gekleurde lijn). In beide gevallen ging dit samen met een ernstige recessie (donker gekleurde lijn), hoewel andere onderliggende oorzaken van beide perioden van economische neergang uiteraard verschillen.

De eerste verdedigingslinie tegen de opbouw van financiële onevenwichtigheden is het aanpakken van verstoringen bij de bron, waaronder perverse fiscale prikkels die bijdragen aan excessieve kredietgroei en stijging van de huizenprijzen. Zou er daarnaast in de afgelopen decennia actief stabiliteitsbeleid zijn gevoerd, dan was het mogelijk geweest dat er in de tweede helft van de jaren zeventig en de jaren negentig extra buffers aan de banken zouden zijn opgelegd en veel eerder een limiet zou zijn gesteld aan de loan-to-value ratio’s van hypotheken. Het is uiteraard achteraf niet te bepalen hoe dit de loop van de Nederlandse economische geschiedenis zou hebben beïnvloed. Wel kan worden gesteld dat de banken en huishoudens met hogere buffers beter bestand zouden zijn geweest tegen de schokken van de kredietcrisis. Door deze hogere weerbaarheid zou de kredietverlening minder hard zijn geraakt, en zou de reële economie de periode van instabiliteit wellicht beter zijn doorgekomen. Stabiliteitsbeleid is daarom niet alleen van belang voor een schokbestendige financiële sector, maar ook voor de ontwikkeling van de Nederlandse economie als geheel.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top