zaterdag, december 4, 2021
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Landen / Nederland / Start internetconsultatie Tabaks- en rookwarenregeling
Start internetconsultatie Tabaks- en rookwarenregeling

Start internetconsultatie Tabaks- en rookwarenregeling

  • Nederland
  • Op 7 maart start de internetconsultatie over de Tabaks- en rookwarenregeling (conceptregeling). U kunt uw reactie geven op de technische uitwerking van deze conceptregeling. De internetconsultatie duurt 2 weken.
  • www.rijksoverheid.nl
  • info@minaz.nl

Conceptregeling
In de Tabaks- en rookwarenregeling staan verplichtingen die voortvloeien uit de Europese Tabaksproductenlijn. Alle Europese landen moeten deze voorschriften overnemen. Een voorbeeld hiervan is de verandering van de verpakkingen van tabaksproducten. Op een verpakking komt een afschrikwekkende foto met een waarschuwing.
Naast een aantal bindende voorschriften, bevat de Tabaks- en rookwarenregeling ook andere regels. Deze regels kunnen per land verschillen. Nederland kiest bijvoorbeeld voor de verhoging van de leeftijdgrens naar 18 jaar voor de verkoop van de e-sigaret.

Internetconsultatie
In de conceptregeling die ter consultatie wordt voorgelegd, worden de bindende voorschriften en beleidskeuzes verder uitgewerkt. Op de bindende voorschriften en beleidskeuzes kunt u niet meer reageren. U kunt wel suggesties van technische aard doen. Heeft u bijvoorbeeld meer uitleg nodig bij bepaalde artikelen om aan de regels te kunnen voldoen? Dan horen we dat graag. Met de suggesties wil VWS de kwaliteit en uitvoerbaarheid van de regeling verbeteren.
Zie ook: www.internetconsultatie.nl/rookwarenregeling.

Europese Tabaksproductenrichtlijn
De Europese Tabaksproductenrichtlijn stelt o.a. regels over ingrediënten en emissies; etikettering en verpakking; grensoverschrijdende verkoop en voor roken bestemde kruidenproducten. Naast het gelijktrekken van de regels binnen de EU, richt de richtlijn zich op eerlijke informatievoorziening, het reguleren van nieuwe marktontwikkelingen en tabaksontmoediging, met name bij jongeren.

Verloop proces
Na afloop van de internetconsultatie zal VWS aangeven wie op de conceptregeling heeft gereageerd en wat met de reactie is gedaan. Uiterlijk op 20 mei 2016 moet de gewijzigde Tabaks- en rookwarenwet ingaan.
Het wetsvoorstel tot wijziging van de Tabakswet is op 2 februari 2016 door de Tweede Kamer aangenomen. Binnenkort buigt de Eerste Kamer zich over het wetsvoorstel.

Roken schaadt de gezondheid
Roken en meeroken is schadelijk voor de gezondheid. De overheid voert daarom een tabaksontmoedigingsbeleid om het aantal rokers in Nederland te verlagen, om meerokers te beschermen tegen tabaksrook en te voorkomen dat jongeren beginnen met roken.

Over Content Editor R

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top