vrijdag, september 18, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Rubrieken / Economie & Financiën / Startups steeds belangrijker voor economische toekomst van Nederland
Startups steeds belangrijker voor economische toekomst van Nederland

Startups steeds belangrijker voor economische toekomst van Nederland

  • Nederland
  • Innovatie en ondernemerschap worden steeds belangrijker voor het toekomstige verdienvermogen van de Nederlandse economie. De rol van startups is daarbij cruciaal. Dat schrijven economen van de Rabobank in een aantal vandaag verschenen studies over de toekomst van het Nederlandse verdienvermogen.
  • Rabobank
  • info@rabobank.nl

De toekomst van het Nederlandse bedrijfsleven
De toekomst van het Nederlandse bedrijfsleven kan niet los worden gezien van het verleden. In sectoren waar we als Nederland excellente kennis hebben, zoals de food en agrisector, zullen we ook in de toekomst uitblinken. Hans Stegeman, econoom van de Rabobank: “De basis voor het Nederlandse verdienvermogen is het verleden. Maar de manier waarop de economie verandert, heeft grote consequenties voor ons bedrijfsleven. Steeds meer bedrijven zijn betrokken bij het maken van één product en daardoor is de internationale verwevenheid in de economie steeds groter. Om ook in de toekomst te kunnen excelleren, moeten bedrijven steeds meer inzetten op innovatie en ondernemerschap. De groeimarkten zijn daarbij steeds verder van Nederland te vinden. Het is vooral aan bedrijven om te ondernemen en aan andere partijen, zoals overheden en financiële instellingen, om hen te faciliteren.”

Meer startende sterren
De Rabobank-economen hebben extra gekeken naar de rol en het belang van startups. Stegeman: “Startups zijn steeds crucialer voor het innovatievermogen van Nederland. Het is in toenemende mate de manier waarop bedrijven innoveren. Alles in eigen huis doen, komt steeds minder vaak voor. Door creatieve mensen de ruimte te geven, vaak buiten de deur, ontstaan nieuwe business- en verdienmodellen. Innovatie is steeds meer afhankelijk van experimenteren en samenwerking.”
In hun studie concluderen de economen dat er op dit moment jaarlijks maximaal vierhonderd startups zijn, geconcentreerd in sectoren als fintech en delen van de (creatieve) industrie. Stegeman: “Dit is slechts een zeer klein, maar wel groeiend percentage van alle startende bedrijven. Ook overheidsbeleid heeft aan deze groei bijgedragen. In een met veel onzekerheid omgeven voorspelling verwachten wij dat het aantal jaarlijkse startups de komende vijf jaar de duizend zou kunnen passeren, meer dan een verdubbeling. Toch gaat het dan nog steeds om minder dan 1% van alle startende bedrijven.”

Het aantal gevallen waarin deze startups succesvol worden, is nog klein: slechts één op de tien. Het verhogen van de mate waarin startups er in slagen op te kunnen schalen (‘scale-ups’) is in de toekomst wellicht nog belangrijker dan inzetten op meer startups. Stegeman: “Beschikbaarheid van risicodragend kapitaal, ondernemerschap en een goed ecosysteem voor scale-ups kunnen hieraan bijdragen. Maar zekerheid voor succes is er niet.”

Rabobank en startups
De Rabobank wil een expliciete bijdrage leveren aan het toekomstige verdienvermogen van Nederland. Eric Saris, directeur Bedrijven bij de Rabobank: “Het stimuleren van innovatie en ondernemerschap is cruciaal voor de toekomst van Nederland. Startups en scale ups vervullen hierin een sleutelrol en daarbij kan de Rabobank ze ondersteunen. Dat kan zijn met bancaire financiering, maar zeker ook door onze netwerken van ondernemers en financiers voor deze startups open te stellen.”

Om dit belang te onderstrepen is Rabobank founding partner van Startupfest Europe dat komende week wordt gehouden. Daarnaast is Rabobank partner in tal van innovatie- en kennisclusters in Nederland, incubators, en organiseert en verschaft zij kapitaal. Bovendien verbindt zij startups, zoals op het recent gelanceerde platform waar zevenhonderd veelbelovende startups in contact kunnen komen met ondernemers; inmiddels zijn circa 150 matches tot stand gekomen met als doel zo innovatie in het MKB, inclusief de agrisector, te stimuleren.

Over Content Editor N

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top