maandag, mei 27, 2019
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Rubrieken / Business & Ondernemerschap / Status ZZP na afschaffing VAR verklaring
Status ZZP na afschaffing VAR verklaring

Status ZZP na afschaffing VAR verklaring

  • Nederland
  • ZZP-Vakwerk krijgt veel vragen die zich met name toespitsten op de vraag wat de huidige en toekomstige status van de ZZP’er is. Vandaar de toelichting want er is veel te doen over de ZZP’er en zijn inzetbaarheid.
  • ZZP-Vakwerk
  • www.zzpvakwerk.nl
  • info@zzpvakwerk.nl
  • inzetbaarheid ZZPér

Vorige week heeft de 1e Kamer de nieuwe wet bekrachtigd waarin de zgn. VAR-verklaring naar de prullenbak wordt verwezen. Er wordt gesteld dat de ZZP’er beschermd dient te worden tegen opdrachtgevers die hem uitbuiten door loon- en premieheffing te ontlopen. Kortom, het risico wordt naar u als werkgever verlegd.

Wanneer een ZZP’er een VAR verklaring  Winst Uit Onderneming (VAR WUO) kon overleggen, was u ervan verzekerd dat de fiscus niet achteraf bij u op de stoep zou staan om alsnog achterstallige loonbelasting en premies te incasseren. De VAR WUO was dus uw vrijwaring. Het risico lag bij de ZZP’er die immers verantwoordelijk was voor de inhoud van zijn VAR-verklaring. Zo moest hij minimaal 3 opdrachtgevers per jaar hebben om voor die VAR in aanmerking te komen.

In de nieuwe constructie wordt u geacht per opdracht samen met de ZZP’er een ‘overeenkomst van aanneming’ af te sluiten. Wanneer u deze via een bepaald model opstelt zou dat een vrijwaring inhouden. Deze standaardverklaringen zijn te downloaden op de site van de Belastingdienst.

Echter…wanneer u specifieke zaken in die overeenkomst opneemt om de uitvoering en voortgang van het werk te regelen, is het geen standaardcontract meer. Een opdrachtgever loopt dan het risico dat bij een controle de Inspecteur toch oordeelt dat er sprake is van een schijnconstructie. In dat geval wordt u alsnog aangeslagen voor achterstallige loonbelasting en premies. Immers, de verantwoordelijkheid is nu naar de opdrachtgever verlegd. Naar u!

In die modelcontracten wordt standaard geregeld dat de ZZP’er zich zonder uw toestemming door een derde mag laten vervangen, dat hij zelf zijn eigen werktijden kan regelen, dat hij geen gebruik mag maken van uw gereedschap of vervoer en zelfs een gedeelte van de door hem te gebruiken materialen moet inkopen en leveren. In principe moet hij de opdracht voor een bepaalde aanneemsom aannemen. Wijkt het contract daarvan af, dan kan dat voor de Inspecteur een reden te zijn te verwijzen naar de Wet Aansprakelijkheid Schijncon­structies. De opdrachtgever heeft de wet overtreden door een schijnconstructie in het leven te roepen.

Of het beoogde doel daarmee bereikt wordt? Het is een wet die vanuit de politiek en vakbonden is aangezwen­geld maar de realiteit mist van de werkvloer. Veel ZZP’ers zijn dat noodgedwongen geworden omdat ze willen werken. Dat begrip ontbreekt bij de bedenkers. De wet dreigt zich tegen de ZZP’er te keren omdat opdrachtgevers geen risico willen lopen.

De wet gaat 1 mei a.s. en tot die tijd geldt de VAR WUO. Na deze datum zal er waarschijnlijk een jaar niet te streng gecontroleerd worden op de toepassing van de nieuwe wet. De reden is dat de wetshandhaver ondanks een voorbereidingstijd van amper een jaar zelf weet hoe de wet in elkaar steekt. Sommige teksten zijn nog steeds niet voorhanden. En daar wordt u geacht uw bedrijfsvoering op af te stemmen.

Veel werkgevers en opdrachtgevers zijn nu terughoudend als het om flexwerk gaat. Veel bedrijven hebben zelfs besloten hun jarenlange relatie met ZZP’ers uit voorzorg maar te beëindigen.

Denken in kansen, niet inbedreigingen.

Wilt u meer weten over deze materie, bel dan eens voor een eerste kennismaking. Aan u om daar vervolg aan te geven. Wij kunnen u op maat adviseren wat voor u de oplossing kan zijn wanneer u tijdelijk om vak­mensen verlegen zit. Dat kan op inhuur-, uitzend- of payroll-basis. Ook voor inhuur van ZZP’ers binnen de nieuwe wetgeving. Toets vrijblijvend uw beleid aan onze kennis. Da’s ook nog eens gratis!

Spijkers met koppen slaan? Neem contact op met Wilger van de Beek die alle informatie kan geven over tijdelijke  vakmensen. Bel hem op tel. 0545 200 225  of mail naar wilger@wijco.nl

Wijco Groep BV / ZZP-Vakwerk BV, Magnoliastraat 26, 7161 BW Neede

 

 

Over ZZP-Vakwerk

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top