donderdag, december 2, 2021
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Landen / Nederland / Steeds minder geld voor techniekles op basisscholen
Steeds minder geld voor techniekles op basisscholen

Steeds minder geld voor techniekles op basisscholen

  • Nederland
  • Het potje dat het kabinet beschikbaar heeft gesteld voor technieklessen op basisscholen raakt op en dat brengt de doelstellingen die zijn vastgesteld in het techniekpact in gevaar.
  • Tetrix techniekopleidingen
  • www.tetrixtechniek.nl
  • k.aarts@scherponline.nl

Het techniekpact waarin het kabinet afspraken over technieklessen op school heeft vastgelegd moet met een hoop minder geld waargemaakt worden dan voorheen was begroot. In het pact staat dat alle basisscholen in 2020 technieklessen moeten geven, maar volgend jaren krijgen de basisscholen minder geld om in deze lessen te voorzien. Het techniekpact is belangrijk voor techniek opleidingen over het hele land, aangezien de basisscholen het enthousiasme voor techniek al vroeg aan kunnen wakkeren.

Budget voor scholen steeds lager

Het techniekpact die is opgesteld door het kabinet houdt in dat basisscholen bij regionale netwerken Wetenschap & technologie aan kunnen kloppen voor geld om te voorzien in technieklessen. Dat netwerk had tot 2016 elk jaar 6 miljoen tot hun beschikking die zij konden verdelen over de scholen die aanspraak maakten op dit bedrag. Komend jaar wordt dit bedrag flink teruggeschroefd naar slechts 1,5 miljoen. Dat houdt praktisch gezien in dat er per leerling minder dan één euro beschikbaar is en dat bedrag wordt alleen maar minder. In 2019 moet het budget van 1,5 miljoen namelijk zijn gedaald naar ‘een paar ton’.

Techniekopleidingen aantrekkelijk maken

Waarom het kabinet de geldkraan dichtdraait is niet duidelijk. Het kabinet heeft bij het afspreken van dit pact namelijk duidelijk gemaakt juist te willen investeren in techniek om leerlingen te stimuleren om voor een technische opleiding te kiezen. Die stimulans opwekken begint al op de basisschool. Als de plannen van het kabinet zo doorgaan zijn de scholen bang dat de doelstelling van het pact niet gehaald kan worden.

Brandbrief

De scholen maken zich grote zorgen over de plannen van het kabinet om de geldkraan dicht te draaien en zijn bang dat de investeringen van de afgelopen jaren voor niets zijn geweest. Daarom hebben zij afgelopen week een brandbrief aan de tweede kamer gestuurd om aandacht te vragen voor dit probleem.

Over Anette

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top