dinsdag, oktober 23, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Bedrijfsleven & Ondernemers / Stroomversnelling: Ballast Nedam levert prototype bij Lefier
Stroomversnelling: Ballast Nedam levert prototype bij Lefier

Stroomversnelling: Ballast Nedam levert prototype bij Lefier

 • Nederland
 • Het eerste prototype van een nul-op-de-meter-woning in bestaande bouw, dat Ballast Nedam vorige week heeft opgeleverd, is gericht op wooncomfort en keuzevrijheid van de bewoners. Om die belofte in te vullen, gebruiken we onze kennis en ervaring op het gebied van modulair bouwen en werken we nauw samen met onze gespecialiseerde toeleveranciers.
 • Ballast Nedam N.V.
 • http://www.ballast-nedam.nl
 • pr@ballast-nedam.nl
 • http://www.ballast-nedam.nl/

Het wooncomfort van de gerenoveerde woning is een belangrijk argument voor deelname aan de Stroomversnelling. De bewoner kiest voor een woning die voldoende energie oplevert om – bij normaal verbruik – de totale energiebehoefte te dekken. Daarom voert Ballast Nedam veel overleg met bewoners en corporaties, vanuit de volgende uitgangspunten:

 • Zo min mogelijk hinder tijdens de bouw voor de huurder
 • Weinig overlast voor de buurt
 • Waar nodig wordt de woning intern gerenoveerd (keuken, badkamer)
 • Keuzevrijheid voor bewoners
 • Heldere communicatie, ook over energieverbruik

In de vervolgfase wordt deze bewonersparticipatie uitgebreid. Om hinder tot een minimum te beperken en bewoners keuzevrijheid te bieden, is het van belang dat zij in een vroeg stadium betrokken worden. Ook werken we verder aan een methode om de bewoners die dat willen, te helpen om hun energieverbruik nog verder naar beneden te krijgen.

De ééngezinswoning uit de jaren ’60 die Ballast Nedam in de afgelopen weken als prototype in Stadskanaal heeft vernieuwd is door Lefier beschikbaar gesteld. Lefier is een van de zes corporaties, die samenwerken in de Stroomversnelling om de huurwoningen van de toekomst mogelijk te maken.

Modulair bouwen: hinder beperken en kwaliteit leveren

Om hinder tijdens de bouw te beperken heeft Ballast Nedam er bij het eerste prototype voor gekozen om werkzaamheden zo veel mogelijk van buitenaf uit te voeren. Het resultaat is een ontwerp waarbij de geheel nieuwe voor- en achtergevel modulair ontwikkeld zijn en rechtstreeks vanaf de fabriek worden geplaatst. De unieke prefab gevels bevatten alle leidingen voor elektriciteit, water (warm en koud), verwarming en ventilatie. Het nieuwe, verhoogde dak wordt compleet met alle installaties en zonnepanelen aangeleverd. Zo is een gehele nieuwe buitenschil ontstaan. Ballast Nedam heeft haar eigen fabriek van modulaire bouwsystemen ingeschakeld bij de toepassing van deze dak- en geveltechniek. Er wordt binnen dit bouwconcept (nieuwe externe schil) ook veel energie gestoken aan het beeldkwaliteitplan: de woning en woonomgeving zullen een moderne en nieuwe uitstraling krijgen die past bij het karakter van de omgeving.

Ballast Nedam heeft al verschillende modulaire concepten ontwikkeld voor zowel de nieuwbouw- als de renovatiemarkt van de woning- en utiliteitsbouw. Met deze modulaire concepten geven we een passend antwoord op de levenscyclusmanagementbenadering van opdrachtgevers en de veranderende maatschappelijke wensen en eisen van eindklanten. Deze nieuwe manier van industrieel bouwen brengt niet alleen een verhoogde constante kwaliteit met zich mee, maar speelt ook in op relevante duurzaamheidaspecten.

Nul-op-de-energiemeter: technische maatregelen

Om de woning nul-op-de-energiemeter te krijgen heeft Ballast Nedam de volgende technische maatregelen genomen:

 • Nieuwe dakhellingshoek, 36 graden, optimaal voor de zonnepanelen
 • Zeer goede luchtdichting en triple glas
 • Gevel RC 5, Dak RC 6
 • De woning is helemaal elektrisch, geen gasaansluiting
 • Zonnepanelen leveren alle benodigde energie
 • Verwarming en koeling door warmtepomp en bodemwarmtewisselaar
 • Hergebruik bestaande radiatoren
 • Mechanische ventilatie met warmteterugwinning, waarbij lucht onder de PV panelen wordt aangezogen
 • Monitoren en beheren op afstand van installaties
 • Monitoring energieopbrengst en -verbruik

Het vervolg: testen van het eerste prototype

Met combinatie van alle bestaande technieken, bundeling van alle kennis en ervaring in het eigen concern heeft Ballast Nedam in zeer korte tijd het eerste prototype opgeleverd. Nu kan getest worden of de garanties waargemaakt kunnen worden, zowel in kosten, bouwtijd, wooncomfort en de energiebalans. Duidelijk is dat er nog belangrijke verbeterslagen te maken zijn. Uiteindelijk wil Ballast Nedam de overlast voor de bewoner bijvoorbeeld beperken tot één dag. Ballast Nedam wil daarnaast zo veel mogelijk kwaliteit leveren binnen het beschikbare budget met zo min mogelijk hinder, juist in bewoonde staat van de woningen. Daarom ligt de focus op de verdere industrialisatie van het bouwproces.

Over de Stroomversnelling

De Stroomversnelling is een samenwerking tussen zes corporaties en vier bouwers gericht op het verbeteren van 111.000 naoorlogse seriematig gebouwde woningen in Nederland. De bouwbedrijven verbeteren de woningen zo dat ze gegarandeerd evenveel energie opleveren als ze verbruiken: de energiemeter komt over een heel jaar gemiddeld uit op nul. De huurders betalen de oude energierekening voortaan aan de corporatie. Die kan daarmee de investering bekostigen, en de woning wordt met de nieuwste technieken weer aangenaam en futureproof.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top