zondag, oktober 21, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: Aanbieders

Tag: Aanbieders

VNG: Gemeenten en aanbieders vinden afspraken zorg belangrijker dan datum

doctros4

Uit onderzoek van de VNG blijkt dat nagenoeg alle contracten voor jeugdhulp in november gereed zullen zijn. Bijna de helft heeft het vóór november gereed, de rest in november. Vaak blijkt dat gemeenten en aanbieders afspraken hebben gemaakt over goede zorg maar dat de contractuele ondertekening hiervan op een later moment in de komende periode plaats vindt. De vertraging is te wijten aan het feit dat gegevens over cliënten laat beschikbaar waren, en het aanvankelijk toegewezen budget te krap bleek. Belemmeringen opheffen Gemeenten en aanb... Lees Meer »

AFM buigt zich over ontvlechting aanbieders en adviseurs

insure

Het onderzoek past binnen de bredere aandacht van de AFM voor de invoering van het provisieverbod. De AFM heeft onder meer gekeken naar de toepassing van het kostprijsmodel door banken en verzekeraars, naar serviceabonnementen en naar constructies die tegen het provisieverbod indruisen. Ook is het dienstverleningsdocument ontwikkeld. Deze stelselwijziging vraagt om nieuwe bedieningsconcepten en verdienmodellen. Hierbij moet de toegevoegde waarde van de dienstverlening voor de consument buiten kijf staan. Zelfstandige adviseurs en directe aan... Lees Meer »

AFM: benader de klant proactief bij oplossen problemen restschuld en het voorkomen van betalingsproblemen

psych

“Het is belangrijk om met de klant om tafel te gaan zitten om meer inzicht in zijn financiële positie te krijgen en te kijken of er mogelijkheden zijn om iets aan de hypotheek, de inkomens- of bestedingenkant te veranderen, zodat er weer lucht ontstaat. “Aanbieders of intermediairs kunnen hierover gewoon het gesprek aangaan met klanten. Schuiling reageerde hiermee op de uitkomsten van het jaarlijkse hypothekenonderzoek van Deloitte. Daaruit kwam naar voren dat twee op de drie woningbezitters zich door de hypotheekverstrekkers niet of te laat... Lees Meer »

AFM informeert banken en verzekeraars over naleving kostprijsmodeldienstverleningsdocument

letter

De uitkomsten geven een eerste beeld van de aandachtspunten bij het rechtstreeks in rekening brengen van advies- en distributiekosten bij de consument. Ze roepen ook vragen op en in sommige gevallen zijn waarschijnlijk aanpassingen nodig. Daarom zal de AFM in vervolggesprekken met een aantal aanbieders dieper op de bevindingen ingaan. Het doel van het informatieverzoek was het verkrijgen van een eerste inzicht in de toepassing van het zogenoemde kostprijsmodel. Banken en verzekeraars gebruiken dit model om hun advies- en distributiekosten te... Lees Meer »

Aanbieders beloven betere bescherming beleggers bij risicovolle hefboomproducten

psych

De AFM heeft de resultaten van dit onderzoek voorgelegd aan aanbieders van turbo’s en aan hen gevraagd met oplossingen te komen voor de geconstateerde tekortkomingen. Maatregelen De aanbieders hebben na constructief overleg een aantal maatregelen voorgesteld om de bescherming van beleggers te verbeteren. Ze willen deze per 1 oktober van dit jaar invoeren. Aanbieders gaan een website oprichten waarop zij onafhankelijke en niet-commerciële informatie geven over de werking van deze producten, vooral over de hefboomwerking zelf. Aanbied... Lees Meer »

Scroll To Top