donderdag, juni 27, 2019
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: aanvraag

Tag: aanvraag

Aanvullende informatie Gecombineerde Vergunning voor Verblijf en Arbeid (GVVA)

pages

De informatie betref de GVVA-procedure, de termijnen en het belang van tijdige aanvraag. ... Lees Meer »

IND: Proefproject: opsturen ontbrekende documenten per e-mail

email

Het project duurt vijf maanden. Gedurende dit project en na afloop hiervan meet de IND wat deze manier van werken oplevert voor zowel particuliere klanten als voor de IND zelf. Wanneer de IND constateert dat er documenten bij een aanvraag ontbreken, benadert de IND zijn klanten hierover gewoonlijk schriftelijk en stelt klanten in de gelegenheid om ontbrekende documenten per post na te sturen. Dit heet herstel verzuim. Tijdens het project benadert de IND, als er stukken ontbreken voor het nemen van een besluit op een aanvraag, een geselect... Lees Meer »

IND: Zelf aanleveren medisch dossier

folder2

Voorheen vroeg de IND, nadat u daarvoor toestemming had gegeven, deze gegevens op bij de behandelende artsen. De IND neemt de aanvraag voor verblijf op medische gronden in behandeling wanneer alle benodigde medische stukken zijn aangeleverd. Deze werkwijze leidt tot een kortere doorlooptijd van de procedure. In de aanvraagformulieren voor verblijf op medische gronden vindt u meer informatie over het zelf aanleveren van een medisch dossier. ... Lees Meer »

IND: Stopzetten automatische incasso per 1 april 2014

calendar

Een aanvraag voor erkenning tot referent; Een aanvraag voor een individuele werknemer in het kader van arbeid in loondienst van een niet-erkende referent. De IND stopt met automatische incasso in de bovengenoemde gevallen, omdat gebleken is dat de leges niet betaald worden, of niet van uw rekening afgeschreven kunnen worden, terwijl al wel buitenlandse werknemers op conto van de erkend referent naar Nederland komen. Omdat het niet in de lijn van verwachtingen ligt dat (toekomstig) erkend referenten leges niet betalen wordt voortaan de lege... Lees Meer »

Beperkte toegang tot de IND systemen

folder2

Met vragen over de status van uw aanvraag kunt u tot vrijdagmiddag 16:00 uur bij ons terecht. Het algemene informatienummer blijft tot 17:00 uur bereikbaar. De ketenservicelijn zal vanaf 16:00 uur gesloten zijn. Maandag 22 juli '13 is het Klantinformatiecentrum en de ketenservicelijn weer beschikbaar voor al uw vragen. ... Lees Meer »

Aanvraag motie Spekman

Renewable-Energy

Een aanvraag indienen in het kader van de motie Spekman De IND heeft gegevens van de vreemdeling nodig. Welke gegevens de IND nodig heeft staat in deze bijlage. Alle gegevens genoemd in de bijlage moeten aan de IND worden gezonden. Belangrijk! Als de IND niet over alle gevraagde gegevens beschikt of als deze onvolledig zijn, kan de vreemdeling niet in aanmerking komen voor opvang in het kader van de motie Spekman. Hoe wordt de aanvraag door de IND behandeld De IND beoordeelt of alle gevraagde gegevens aanwezig en volledig zijn. Let ... Lees Meer »

Nieuwe Wet modern migratiebeleid

energy

Uitreiking verblijfsdocument Met de inwerkingtreding van de Wet modern migratiebeleid streeft de IND ernaar om het verblijfsdocument klaar te hebben zodra de vreemdeling Nederland inreist. De uitreiking van het verblijfsdocument wordt gezien als de bekendmaking van de beschikking waarbij de IND de verblijfsvergunning verleent.Het verblijfsdocument kan onverhoopt ook iets later worden uitgereikt, maar uiterlijk 2 weken nadat de vreemdeling zich bij de IND heeft gemeld. In zo’n situatie, kan de vreemdeling een verblijfssticker in zijn paspoort... Lees Meer »

Scroll To Top