donderdag, juni 27, 2019
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: accountantscontrole

Tag: accountantscontrole

AFM: Rol auditcommissies bij kwaliteit financiële verslaggeving en accountantscontrole

pension

De AFM wil onderzoeken of auditcommissies hun rol met betrekking tot de kwaliteit van de financiële verslaggeving en accountantscontrole van de onderneming volledig benutten. De AFM veronderstelt dat auditcommissies hierop een positieve invloed kunnen hebben. Zij zijn namelijk een belangrijke schakel in de relatie tussen de beursgenoteerde onderneming, de aandeelhouders en de externe accountant. Het onderzoek is niet bedoeld om een oordeel te vormen over specifiek het functioneren van de auditcommissie van de onderneming, maar om een beeld t... Lees Meer »

VNG: Nieuwe regels nodig voor begrijpelijkere gemeentebegroting

payrol2

Gemeenten met elkaar vergelijken De commissie onder leiding van Staf Depla (wethouder Eindhoven en lid van de VNG-commissie Financiën) pleit voor betere vergelijkbaarheid van begrotingen met behoud van beleidsvrijheid voor gemeenten. Gemeenten moeten hun eigen programma-indeling kunnen kiezen, maar door een vaste indeling van de productenraming moet het makkelijker worden om de prestaties van gemeenten onderling te vergelijken. Zo krijgen gemeenteraden beter zicht op wat andere gemeenten doen en kunnen ze het beleid beter sturen. Depla: "... Lees Meer »

Accountantscontrole gemeenten in lopend onderzoek AFM

calculator

Het is een van de specifieke sectoren waarvan de controle door de accountant in dit onderzoek wordt meegenomen. De keuze voor sectoren wordt gemaakt aan de hand van risicogestuurde prioritering en gegeven de maatschappelijke vragen die hierover leven. Bij het onderzoek naar de accountantscontrole van gemeenten zal uiteraard ook de kwaliteit van de controle op grondposities worden getoetst. Gemeenten en hun financiële verslaggeving staan niet rechtstreeks onder toezicht van de AFM. De onderzoeken bij de Big-4 naar de kwaliteit van de contr... Lees Meer »

AFM verheugd over overeenstemming tussen EP en EU Lidstaten over versterking accountantscontrole

parliament

Compromis komt tegemoet aan kanttekeningen van de AFM Het Europees Parlement en de Lidstaten hebben de afgelopen twee jaar intensief onderhandeld over de wetgevingsvoorstellen van de Europese Commissie die op 30 november 2011 door Commissaris Barnier, verantwoordelijk voor de interne markt, zijn gepresenteerd. Deze wetgevingsvoorstellen bestaan uit een ontwerpverordening voor wettelijke controles bij controlecliënten die als organisaties van openbaar belang (OOB’s) worden aangemerkt en een ontwerprichtlijn met wijzigingen in de huidige Audit... Lees Meer »

Scroll To Top