donderdag, juni 27, 2019
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: accountantsorganisaties

Tag: accountantsorganisaties

PwC: Waar de maatschappij recht op heeft

calculator

Peter van Mierlo, bestuursvoorzitter van PwC: ‘Onze sector is te lang en te veel naar binnen gekeerd geweest. Onze antennes stonden te veel op zenden en te weinig op ontvangen. De sector heeft het dan ook aan zichzelf te wijten dat ook het goede werk dat we bij vele ondernemingen en organisaties doen, niet zichtbaar was voor de maatschappij.’ ‘In haar rapport geeft de werkgroep het kompas dat de sector moet volgen om het vertrouwen van de samenleving en haar respect voor ons beroep te herstellen. Wij realiseren ons terdege dat dit vraagt om ... Lees Meer »

AFM: Structurele tekortkomingen bij grootste accountantsorganisaties, fundamentele hervormingen en cultuurverandering noodzakelijk

human

De sector lijkt inmiddels ook zelf doordrongen van de urgentie de kwaliteit te verhogen, zodat onder anderen beleggers, pensioendeelnemers, consumenten en anderen kunnen vertrouwen op het oordeel van accountants. Dit stelt de AFM naar aanleiding van onderzoek naar de kwaliteit van wettelijke controles en de kwaliteitsbeheersing en -bewaking door de vier grootste accountantsorganisaties, de zogenoemde Big 4 (Deloitte, EY, KPMG en PwC). Urgentie “Het wezenlijke product van een accountant is het leveren van een controle van goede kwalitei... Lees Meer »

Samenwerkingsovereenkomst AFM en Japanse toezichthouder op accountantsorganisaties

payrol2

Sinds maart 2013 kunnen de AFM en de JFSA/CPAAOB al vertrouwelijke informatie uitwisselen. Daar komt nu bij dat de beide toezichthouders ook op elkaars toezicht kunnen steunen. Er zijn op dit moment twee accountantsorganisaties, namelijk Ernst & Young Accountants LLP en PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., die onder toezicht staan bij de AFM en de JFSA/CPAAOB. Deze twee accountantskantoren controleren de verslaggeving van vennootschappen die zijn gevestigd in Nederland en in Japan een beursnotering hebben. Door de nieuwe afspraken zulle... Lees Meer »

Nulmeting accountantsorganisaties afgerond – Ook bij SRA-kantoren ingrijpende maatregelen nodig om kwaliteit controles op niveau te brengen

data5

In de afgelopen vier jaar heeft de AFM onderzoeken uitgevoerd bij de verschillende groepen vergunninghouders: de Big 4-accountantsorganisaties, de overige OOB-accountantsorganisaties en de niet-OOB-accountantsorganisaties (te onderscheiden in NBA- en SRA-kantoren). Eerder dit jaar deed de AFM al een oproep aan de groep niet-OOB-kantoren die niet bij de SRA zijn aangesloten, de zogenoemde ‘NBA-kantoren’, ingrijpende maatregelen te nemen om de kwaliteit van hun wettelijke controles op niveau te brengen. Nu blijkt uit het onderzoek bij de laats... Lees Meer »

Minister van Financiën Dijsselbloem informeert Tweede Kamer over uitkomsten debat accountantsmarkt

data5

Hij stuurde daarover de ‘Kamerbrief hervorming accountantsmarkt en voortgang Europese onderhandelingen’ maandagmiddag.In de brief komen onder meer de Europese onderhandelingen over de voorstellen van de Europese Commissie aan de orde, onder meer over de verplichte kantoorroulatie, de scheiding van controle en advies, en de mogelijke rol van ESMA bij het toezicht op accountantsorganisaties. ... Lees Meer »

Minister van Financiën stuurt wetgevingsbrieven naar de Tweede Kamer

letter

Minister van Financiën Dijsselbloem informeert de Tweede Kamer over actuele initiatieven voor wet- en regelgeving aan de hand van de wetgevingswensen van DNB en AFM. Zo wordt in de Wijzigingswet Financiële Markten 2015 informatie-uitwisseling tussen DNB en AFM inzake de Wet toezicht accountantsorganisaties opgenomen. De minister gaat met DNB in overleg over haar wens tot transparantie over online publicatie van geselecteerde gegevens. Vanwege de Europese regelgeving wil de minister met de toezichthouders de toekomstbestendigheid van de Wft verk... Lees Meer »

Scroll To Top