dinsdag, april 13, 2021
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: administratieve lasten

Tag: administratieve lasten

Wet normering topinkomens doeltreffend

Wordle_artikel_regels

Bijna 5.800 instellingen hebben de bezoldigingsgegevens van 33.000 functionarissen over 2014 gemeld bij het verantwoordelijke ministerie. In totaal ontvingen 1.107 leidinggevende topfunctionarissen en 1.678 toezichthoudende topfunctionarissen een bezoldiging hoger dan de norm, als gevolg van het overgangsrecht. In totaal is in vijf gevallen een overtreding geconstateerd, die door de toezichthouders worden onderzocht. Het wettelijk bezoldigingsmaximum was in 2014 230.474 euro (130% van het ministersalaris); in verschillende sectoren gelden lager... Lees Meer »

Commissie maakt EU-wetgeving lichter, eenvoudiger en goedkoper

law

Het programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving (REFIT) is in december 2012 van start gegaan. Het moet de EU-regelgeving vereenvoudigen om zo te zorgen voor de best mogelijke voorwaarden voor groei en werkgelegenheid met een minimum aan administratieve lasten. REFIT English (en) wordt uitgebreid ten behoeve van ondernemingen en burgers. Dit zal ervoor zorgen dat de EU-wetgeving beperkt blijft tot kwesties die best op EU-niveau worden geregeld. Onnodige lasten en onsamenhangende of ondoeltreffende maatregelen worden weggewerkt. ... Lees Meer »

FIRM24 verwacht sterke toename van liquidaties in 2014

shake

Handhaving van stamrechtvrijstelling voor bestaande Stamrecht BV In het Belastingplan 2014 stelt de wetgever voor om per 1 januari 2014 de stamrechtvrijstelling bij een ontslagvergoeding te laten vervallen. Hierdoor is een ontslagen werknemer vanaf 1 januari 2014 direct inkomstenbelasting verschuldigd over zijn ontslagvergoeding. De stamrechtvrijstelling blijft gelden voor de duizenden bestaande Stamrecht BV’s die in het verleden zijn opgericht om heffing van inkomstenbelasting over ontslagvergoedingen uit te stellen. Hierdoor is een aand... Lees Meer »

Scroll To Top