vrijdag, december 14, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: advocaat roosendaal

Tag: advocaat roosendaal

Tijdelijke verhuur

oney2

Het is dus goed mogelijk dat in een leegstaand kantoorpand studenten hun intrek nemen. Een voordeel van tijdelijke verhuur van een woning of gebouw op basis van voormelde vergunning is dat een groot aantal huurbeschermingsbepalingen niet van toepassing zijn. Daardoor is het bijvoorbeeld eenvoudiger om deze huur te beëindigen, wat een uitkomst is voor het geval de woning alsnog wordt verkocht of het kantoorpand alsnog als kantoorpand kan worden verhuurd. Om huiseigenaren meer lucht te geven en om een impuls te geven aan de ombouw van kantoorru... Lees Meer »

Gemeentes verbeuren dwangsommen

law

Reageert de gemeente niet binnen de vastgestelde tijd dan dient u het bestuursorgaan schriftelijk in gebreke te stellen. Zij heeft dan nog twee weken om alsnog een besluit te nemen. Doet zij dit niet, dan verbindt de wet daaraan twee gevolgen. Ten eerste moet het bestuursorgaan een geldsom (dwangsom) van maximaal € 1.260,00 betalen. Ten tweede heeft u dan de mogelijkheid om direct beroep bij de rechter in te stellen. U kunt van deze regel ook gebruik maken indien een gemeente of Provincie niet bereid is handhavend op te treden tegen illegale s... Lees Meer »

Contact tussen grootouders en kleinkinderen

hands

Grootouders hebben geen wettelijk recht op contact met hun kleinkinderen enkel en alleen op basis van hun afstammingsrelatie als grootouder. Artikel 1:377a BW bepaalt dat diegene die in een nauwe persoonlijke betrekking staat tot het kind, mag verzoeken om een omgangsregeling. Artikel 1:377a BW is niet alleen bedoeld voor grootouders, maar voor alle andere verwanten die een nauwe persoonlijke betrekking met het kind hebben. Als grootouders gebruik willen maken van de mogelijkheid die artikel 1:377a BW biedt, betekent dit dat zij moeten aantonen... Lees Meer »

De Flex BV: Minder regels, minder vragen?!

law

Dit heeft niet alleen gevolgen voor de - inmiddels veelbesproken - gewijzigde uitkeringsregeling en de daaraan gekoppelde bestuurders (en aandeelhouder- /beleidsbepalers- )aansprakelijkheid! De nieuwe wetgeving opent namelijk nieuwe deuren voor u als ondernemer indien u bijvoorbeeld de (formele) gang van zaken binnen de onderneming wilt veranderen! Zo kunt u bijvoorbeeld verschillende typen of categorieën aandelen introduceren binnen de onderneming, al dan niet gekoppeld aan enkel een stem- of winstrecht. Dit kan bijvoorbeeld een aantrekkelijk... Lees Meer »

Aanbestedingswet 2012

chairs

Per 1 april 2013 is de Aanbestedingswet 2012 in werking getreden. Een aantal bepalingen uit de Aanbestedingswet 2012 is nader uitgewerkt in een Aanbestedingsbesluit, het Aanbestedingsreglement Werken 2012 (bij opdrachten onder de Europese aanbestedingsdrempels), de Modellen eigen verklaring en de Gids proportionaliteit. Eén van de doelstellingen van de nieuwe aanbestedingswet is om met name het MKB meer mogelijkheden te bieden om middels aanbestedingen overheidsopdrachten te verwerven. Een aantal belangrijke veranderingen in de Aanbestedings... Lees Meer »

Scroll To Top