zondag, november 1, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: Afdeling bestuursrechtspraak

Tag: Afdeling bestuursrechtspraak

Uitspraken Raad van State over verlaagde leges

conference

1. Langdurig ingezetenen AbRS heeft geoordeeld dat een bedrag van €130 (nu €152) niet in strijd is met de Richtlijn voor langdurig ingezeten derdelanders. 2. Langdurig ingezetenen samen met hun gezinsleden Deze uitspraak wordt nog bestudeerd. 3. Gezinshereniging AbRS heeft geoordeeld dat een bedrag van €225 (nu €228) niet in strijd is met de EG-gezinsherenigingrichtlijn. ... Lees Meer »

Restitutie leges naar aanleiding van uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 9 oktober 2012

money2

De IND start half november 2013 met de terugbetaling aan de legesbetaler. De IND vraagt u daarom nogmaals om geen verzoeken om restitutie of bezwaarschriften tegen de hoogte van de leges in te dienen. Dit verstoort namelijk het terugbetalingsproces en brengt ook voor u onnodige lasten met zich mee. Wanneer geen rekeningnummer bij de IND bekend is, bijvoorbeeld omdat de leges voor uw aanvraag bij een van de IND-loketten zijn betaald, dan ontvangt u of uw legesbetaler eerst een brief van de IND waarin om het rekeningnummer wordt gevraagd. D... Lees Meer »

Per 1 oktober 2013 forse verlaging leges voor aantal verblijfsvergunningen

money

Aanvraag niet-tijdelijke humanitaire gronden ná gezinshereniging en –vorming Aanvraag niet-tijdelijke humanitaire gronden ná verblijf als adoptie- of pleegkind Aanvraag niet-tijdelijke humanitaire gronden na verblijf als familie- of gezinslid (sinds 1 juni 2013) Aanvraag verlengingen van één van bovengenoemde verblijfsdoelen Als u om verlenging vraagt, dan staat op uw pasje ‘voortgezet verblijf’. Het nieuwe tarief is dan alleen van toepassing als u deze vergunning heeft gekregen nadat u in Nederland verbleef voor gezinshereniging/-vorm... Lees Meer »

Scroll To Top