donderdag, mei 19, 2022
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: AFM (pagina 10)

Tag: AFM

AFM: De spelregels van serviceabonnementen

oney2

Vanaf 2013 betaal je voor sommige producten direct voor financieel advies. Je adviseur ontvangt dan geen provisie meer van banken of verzekeraars. Hij kan dan echt in jouw belang adviseren. Een adviseur kan ervoor kiezen om bepaalde diensten via een serviceabonnement in rekening te brengen. Het is belangrijk dat adviseurs duidelijk maken wat je kunt verwachten van een serviceabonnement. Vraag zelf ook na welke diensten je krijgt tegen welke prijs. En welke diensten geen onderdeel uitmaken van het abonnement. Een serviceabonnement kan toeg... Lees Meer »

AFM: ‘Op weg naar een cultuur van eerlijkheid en veiligheid’

pension

Op het congres ‘Global Risk Regulation Summit’ dat plaats vond op 2 december in Amsterdam sprak Theodor Kockelkoren over het belang van de aanpak van de wortels van schadelijk gedrag. In zijn speech ging hij in op hoe essentieel cultuurverandering is binnen ondernemingen en de vijf stappen die daar voor nodig zijn. Daarnaast sprak hij over de wijze waarop de AFM als toezichthouder dit gedrag kan ondersteunen en stimuleren. ... Lees Meer »

Nulmeting accountantsorganisaties afgerond – Ook bij SRA-kantoren ingrijpende maatregelen nodig om kwaliteit controles op niveau te brengen

data5

In de afgelopen vier jaar heeft de AFM onderzoeken uitgevoerd bij de verschillende groepen vergunninghouders: de Big 4-accountantsorganisaties, de overige OOB-accountantsorganisaties en de niet-OOB-accountantsorganisaties (te onderscheiden in NBA- en SRA-kantoren). Eerder dit jaar deed de AFM al een oproep aan de groep niet-OOB-kantoren die niet bij de SRA zijn aangesloten, de zogenoemde ‘NBA-kantoren’, ingrijpende maatregelen te nemen om de kwaliteit van hun wettelijke controles op niveau te brengen. Nu blijkt uit het onderzoek bij de laats... Lees Meer »

AFM: Stel ook op internet het belang van de klant centraal

it2

“Het is belangrijk deze kansen te pakken, zodat dienstverleners hun klanten nog beter kunnen bedienen”, licht waarnemend AFM-voorzitter Theodor Kockelkoren toe in de videoboodschap. Om financiële ondernemingen hierin te ondersteunen publiceert de AFM het Handboek Online Dienstverlening. Dit handboek geeft duidelijkheid over de manier waarop u de geldende gedragsregels kunt toepassen op internet. Steeds meer consumenten regelen hun financiële zaken op het internet. Financiële ondernemingen spelen daar terecht op in. Dienstverlening die (ge... Lees Meer »

Informatie over vakbekwaamheidseisen

books

De informatie over de vakbekwaamheidseisen wordt geregeld geactualiseerd. Bovendien publiceert de AFM zo snel mogelijk een aantal praktijkvoorbeelden en een stappenplan, die u kunnen ondersteunen bij de overgang naar de nieuwe vakbekwaamheidseisen. U kunt vanzelfsprekend ook contact opnemen met het Ondernemersloket, gratis te bereiken via 0800 - 6800 680 op werkdagen van 10.00 uur tot 17.00 uur, of per e-mail: ondernemersloket@afm.nl. Op de website van het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening kunt u ook uitgebreide informatie ... Lees Meer »

Betrouwbaarheid bestuurders: meld tijdig alle relevante feiten

busin

Het gaat in ieder geval om strafrechtelijke, financiële, toezicht-, fiscaal bestuursrechtelijke en ‘overige antecedenten’. Voorbeelden van ‘overige antecedenten’ zijn: het gebruik hebben gemaakt van de fiscale inkeerregeling (buitenlands spaargeld, met of zonder opleggen van een boete), een onderzoek van de Belastingdienst naar aanleiding waarvan er significante correcties zijn doorgevoerd, maar er uiteindelijk geen boete is opgelegd of persoonlijke verzuimboetes. De toezichthouders vinden het melden van deze antecedenten van groot belang om... Lees Meer »

Nieuwsbrief kapitaalmarkten november 2013 – hoe doet de AFM haar werk?

folders

Onderwerpen in deze nieuwsbrief: Voorwoord Uitnodiging onderzoek: Hoe doet de AFM haar werk? Toezicht op financiële verslaggeving Kwaliteit financiële verslaggeving blijft achter Toezicht op accountantorganisaties AFM onderzoekt kwaliteit wettelijke controles Big 4-accountantsorganisaties Marianne van der Zijde benoemd tot hoofd toezicht financiële verslaggeving en accountantsorganisaties Toezicht op emissies en openbare biedingen Nieuwe Questions and Answers van ESMA (prospectus) Toezicht op effecten en financiële ... Lees Meer »

AFM: Wettelijke normen voor alle pensioeninformatie

pension

De AFM wil daarnaast wettelijk kunnen toezien op alle informatie die pensioenuitvoerders aan hun (ex)deelnemers en gepensioneerden geven en pleit voor frequentere aanpassing van pensioeninformatie. Dat stelt de AFM voor in de wetgevingsbrief die zij heeft gestuurd aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en waarop de Staatssecretaris op 4 november heeft gereageerd. Op dit moment kan de AFM onjuiste informatie niet sanctioneren vanwege het ontbreken van een wettelijke norm juist of correct. Bovendien kan de AFM op di... Lees Meer »

Schikkingen en maatregelen bij Rabobank wegens Libor

business

Ook heeft Rabobank in nauw overleg met DNB het initiatief genomen om de interne organisatie te versterken om voortaan dergelijke gebeurtenissen te voorkomen en de bedrijfscultuur te verbeteren. Naast deze maatregelen betaalt Rabobank Eur € 70 mln in het kader van een transactie met het OM ter afwikkeling van het Libor en Euribor dossier. Interne bedrijfsvoering was niet op orde blijkt uit onderzoek DNB (i.s.m. AFM) DNB heeft een omvangrijk onderzoek uitgevoerd, waaraan de AFM een aanzienlijke bijdrage heeft geleverd. Uit het onderzoek van... Lees Meer »

Kritische oriëntatie belangrijk bij keuze financieel adviseur

recruitment

Tros Radar heeft maandag 28 oktober aandacht besteed aan het provisieverbod en het belang van oriëntatie bij de keuze van een financieel adviseur. Een vergelijking tussen de dienstverlening en de kosten van verschillende adviseurs stelt consumenten in staat een goede keuze te maken, reageerde hoofd Michiel Denkers bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Aanbieder of zelfstandig adviseur? Wil je bijvoorbeeld advies van een bank of verzekeraar, of van een zelfstandig adviseur? Een bank of verzekeraar adviseert doorgaans alleen eigen pro... Lees Meer »

Scroll To Top