donderdag, mei 19, 2022
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: AFM (pagina 12)

Tag: AFM

Dienstverlening banken aan midden- en kleinbedrijf bij afsluiten rentederivaten voor verbetering vatbaar

business

Voor MKB-ondernemingen is het naar mening van de AFM bij uitstek van belang dat zij kunnen rekenen op een adequate dienstverlening op het gebied van rentederivaten. MKB ondernemingen vormen een kwetsbare groep vanwege de vaak relatief beperkte financiële middelen en gebrek aan kennis en ervaring met rentederivaten. Daarnaast kunnen MKB-ondernemingen drempels ervaren om bijstand in te roepen, bijvoorbeeld vanwege kosten of de vrees dat dit de relatie met de bank zou schaden. De AFM heeft niet onderzocht in hoeverre de afgesloten producten pas... Lees Meer »

Nieuwsbrief beleggingsondernemingen over onder meer melden marktmisbruik

document2

De onderwerpen in deze nieuwsbrief: Meldpunt Marktmisbruik Meld transacties in financiële instrumenten aan de AFM Onderzoek Best Execution kleine en middelgrote beleggingsondernemingen Dienstverlening rentederivaten voor verbetering vatbaar MiFID II: Overeenstemming in de Raad Inwerkingtreding AIFM-richtlijn ... Lees Meer »

Column Michiel Denkers van AFM: ‘The proof of the pudding’

magazin

''Ik zie dat partijen nadenken over de manier waarop zij hun dienstverlening inrichten en welke klanten zij willen bedienen. Ook merk ik dat marktpartijen stilstaan bij de eisen die deze keuzes stellen aan hun bedrijfsmodel, en welke beloning daarbij past.'', aldus Michiel Denkers. In zijn column gaat hij onder meer in op de vraag of het provisieverbod zich nu ook doorvertaalt naar een betere dienstverlening aan klanten. ... Lees Meer »

AFM eist informatie voor beleggers over Genmed

pills2

Genmed staat niet geregistreerd bij de AFM. Het bedrijf biedt in Nederland obligaties aan zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft). De totale tegenwaarde van de aanbiedingen bedroeg over een periode van twaalf maanden minder dan €2.500.000. Daarom was voor deze aanbiedingen geen prospectus verplicht. Medicijnen Genmed bood beleggers sinds 2010 de mogelijkheid om geld te lenen aan de onderneming door middel van de uitgifte van obligaties (eerste aanbieding). Genmed maakte voor deze aanbieding gebruik van een brochure en een... Lees Meer »

AFM verwelkomt voorstel Europese Commissie voor toezicht op benchmarks

distribution

De verwachting is dat dit voorstel zal bijdragen aan een integere, transparante en meer nauwkeurige totstandkoming van benchmarks. Het voorstel biedt de verschillende betrokkenen in het proces rondom de totstandkoming van benchmarks (zoals partijen die input leveren, de administratie op zich nemen en/ of de benchmark publiceren) een gemeenschappelijk wettelijk kader. Het richt zich vooral op de goede governance, methodologie en te gebruiken onderliggende data van benchmarks. Naast de regels zelf, wordt ook toezicht op de correcte naleving geïnt... Lees Meer »

Informatie over beschikbare premieregelingen kan beter

listen

De AFM vindt dat een pensioenproduct pas nuttig is als het kostenefficiënt, veilig en begrijpelijk is voor zowel werkgevers als werknemers. Werknemers moeten met informatie van pensioenuitvoerders en werkgevers voldoende overzicht kunnen creëren, inzicht kunnen krijgen en zo nodig actie kunnen ondernemen voor een passend pensioen. De AFM en het Verbond komen daarom tot de volgende aanbevelingen. Werkgevers (en adviseurs) en verzekeraars moeten werknemers goed informeren over de hoogte van de investering in de pensioenopbouw van medewe... Lees Meer »

DNBulletin: Voortvarende aanpak hervorming pensioenstelsel gewenst

old-people

Voorgestelde hervormingen Het consultatiedocument maakt de invoering mogelijk van een nieuw, reëel pensioencontract en het borgt de zekerheid van het bestaande, nominale contract. Het nieuwe contract streeft naar een bepaald pensioen met behoud van koopkracht, maar kent minder garanties. Met behulp van automatische aanpassingsmechanismes werken schokken in de financiële markten en in de levensverwachting direct, maar wel gespreid in de tijd door in de pensioenen. Het nominale contract biedt een hoge zekerheid op een bepaald pensioen. Daarin ... Lees Meer »

Meer duidelijkheid voor consument over keuzes bij creditcards

credit-cards-2

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) adviseert consumenten die een creditcard overwegen rustig en grondig deze opties te overwegen. Klantbelang centraal De AFM heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de manier waarop creditcards aan de man worden gebracht. Net als bij andere financiële producten moet ook bij kredietkaarten het belang van de klant voorop staan. Uit deze analyse bleek dat er sprake was van enige tot sterke sturing van het gedrag van klanten. Deze sturing kan tot gevolg hebben dat klanten geen actieve keuzes maken... Lees Meer »

Speech Harman Korte: Doorwerken aan pensioencommunicatie

meeting

Harman Korte, bestuurslid van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), heeft op 11 september 2013 gesproken op het DNB pensioenseminar “Klaar voor de start!”. ... Lees Meer »

Nieuwsbrief kapitaalmarkten september 2013 – geef input voor themaonderzoeken 2014

finance

Onderwerpen in deze nieuwsbrief: Voorwoord Gerben Everts Toezicht op financiële verslaggeving De AFM vraagt input voor de themaonderzoeken 2014 Verkrijgbaar stellen en deponeren financiële verslaggeving Toezicht accountantorganisatie Reactie AFM op uitspraak tuchtklacht voormalig accountant Vestia Accountantskamer berispt accountant VDM na klacht AFM AFM: voorstel NBA inzake onafhankelijkheid belangrijke stap voorwaarts AFM-bevindingen over individuele accountantsorganisaties vanaf 2014 openbaar Reactie Europese toez... Lees Meer »

Scroll To Top