zondag, juli 3, 2022
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: AFM (pagina 14)

Tag: AFM

AFM legt een boete op aan Quarz Vermogensstrategieën B.V. voor niet-passend advies bij hypothecair advies

mon

In haar beslissing van 24 februari 2012 op het bezwaarschrift van Quarz heeft de AFM de boete gehandhaafd. Tegen deze beslissing heeft Quarz beroep ingesteld. De rechtbank Rotterdam heeft op 23 mei 2013 uitspraak gedaan waarbij de boete is gematigd tot €3.800. De rechtbank heeft de boete gematigd wegens beperkte ernst van de overtreding en wegens overschrijding van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden. Passend advies De Wet op het financieel toez... Lees Meer »

AFM werft weer trainees

corporate

De trainees, starters met een academische opleiding, gaan vanaf 1 januari 2014 bij de AFM aan de slag. Het traineeship leidt de zes tot acht deelnemers in twee jaar op tot allround toezichthouder. Dankzij dit programma leren zij de AFM en haar toezichtwerk in de volle breedte kennen en werken ze aan hun persoonlijke ontwikkeling. ... Lees Meer »

Let op, de ene obligatie is de andere niet

share

In 2012 wees de AFM al op risicovolle vastgoedobligaties. Andere voorbeelden van risicovolle obligaties zijn obligaties waarmee de opbrengst wordt belegd in zonnepanelen, boskavels, landbouwgrond, aandelen of midden- en kleinbedrijf (MKB). De opbrengsten van deze beleggingen worden gebruikt om de obligaties af te lossen. Daarnaast is er bij deze beleggingen vaak sprake van beperkt eigen vermogen van de uitgevende onderneming. Hierdoor lopen beleggers een groter risico om bij een faillissement hun geld kwijt te raken. De AFM doet op dit momen... Lees Meer »

Reactie AFM op uitspraak Accountantskamer

budget-deficit

Deze verwijten houden in dat de accountant heeft nagelaten de juistheid en volledigheid van de derivaten van Vestia vast te stellen; de juistheid van de waarderingsmethode van de derivaten vast te stellen; de juistheid en volledigheid van de toelichting in de jaarrekening vast te stellen; en in de controle gebruik te maken van specifieke deskundigheid op het gebied van derivaten. Overtreding gedrags- en beroepsregels De AFM ziet haar onderzoeksconclusies bevestigd in de constatering van de Accountantskamer dat de betrokken accountant op e... Lees Meer »

AFM nu ook te vinden op Facebook

social

De AFM is al een tijd actief op sociale media: op Twitter en LinkedIn hebben we een groeiend aantal volgers en connecties. Met onze Facebookpagina richten we ons specifiek op consumenten: wat is voor jou handige financiële informatie en wat kan de AFM voor jou betekenen. Dialoog De AFM speelt een belangrijke rol in het transparanter maken van de financiële sector. De directe en open vorm van communiceren op Facebook sluit hier bij aan. Via onze pagina kun je met ons in gesprek like-button-facebook-kleinen zullen we ook regelmatig om jouw ... Lees Meer »

AFM past leidraad Wwft aan

book

De herzieningen betreffen vooral het cliëntenonderzoek en de melding van ongebruikelijke transacties. De wijzigingen in de Wwft zijn bedoeld om de aanbevelingen van de Financial Action Task Force in te voeren (FATF). De FATF is een internationaal samenwerkingsverband van 183 landen waarin afspraken zijn gemaakt over het tegengaan van witwassen van crimineel geld en terrorismefinanciering. ... Lees Meer »

Voorstel nieuwe gedrags- en beroepsregels accountants door NBA belangrijke stap voorwaarts

data5

Duidelijke en controleerbare normen en gedragsregels, in het bijzonder met betrekking tot de onafhankelijkheid van accountants, dragen bij aan het terugwinnen van het vertrouwen in het accountantsberoep. “Wij zijn verheugd met het initiatief vanuit de NBA om de huidige gedrags- en beroepsregels voor accountants en de onafhankelijkheid van accountants te versterken. Daarbij past geen ruimte voor onduidelijkheid, te nauwe relaties of de schijn van verstrengeling van belangen. De door de NBA gepresenteerde voorstellen hebben dan ook onze steun,... Lees Meer »

Kleine wijzigingen in dienstverleningsdocument

working-person

De wijzigingen variëren van een spatie te veel tot aan de titel in het Pensioen-DVD, wat eerst ‘Pensioenvraag’ was en nu ‘Pensioenvraag werkgever’. Ook zijn bijvoorbeeld Nazorgactiviteiten nu vetgedrukt. Deze aanpassingen kunnen kleine verschillen tussen DVD’s tot gevolg hebben. Omdat het om minimale en niet inhoudelijke verschillen gaat, is het niet nodig dat u een nieuw DVD aanmaakt. Het Nrgfo is ongewijzigd gebleven. Als u de aanpassingen wel in uw DVD wilt doorvoeren, dan kunt u dat doen door uw DVD’s opnieuw definitief te maken in de... Lees Meer »

Uitbreiding bankierseed

microphone

Dijsselbloem regelt dit in de Wijzigingswet financiële markten 2015, die nu openstaat voor consultatie. Het ontwerpwetsvoorstel omvat ook het actief informeren van consumenten over het Depositogarantiestelsel door banken. Hiermee wordt invulling gegeven aan een belangrijke aanbeveling van de parlementaire enquêtecommissie De Wit. Een ander element in het ontwerpwetsvoorstel is de uitbreiding van de geschiktheids- en betrouwbaarheidstoets. Op dit moment worden bestuurders en commissarissen van financiële ondernemingen al door De Nederlandsche... Lees Meer »

AFM waarschuwt voor Ookgeldlenen, Kredietjeaanvragen en Geldlenenkanhier

oldpa

De AFM heeft vastgesteld dat de heer J.H. Jansen handelt onder de naam Ookgeldlenen.nl en Incassobureau Royal. Ookgeldlenen.nl is op dit moment offline. De heer N.H.W.R. Geeve is verantwoordelijk voor kredietjeaanvragen.nl (ook onbereikbaar) en Geldlenenkanhier.nl. Volledigheidshalve wil de AFM er wel op wijze dat nog niet in rechte is vastgesteld dat deze overtreding is begaan. Het is wel voldoende aannemelijk dat deze overtredingen zijn begaan. De AFM ontvangt graag meldingen van consumenten over deze partijen. Dat kan via het Meldpunt Fin... Lees Meer »

Scroll To Top