woensdag, mei 18, 2022
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: AFM (pagina 15)

Tag: AFM

Markt geeft AFM input over voorbereiding vakbekwaamheidseisen

employment2

Tijdens deze informele bezoeken hebben de financiële dienstverleners aangegeven hoe ze zich voorbereiden op de nieuwe regels, waar ze tegenaan lopen en wat ze van de AFM verwachten in de voorbereiding. Er zijn verschillende soorten ondernemingen bezocht, van een kleinschalig advieskantoor tot een gevolmachtigd agent en van een aanbieder tot een adviesketen. Markt bereidt zich voor We hebben de informele gesprekken als nuttig ervaren. Ze geven een duidelijk beeld van wat er leeft in de markt. Marktpartijen zijn serieus aan de slag gegaan o... Lees Meer »

Interview: “pensioendeelnemers handelingsperspectief bieden”

pension

Victor Lamme is kritisch over de huidige manier van communiceren over pensioenen. "Stop zo snel mogelijk met het roepen van al die negatieve dingen en onzekerheden over pensioenfondsen. Je weet niet meer hoeveel je krijgt en ook niet wanneer je het krijgt. Onzekerheid is angst en dat is funest voor vertrouwen.'' Jan van Miltenburg vindt dat er geen sprake is van de put in praten. Hij benadrukt dat nieuwe teleurstellingen in elk geval voorkomen moeten worden. "Daarom moeten we nu echt geen dingen meer beloven die we niet kunnen waarmaken. Men... Lees Meer »

AFM beboet N.I.B. Vastgoed B.V. voor bemiddelen in beleggingsobjecten zonder vergunning

money

Nadat de AFM in bezwaar de boete in stand heeft gelaten, is NIB in beroep gegaan tegen de beslissing op bezwaar van 18 augustus 2010. Ook de rechtbank Rotterdam heeft de boete in stand gelaten bij uitspraak van 3 maart 2011. Wel heeft de rechtbank het besluit van de AFM vernietigd om de boete op grond van artikel 1:97 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) te publiceren. Nadat NIB in hoger beroep is gegaan, heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) de opgelegde boete in zijn uitspraak van 15 juli 2013 uiteindelijk rechtmati... Lees Meer »

Minimaal twee dagelijkse beleidsbepalers bij trustkantoren? (82-2013)

human

In deze brief stelt DNB dat integriteitsrisico’s vanwege een gebrek aan functiescheiding bij trustkantoren met een enkele dagelijkse beleidsbepaler, onvoldoende worden gemitigeerd door de aanstelling van een externe compliance officer. In navolging op deze wetgevingbrief aan het Ministerie van Financiën schrijft de Minister een dergelijk schrijven aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Hierin wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste voornemens en ontwikkelingen ten aanzien van wet- en regelgeving op het terrein van de financiële mark... Lees Meer »

Beleggers checken vaker dan voorheen hun beleggingsdoel

oldpa

Heb jij een beleggingsdoel, bijvoorbeeld om je pensioen aan te vullen, je hypotheek af te lossen, of om (deels) te gebruiken voor de studie van je kinderen? Check dan samen met je adviseur de haalbaarheid van dit doel. Bespreek samen met je adviseur je financiële situatie en hoeveel je eenmalig en per jaar kunt inleggen. Geef bij de adviseur aan hoeveel risico je bereid bent om te nemen. Hoe zeker wil je zijn dat je het gewenste vermogen straks gaat halen, en kun je voor een deel van dat vermogen wat meer risico nemen of speel je liever voor he... Lees Meer »

Meer beleggers controleren haalbaarheid beleggingsdoel

calculate

Van degenen die via een beleggingsadviseur of vermogensbeheerder beleggen, checkt een minderheid zijn beleggingsdoel samen met de adviseur of vermogensbeheerder. De meerderheid (57%) is daarbij dus op zichzelf aangewezen. Bij beleggers is vooral de aanvulling van het pensioen een populair doel (33%). Onder beleggers met een laag inkomen is dat zelfs 71%. Het aflossen van de hypotheek wordt veel minder vaak (13%) genoemd. De meeste beleggers vinden het belangrijk dat hun adviseur of beheerder goed op de hoogte is van hun persoonlijke situatie... Lees Meer »

CBb bevestigt boete aan Groupe Danone S.A.

money

Danone heeft op 9 juli 2007 nagelaten om in het kader van haar openbaar bod op Numico tijdig een openbare mededeling op grond van de biedingsregels te doen. Daarmee heeft Danone het toen geldende artikel 9b van het Besluit toezicht effectenverkeer 1995 (Bte 1995) overtreden. Danone is in bezwaar en beroep gegaan tegen de boete. De rechtbank Rotterdam heeft vervolgens in beroep geoordeeld dat de boete ten onrechte was opgelegd. De AFM heeft tegen die uitspraak beroep ingesteld bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Op 28 jun... Lees Meer »

CBb vernietigt boete overkreditering

oney2

Volgens het CBb voldeed Postbank, ondanks een afwijkende toetsing, aan de toenmalige normen uit de Gedragscode Hypothecaire Financieringen, de zogeheten GHF. De GHF werd beschouwd als zelfregulering van de markt op het gebied van verantwoorde kredietverstrekking en bevatte onder meer normen gericht op het bepalen van de maximale leencapaciteit van consumenten. Anders dan de AFM in haar besluiten heeft overwogen, heeft het CBb geoordeeld dat de GHF destijds ook ruimte bood aan kredietverstrekkers om af te wijken van de methode voor berekening... Lees Meer »

Praktische informatie over het Self Assessment voor financiële dienstverleners

pages

Op de themapagina van de AFM vindt u een printversie (PDF) van de vragenlijst en een checklist (PDF) waarmee u kunt beoordelen welke informatie u vooraf kunt verzamelen. Later in augustus komt er ook een begrippenlijst en een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden online te staan. Indeling in twee groepen Vanaf september staat op diezelfde themapagina een link naar de inlogpagina van het Self Assessment, waar u de vragenlijst digitaal kunt invullen. De financiële dienstverleners die het Self Assessment moeten maken, zijn ingedeel... Lees Meer »

AFM richt eigen pensioenfonds op

communication

De uitvoeringsovereenkomst tussen AFM en Pensioenfonds Mercurius Amsterdam loopt af op 31 december 2013 en de AFM heeft verzocht om een collectieve waardeoverdracht van de opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten naar het nieuwe pensioenfonds AFM. Pensioenfonds Mercurius Amsterdam is het pensioenfonds voor vijf werkgevers die uit de effectenbeurs zijn voortgekomen; Euronext Amsterdam N.V., Euroclear Nederland, LCH.Clearnet, Stichting DSI en de AFM. De voorganger van de AFM, de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE), kwam voort uit het con... Lees Meer »

Scroll To Top