donderdag, mei 19, 2022
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: AFM (pagina 2)

Tag: AFM

AFM: Meldingen van consumenten voor financieel toezicht belangrijk voor eerlijke markt

finance

In 2014 zijn er 12.349 meldingen via het Meldpunt Financiële Markten gedaan bij de AFM. Bijna de helft van de meldingen kwam via het online contactformulier, 48% via het gratis telefoonnummer 0800 – 5400 540 en 3% per post. De meeste meldingen (24%) gingen over (advies bij) een hypotheek, 23% betrof verzekeringen en 12% was een melding over consumptief krediet. Ten opzichte van 2013 was de relatieve stijging in meldingen over pensioenen het grootst. Melding kan leiden tot onderzoek AFM Een melding kan aanleiding zijn voor een nader ond... Lees Meer »

Visie AFM op pensioenstelsel: keuzes waar het kan, verplichtingen waar verstandig

pension

De afgelopen maanden vond de landelijke Nationale Pensioendialoog plaats over de toekomst van ons pensioen. Deze dialoog is in augustus 2014 door staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gestart met als doel om met elkaar te kijken hoe we kunnen komen tot een betaalbaar en solide pensioenstelsel. De AFM is in Nederland verantwoordelijk voor het toezicht op de informatieverstrekking van pensioenuitvoerders aan deelnemers. Dinsdag 13 januari heeft zij haar visie gepubliceerd op een toekomstbestendig pensioenstelsel ... Lees Meer »

Focus AFM in 2015 op zakelijke markt, accountants en kapitaalmarkten

finance

De sector maakt bijzondere veranderingen door. Marktpartijen worden geconfronteerd met een reeks van ingrijpende veranderingen. Een veelheid aan nieuwe regels en de niet afnemende hoge verwachtingen van de samenleving zijn daarin doorslaggevende factoren. “Hun volle agenda mag hen intussen niet afhouden van één gezamenlijke topprioriteit: een duurzaam herstel van vertrouwen”, stelt AFM-voorzitter Merel van Vroonhoven in het voorwoord van de Agenda 2015. Er bestaat een breed gedeelde overtuiging dat het anders moet in de financiële sector. “Da... Lees Meer »

AFM: Is een woonlastenverzekering nuttig voor u?

insurance

Woonlastenverzekeringen zijn producten die u bij het aangaan van een hypotheek kan afsluiten wanneer u zekerheid wil dat uw woonlasten betaalbaar blijven wanneer u arbeidsongeschikt wordt of werkeloos raakt. Stel: u gaat een huis kopen, en daarbij gaat u ook een hypotheek afsluiten. Uw hypotheekadviseur zal samen met u doornemen wat de consequenties zijn wanneer u gedurende de looptijd van de hypotheek arbeidsongeschikt of werkloos wordt. U raakt dan immers vaak een deel van uw inkomen kwijt. Een belangrijkste vraag is of u in dat geval uw m... Lees Meer »

AFM legt een boete op aan Homburg Capital B.V. voor een niet duidelijke televisiereclame

watchtv

Homburg heeft in ieder geval op 11 april 2010, 18 april 2010 en 9 mei 2010 reclame gemaakt op televisie voor de Stoneridge-obligatie. In de televisiereclame heeft Homburg de nadruk gelegd op het feit dat de belegger 10% vaste rente op de obligatie ontvangt en dat er zekerheid wordt geboden doordat er een recht van eerste hypotheek is afgesloten op nieuw vastgoed. De televisiereclame benadrukt alleen de voordelen, zonder ook in te gaan op de voorwaarden (en daarmee de risico’s) die aan deze voordelen en de Stoneridge obligatie zijn verbonden. ... Lees Meer »

AFM beboet SNS Bank N.V. in 2011 voor fouten bij professionele beleggingen van bepaalde particuliere klanten

money

  Stand van zaken juridische procedure Boete opgelegd Bezwaar Beroep Hoger beroep Ingesteld Beslissing genomen Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan 20 januari 2011  28 februari 2011 1 september 2011 (1) 14 oktober 2011 3 januari 2013 (2) 15 februari 2013 (SNS) 18 februari 2013 (AFM) 17 juli 2014 (3) (1) De AFM heeft het bezwaar ongegrond verklaard, met aanvulling van de motivering. (2) De Rechtbank Rotterdam heeft de boete met 10% verlaagd wegens overschrijding van de redelijk... Lees Meer »

AFM: Pas op met oversluiten beleggingsverzekering!

insure

De AFM heeft vanaf 2012 intensief toezicht gehouden op de oversluitmarkt van beleggingsverzekeringen. Met verschillende marktpartijen zijn gesprekken gevoerd en bij een aantal van hen is onderzoek uitgevoerd. Dit heeft geleid tot informele en formele handhavingsmaatregelen, naar aanleiding waarvan deze marktpartijen hun werkwijze hebben aangepast. Ook in 2014 blijft de oversluitmarkt van beleggingsverzekeringen bijzondere aandacht vragen van de AFM en houdt de AFM hier toezicht op. Momenteel doet de AFM onderzoek bij GFH Giro. De AFM heeft opva... Lees Meer »

Meer aandacht voor regels en gedrag bij raad van toezicht AFM

politics

Aanleiding voor het onderzoek vormde een aanhoudende discussie binnen de raad over wat verwacht mag worden van een professioneel handelende en daadkrachtige interne toezichthouder en het recente verzoek aan de minister tot een onderzoek. Het onderzoek levert geen aanwijzingen op dat er sprake is van misstanden bij de raad van toezicht van de AFM. Om het vertrouwen in een goed functionerende raad van toezicht van de AFM verder te versterken en in de toekomst te waarborgen, gaan het ministerie van Financiën en de AFM aan de slag om verbeteringen ... Lees Meer »

AFM: Let goed op bij maximaal lenen

money

In de nieuwe normen is een buffer opgenomen voor consumenten met een inkomen tot €30.000. Het Nibud heeft naar aanleiding van de nieuwe normen consumenten opgeroepen bij een maximale hypotheek goed te blijven kijken naar de betaalbaarheid van de hypotheek, omdat de normen uitgaan van gemiddelde situaties. Ook is de leenruimte voor de aanschaf van energiebesparende maatregelen bij een maximale hypotheek verder vergroot. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) raadt consumenten aan onzekerheden rondom de te realiseren energiebesparing en de levens... Lees Meer »

AFM: Waar kan ik op letten bij een vergelijkingssite?

http

Tip 1: Gebruik meerdere vergelijkingssites voordat je een keuze maakt Vergelijkingssites hanteren hun eigen methode voor het maken van een vergelijking. Ook kunnen vergelijkingssites onderling in prijs verschillen voor exact hetzelfde product, bijvoorbeeld doordat ze een andere prijs hebben afgesproken met een bepaalde bank of verzekeraar. De uitkomsten van de vergelijking kunnen daarom per vergelijkingssite verschillend zijn. Ook verschilt de dienstverlening per vergelijkingssite. Maak daarom bij verschillende vergelijkingssites een vergeli... Lees Meer »

Scroll To Top