woensdag, mei 18, 2022
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: AFM (pagina 3)

Tag: AFM

Autoriteit Financiële Markten introduceert nieuwe website

click

De website is voor de AFM één van de belangrijkste communicatiemiddelen. Uitgangspunt van de nieuwe website is dat de gebruiker centraal staat. De vraag van de bezoeker bepaalt de opzet en inhoud van de website. Een belangrijk verschil met de huidige website is dat er nu twee manieren zijn om informatie op te zoeken: via onderwerp of per doelgroep. De bezoeker kan zoeken op bijvoorbeeld hypotheken of meldingen, maar ook op adviseurs & bemiddelaars. Zo wordt het makkelijker om de juiste informatie te vinden. Bovendien zijn het lettertype ... Lees Meer »

AFM legt een bestuurlijke boete op voor het niet melden van een verdenking door de politie

police

Een financieeldienstverlener dient onverwijld melding te doen bij de AFM, als de gegevens die zijn verstrekt voor de toetsing van de betrouwbaarheid van de beleidsbepalers, wijzigen (artikel 102, eerste en tweede lid, Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen). Het is belangrijk dat de toezichthouder op de hoogte is van dergelijke wijzigingen, omdat de betrouwbaarheid van beleidsbepalers buiten twijfel moet staan. Dat is uiteindelijk in het belang van de consument. Bij de vergunningverlening heeft de overtreder een waarschuwing gekreg... Lees Meer »

AFM: natura-uitvaartverzekeringen op eerlijke manier afkopen

insure

De AFM vindt het een positieve ontwikkeling dat verschillende verzekeraars, na overleg met de AFM, bezig zijn met het mogelijk maken van afkoop, dan wel het aanpassen van de afkoopmethode voor nieuwe polissen. Het is een belangrijke stap voorwaarts dat verzekeraars kritisch zijn op hun product en de benodigde acties ondernemen om hun producten aan te passen als dat nodig is. Sinds 2009 is de premie voor natura-uitvaartverzekeringen niet meer fiscaal aftrekbaar. Voor die tijd was afkoop fiscaal zeer ongunstig en om die reden was afkoop niet t... Lees Meer »

AFM onderzoekt financiële dienstverlening aan zakelijke markt

folders

De afgelopen jaren heeft de AFM verschillende onderzoeken gedaan naar de dienstverlening van banken aan zakelijke partijen. Nog steeds ontvangt zij signalen dat zakelijke partijen in sommige gevallen mogelijk niet optimaal worden geholpen. Daarom wil de AFM onderzoeken of de zakelijke markt meer aandacht verdient. Als onderdeel van deze verkenning hoort de AFM ook graag de ervaringen van de semi-publieke sector en het MKB met financiële dienstverleners. Daarom heeft de AFM aan ruim 6.000 organisaties gevraagd om een online-enquête in te vull... Lees Meer »

AFM: Boete Prinsegracht Monumenten voor illegaal aanbieden van deelnemingsrechten in een beleggingsfonds

shares

Stand van zaken juridische procedure Boete opgelegd Bezwaar Beroep Hoger beroep Ingesteld Beslissing genomen Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan 21 oktober 2014 Prinsegracht had een vergunning van de AFM als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht (Wft) moeten hebben omdat Capex in de periode van 1 september 2011 tot 24 januari 2012 rechten van deelneming in Capex heeft aangeboden. Beleggers konden voor een bedrag van €10.000,- per stuk de deelnemings... Lees Meer »

AFM en DNB publiceren brochure verandervermogen banken en verzekeraars

pages

Tegelijkertijd zijn niet altijd de prioriteiten duidelijk, is borging van de verandering voor de lange termijn een uitdaging, kan er soms meer ruimte en tijd nodig zijn voor reflectie op de veranderingen, en speelt leiderschap een belangrijke rol. Dit traject is in nauwe samenwerking met de betrokken banken en verzekeraars uitgevoerd. De financiële sector is bezig met grote veranderingen. Die veranderingen zijn nodig voor een stabiele financieel solide sector die zorgvuldige financiële dienstverlening aan klanten versterkt. Het zijn veran... Lees Meer »

AFM: toekomstvisie banken stap in de goede richting

businessman

De AFM heeft in een eerdere reactie op de consultatie dit pakket ‘Toekomstgericht Bankieren’ al een stap in de goede richting genoemd. De AFM juicht het toe dat er stellige gedragsregels in de sector worden geïntroduceerd waaraan ook consequenties worden verbonden in de vorm van tuchtrecht. De AFM is wel van mening dat bankmedewerkers niet alleen richting nodig hebben vanuit het tuchtrecht, maar ook breder behoefte hebben om te weten hoe zij invulling kunnen geven aan deze gedragsregels. Het is daarom goed om te zien dat de NVB de verantwoor... Lees Meer »

AFM waarschuwt voor zeven nieuwe boiler rooms

businessman

Een boiler room is een verzamelnaam voor personen en organisaties die met behulp van gehaaide verkopers naar potentiële beleggers bellen om ze over te halen te investeren in waardeloze of nepaandelen. Beleggers worden onder grote druk gezet om geld naar het buitenland over te maken. Boiler rooms gebruiken vaak betrouwbaar ogende websites. Soms gebruiken ze namen die lijken op die van een bekende financiële organisatie. Om consumenten te wijzen op specifieke boiler rooms gebruikt de AFM waarschuwingslijsten. Een onderzoek van de toezichthoude... Lees Meer »

De voordelen van een schikkingsbevoegdheid voor de AFM

letter

Met het hoger worden van boetebedragen en een verdere uitbreiding van de publicatieverplichting van de AFM, zal de schikking ook voor overtreders steeds interessanter zijn. AFM-toezichthouder Johannes de Jong schreef hierover een artikel in het Tijdschrift voor Sanctierecht en Compliance. ... Lees Meer »

AFM eist informatie voor consumenten over German Property

folders

German Property heeft in Nederland obligaties aangeboden zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft). German Property gaf in het aanbiedingsmateriaal aan bij de aanbiedingen gebruik te maken van uitzonderingen en/of vrijstellingen van de Wft. De AFM is een onderzoek gestart naar German Property naar de aanbieding die German Property consumenten sinds januari 2012 deed. German Property heeft consumenten de mogelijkheid gegeven om geld aan haar te lenen door de uitgifte van obligaties. German Property maakte voor deze aanbiedin... Lees Meer »

Scroll To Top