donderdag, mei 19, 2022
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: AFM (pagina 4)

Tag: AFM

AFM: Beleggingsproducten onder de Wft in kaart

share

In een artikel voor het Tijdschrift voor Financieel Recht maakt senior jurist Jeroen Schrama van de Autoriteit Financiële Markten aan de hand van een stroomschema de afbakening tussen de beleggingsproducten inzichtelijk. Het artikel is op persoonlijke titel geschreven en niet bindend voor de AFM. ... Lees Meer »

AFM: Structurele tekortkomingen bij grootste accountantsorganisaties, fundamentele hervormingen en cultuurverandering noodzakelijk

human

De sector lijkt inmiddels ook zelf doordrongen van de urgentie de kwaliteit te verhogen, zodat onder anderen beleggers, pensioendeelnemers, consumenten en anderen kunnen vertrouwen op het oordeel van accountants. Dit stelt de AFM naar aanleiding van onderzoek naar de kwaliteit van wettelijke controles en de kwaliteitsbeheersing en -bewaking door de vier grootste accountantsorganisaties, de zogenoemde Big 4 (Deloitte, EY, KPMG en PwC). Urgentie “Het wezenlijke product van een accountant is het leveren van een controle van goede kwalitei... Lees Meer »

AFM publiceert toetsrente voor hypotheken

pages

De AFM publiceert vanaf het tweede kwartaal van dit jaar de toetsrente voor hypotheken met een rentevastperiode korter dan tien jaar. Hiermee voert de AFM een nieuwe wettelijke regeling uit. Voor hypotheken met een rentevastperiode korter dan tien jaar moet worden gerekend met een toetsrente om te bepalen of een hypotheek verantwoord is. ... Lees Meer »

AFM: Rol auditcommissies bij kwaliteit financiële verslaggeving en accountantscontrole

pension

De AFM wil onderzoeken of auditcommissies hun rol met betrekking tot de kwaliteit van de financiële verslaggeving en accountantscontrole van de onderneming volledig benutten. De AFM veronderstelt dat auditcommissies hierop een positieve invloed kunnen hebben. Zij zijn namelijk een belangrijke schakel in de relatie tussen de beursgenoteerde onderneming, de aandeelhouders en de externe accountant. Het onderzoek is niet bedoeld om een oordeel te vormen over specifiek het functioneren van de auditcommissie van de onderneming, maar om een beeld t... Lees Meer »

AFM: Bijzonder aandacht voor uitvaartverzekeringen

insure

Dat zei Marcus Wagemakers, hoofd Marktintegriteit en Handhaving maandagavond 15 september in een uitzending van Tros Radar. Consumenten geven bijvoorbeeld aan dat het onduidelijk is door welke partij zij benaderd worden. De indruk wordt gewekt dat ze te maken hebben met de partij bij wie zij al een uitvaartverzekering hebben, terwijl dat niet zo is. Ook blijkt dat adviseurs en bemiddelaars niet altijd transparant zijn over hun dienstverlening. Consumenten worden vaak niet, of te laat, op de hoogte gesteld dat advieskosten betaald moeten word... Lees Meer »

AFM roept mkb-ondernemingen op klachten over bijzonder beheer te melden

human

Met het onderzoek wil de AFM inzicht krijgen in de manier waarop de afdelingen bijzonder beheer van verschillende banken te werk gaan en hoe zij daarbij het belang van de klant centraal stellen. De AFM heeft geen wettelijke bevoegdheden om handhavend op te treden als er sprake is van mogelijke misstanden bij de kredietverlening aan zakelijke klanten. Ook in individuele gevallen is de AFM niet bevoegd om op te treden. Dit neemt niet weg dat de AFM banken wel kan aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Signalen van klanten zijn daarbij zeer... Lees Meer »

AFM: Wanneer bemiddelt een vergelijkingssite?

http

Ze willen bijvoorbeeld weten of vergelijkingssites die op het gebied van financiële dienstverlening actief zijn zogenoemde leadvergoedingen mogen ontvangen voor producten die onder het provisieverbod voor financiële dienstverleners vallen. De digitalisering van de dienstverlening is voor de AFM aanleiding om haar interpretatie van het begrip bemiddelen aan te scherpen en te verduidelijken. Door de aanscherping van het begrip bemiddelen kwalificeren de werkzaamheden van voorgenoemde vergelijkingssites al snel als bemiddelen. Vergelijkingssite... Lees Meer »

AFM: Nationale Schrijfwedstrijd 2014 in teken financiële sector

review

Helder en eenduidig over “geld” schrijven, is een lastige opgave. Het gaat in de wereld van het betalingsverkeer, de spaarrekeningen en de hypotheekleningen, de pensioenen en verzekeringen immers altijd om de toekomst - en daar zijn de resultaten uit het verleden nu eenmaal geen garantie voor. Financiële instellingen sturen hun klanten veel post toe met afrekeningen, nieuwe mogelijkheden en beloftes. Welke boodschap springt er tussen al die post uit? Welke tekst is glashelder over het product of de regeling, en volstrekt eerlijk over de voet... Lees Meer »

Aegon score AFM Dashboard Klantbelang Centraal

business

Het AFM Dashboard geeft weer in hoeverre de grootste tien financiële ondernemingen van Nederland -vijf banken en vijf verzekeraars- er naar het oordeel van de AFM in slagen om op een paar deel-aspecten van de dienstverlening vorm te geven aan dat klantbelang. Zo kijkt de AFM bijvoorbeeld bij spaarbeleid naar vijf deel-factoren van klantcommunicatie, zoals de manier waarop rentewijzigingen aan spaarklanten worden gecommuniceerd. De modules zijn niet elk jaar hetzelfde en ook niet voor elke financiële instelling gelijk. De uitkomsten van het onde... Lees Meer »

AFM buigt zich over ontvlechting aanbieders en adviseurs

insure

Het onderzoek past binnen de bredere aandacht van de AFM voor de invoering van het provisieverbod. De AFM heeft onder meer gekeken naar de toepassing van het kostprijsmodel door banken en verzekeraars, naar serviceabonnementen en naar constructies die tegen het provisieverbod indruisen. Ook is het dienstverleningsdocument ontwikkeld. Deze stelselwijziging vraagt om nieuwe bedieningsconcepten en verdienmodellen. Hierbij moet de toegevoegde waarde van de dienstverlening voor de consument buiten kijf staan. Zelfstandige adviseurs en directe aan... Lees Meer »

Scroll To Top